.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Świadczenia dla starszej osoby nie otrzymującej renty ani emerytury

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska • Opublikowane: 19.09.2022 • Zaktualizowane: 19.09.2022

Jestem kobietą, mam 75 lat, nie pobieram renty ani emerytury. Jedynym świadczeniem, które otrzymuję z urzędu miasta, jest zasiłek w wysokości nieco ponad 200 zł. Czy jestem uprawniona do ubiegania się o zasiłek 500+ Senior lub o inne świadczenia? Utrzymujemy się z emerytury męża, która wynosi 3100 zł brutto.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Świadczenia dla starszej osoby nie otrzymującej renty ani emerytury

Świadczenie 500+ uzupełniające

Świadczenie, o którym Pani pisze, to świadczenie 500+  uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.  Świadczenie uzupełniające można otrzymać, jeśli:

 

  • ukończyło się 18 lat,
  • jest się niezdolnym do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji),
  • nie jest się uprawnionym do emerytury ani renty, nie ma się ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie jest się uprawnionym do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych,

albo

  • jest się uprawnionym do tych świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1896,13 zł.

 

Jeśli zatem jest Pani niezdolna do samodzielnej egzystencji i ma na to orzeczenie lekarza albo ma Pani orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji to może Pani o takie świadczenie wnioskować.

 

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające, musi Pani złożyć wniosek w dowolnej placówce ZUS-u albo przesłać pocztą lub przesłać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Druk wniosku ESUN możesz pobrać ze strony www.zus.pl. Do wniosku o świadczenie uzupełniające dołącza Pani orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów – jeśli nie upłynął okres, na jaki orzeczono inwalidztwo. ZUS wydaje decyzję w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania.

 

Świadczenie przysługuje w wysokości 500 zł, jeśli nie jest Pani uprawniona do emerytury ani renty i nie ma Pani ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, lub ma Pani takie świadczenia, ale ich łączna kwota brutto nie przekracza 1396,13 zł. U Pani nie przekracza (bo pobiera Pani około 200 zł), zatem jeśli ma Pani wyżej opisane orzeczenie, to świadczenie będzie przysługiwało.

Zasiłek z pomocy społecznej

Może Pani także ubiegać się o zasiłek z pomocy społecznej. Są trzy rodzaje zasiłków z pomocy społecznej – zasiłek stały, który przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy, a jego wysokość wynosi 604 zł miesięcznie. Zasiłek okresowy jest przyznawany osobom, które przejściowo znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji – chodzi zwłaszcza o przypadki długotrwałej choroby czy niepełnosprawności. Jego wysokość to różnica między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, ale świadczenie nie może być wyższe niż 418 zł miesięcznie. Mamy jeszcze zasiłek celowy przyznawany na sfinansowanie określonych wydatków, na przykład na zakup żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów czy kosztów leczenia.

Zasiłek i dodatek pielęgnacyjny

W Polsce mamy jeszcze zasiłek i dodatek pielęgnacyjny. Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany niezależnie od kryterium dochodowego i przysługuje osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem opieki i pomocy innej osoby. Mają do niego prawo osoby niepełnosprawne o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wszystkie osoby, które ukończyły 75 lat i wynosi 153 zł miesięcznie. Z kolei dodatek pielęgnacyjny wypłaca ZUS osobie całkowicie niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji, a zatem mają do niego prawo emeryci i renciści niezdolni do samodzielnej egzystencji, a osobom powyżej 75. roku życia przysługuje automatycznie. Dodatek wynosi 209,59 zł na miesiąc.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden minus 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl