.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Sprzedaż wydzielonych działek z działki rolnej przed upływem 5 lat od nabycia

• Opublikowano: 30-10-2022 • Autor: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Mąż 8 lat temu dostał od swojego ojca udział 1/3 w działce rolnej 2,1 ha. W 2020 r. w wyniku odpłatnego zniesienia współwłasności stał się właścicielem całej działki, a pod koniec 2020 r. po rozszerzeniu wspólnoty majątkowej małżeńskiej jesteśmy z mężem współwłaścicielami tej działki. W oparciu o warunki zabudowy część działki została podzielona na działki po ok. 1000 m2. Możemy założyć dla tych działek osobne księgi wieczyste. Czy możemy w tej sytuacji sprzedać wydzielone działki przed upływem 5 lat od ostatniego nabycia? Nadmieniam, że telefonowałam w tej sprawie do KOWR-u i na ogólnopolską infolinię i dostałam odpowiedź, że nie możemy sprzedać nawet części działki, nawet po podziale na mniejsze niż 0,3ha i po wyodrębnieniu nowych ksiąg wieczystych.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Sprzedaż wydzielonych działek z działki rolnej przed upływem 5 lat od nabycia

Podział na działki poniżej 0,3 ha

Problem, o którym Pani pisze, jest od lat nieroztrząśnięty w orzecznictwie. Sama ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego wskazuje jedynie, że jej przepisów nie stosuje się do nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha. KOWR od lat podtrzymuje, że podział działek na mniejsze poniżej 0,3 ha jest obejściem zakazu zbycia nieruchomości rolnej przed upływem lat 5 i zmierza wyłącznie do obejścia przepisów prawa.

Zbycie działek po 5 latach

Oczywiście warto mieć świadomość, choć pewnie Państwo ją macie, że ów zakazu zbycia przed upływem 5 lat od ostatniego nabycia nie stosuje się np. w sytuacji, gdy nieruchomość rolna jest zbywana lub oddana w posiadanie:

 

  • osobie bliskiej;
  • gdy nieruchomość została nabyta w wyniku dziedziczenia, działu spadku lub zapisu windykacyjnego,
  • bądź położona jest w granicach administracyjnych miasta i ma powierzchnię mniejszą niż 1 ha.

 

To wynika z art. 2b ust. 4 pkt 1 litera , pkt 2 i pkt 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Jako że zniesienie współwłasności nie wyłącza owego obowiązku prowadzenia gospodarstwa przez lat 5 (tj. zakazu zbycia), to od tej daty (2020 r). należy liczyć ów 5-letni zakaz. Dział spadku obejmuje bowiem rozporządzenie wszystkimi prawami majątkowymi wchodzącymi w skład spadku (spadek traktowany jest jako pewna całość wielu praw), ale zniesienie współwłasności obejmuje rozporządzenie udziałami w konkretnej rzeczy. W przypadku Państwa doszło do zniesienia współwłasności, a to nie zostało wskazane jako wyłączenie z obowiązku prowadzenia gospodarstwa przez 5 lat.

 

Należy się zgodzić z KOWR-em, że – o ile nie zachodzi żaden z ww. wyjątków – podział działek na mniejsze poniżej 0,3 ha lub poniżej 1 ha, gdy działka położona jest w granicach administracyjnych miasta i zbycie takich działek, jest złamaniem obowiązku prowadzenia gospodarstwa rolnego osobiście, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości.

 

Gdyby nie doszło do owego odpłatnego zniesienia współwłasności, to uważam, że zastosowanie miałby wyjątek z art. 2b ust. 4 pkt 2, który wskazuje, że art. 2b ust. 1 i 2 nie stosuje się do nieruchomości rolnej nabytej w wyniku dziedziczenia.

Zgoda dyrektora KOWR-u

By zatem móc sprzedać takie wydzielone działki, należy uzyskać zgodę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w drodze decyzji administracyjnej. Może być ona wydana jedynie w przypadkach uzasadnionych między innymi ważnym interesem publicznym, co dotyczy np. sytuacji ekonomicznej właściciela nieruchomości (poniesienie określonych kosztów, gdy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb z innych źródeł); wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, na które właściciel nieruchomości nie ma wpływu (pogorszenie stanu zdrowia właściciela, co całkowicie lub częściowo uniemożliwia prowadzenie gospodarstwa rolnego), czy wystąpienia innych sytuacji życiowych, takich jak nagła konieczność zmiany miejsca zamieszkania na stałe.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu