.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wycinka drzew na działce rolnej w celu przywrócenia do użytkowania rolniczego

• Data: 06-02-2024 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Wycinka drzew na gruntach rolnych jest regulowana przepisami ustawy o ochronie przyrody, warto zapoznać się z wymogami stawianymi takiej wycince, aby nie narazić się na zarzut nielegalnego usunięcia drzew. Z drugiej strony są to często zabiegi niezbędne, aby użytkować grunty zgodnie z ich rolniczym przeznaczeniem. Artykuł ten przedstawia, jakich formalności należy dopełnić, aby móc przystąpić do wycinki drzew na terenach rolnych o różnym przeznaczeniu i klasie gruntów. Na przykładzie zapytania pana Michała omówimy, jakie są wymogi (zgłoszenia, zezwolenia) oraz terminy, w których można przystąpić do wycinki.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wycinka drzew na działce rolnej w celu przywrócenia do użytkowania rolniczego

Pan Michał zapytał, jakich formalności trzeba dopełnić, aby można było wyciąć drzewa na gruntach rolnych oznaczonych jako: Lz-RIVb, RIVb, Lz-IVa, Lz-RV Ti, PsV, Lz-PsV. Celem wycinki jest przywrócenie tych gruntów do użytkowania rolniczego. Chodzi o grunty o powierzchni ok. 10 ha. Chciałby również wiedzieć, jak przebiega taka procedura i w jakim terminie można przystąpić do wycinki.

Zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów

Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące wycinki drzew reguluje nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, która weszła w życie dnia 17 czerwca 2017 roku. Według nich osoba, która chce usunąć drzewo na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, rosnące na terenie nieruchomości do niej należącej (lub dzierżawionej – za zgodą właściciela), musi fakt ten zgłosić do odpowiedniego organu. Zgłoszenie przyjmuje, bez pobierania jakichkolwiek opłat, wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

 

Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 3b ustawy o ochronie przyrodynie ma obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. Rolnik, który może wykazać, że usuwa drzewa (krzewy) w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego, nie musi występować o zezwolenie na ich usunięcie.

 

Użytkami rolnymi są: grunty orne (R), sady (S), łąki trwałe (Ł), pastwiska trwałe (Ps), grunty rolne zabudowane (Br), grunty pod stawami (Wsr), grunty pod rowami (W) i grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr).

 

Bez zezwolenia nie można wycinać drzew i krzewów rosnących na gruntach rolnych będących nieużytkami (N), a także na gruntach leśnych będących gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi (Lz).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Działalność rolnicza a pozwolenie na wycinkę

Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 3a ustawy o ochronie przyrody – zezwolenie na usunięcie drzewa i krzewu nie jest wymagane w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z uwagi na fakt, iż rolnicy są osobami fizycznymi, a działalność rolnicza jest kwalifikowana jako działalność gospodarcza, konieczne jest dokonanie indywidualnej oceny, czy drzewo (krzew) są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (działalności rolniczej).

 

W wyroku z 29 sierpnia 2007 r. NSA wskazał, że działalność rolnicza jest działalnością gospodarczą, ale nie stosuje się do niej przepisów o działalności gospodarczej. W uchwale z dnia 2 kwietnia 2007 r. sąd z kolei uznał, iż rolnik indywidualny nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, jednakże zajmuje się systematycznie działalnością wytwórczą w rolnictwie. Jest więc traktowany jak podmiot gospodarczy ze wszystkimi konsekwencjami związanymi z pobraniem opłat za usunięcie drzew, na które zostanie wydane zezwolenie. Osoba fizyczna prowadząca działalność rolniczą nie będzie korzystała ze zwolnienia przewidzianego w art. 86 ust. 1 pkt 2 wspomnianej ustawy o ochronie przyrody.

 

Zatem pan Michał ma obowiązek dokonać zgłoszenia, a w przypadku gruntów LZ – uzyskania pozwolenia na wycinkę.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Procedura zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew i krzewów z nieruchomości

Procedura zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa z działki stanowiącej własność osoby fizycznej, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą, trwa odpowiednio:

 

  1. W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin w terenie w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa i obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od poziomu terenu, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni, nie posiada pnia – obwodu poniżej korony drzewa.
  2. W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ może w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.
  3. W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa organ w drodze postanowienia nakłada obowiązek jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Nałożenie przez organ obowiązku uzupełnienia zgłoszenia w trybie postanowienia przerywa bieg terminu na wniesienie sprzeciwu. W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia, organ będzie mógł odstąpić od przeprowadzenia oględzin w terenie, pomimo ustalenia terminu ich przeprowadzenia i wniesie sprzeciw do zgłoszenia.

 

Dopiero po uzyskaniu pozwolenia lub braku sprzeciwu przy zgłoszeniu można wyciąć drzewa.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Właściciel małego gospodarstwa

Pan Jan, właściciel małego gospodarstwa rolnego, chciał usunąć kilka starych drzew owocowych z sadu oraz kilka krzewów z nieużytkowanego fragmentu swojej działki, aby zwiększyć powierzchnię uprawną. Zgłosił zamiar wycinki w lokalnym urzędzie gminy, gdzie został poinformowany, że nie wymaga to specjalnego zezwolenia, gdyż działka nie należy do obszarów objętych szczególną ochroną. Po zgłoszeniu, w terminie 21 dni organ dokonał oględzin, a następnie wydał zgodę na usunięcie drzew.

 

Przedsiębiorstwo rolnicze

Firma AgroPol, duże przedsiębiorstwo rolnicze, planowało rozszerzenie swoich upraw na terenie nieużytków leśnych, które nabyła. W tym przypadku, ze względu na większą skalę wycinki i potencjalny wpływ na środowisko, konieczne było uzyskanie formalnego zezwolenia od lokalnej jednostki ochrony środowiska. Proces ten obejmował szczegółowe badanie ekologiczne i uzgodnienia z urzędem ochrony przyrody, co zajęło kilka miesięcy. Ostatecznie, po spełnieniu wszystkich wymagań, firma otrzymała zezwolenie na wycinkę.

 

Mała wspólnota mieszkaniowa

Wspólnota mieszkaniowa z małej miejscowości chciała usunąć kilka drzew rosnących na wspólnym terenie, aby zrobić miejsce na mały plac zabaw i ogródek społeczny. Ponieważ działalność wspólnoty nie była związana z działalnością gospodarczą, wystarczyło zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew do wójta. Po zgłoszeniu organ przeprowadził oględziny i nie wnosił sprzeciwu, umożliwiając tym samym realizację projektu.

Podsumowanie

Proces wycinki drzew na gruntach rolnych wymaga ścisłego przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, które różnią się w zależności od celu wycinki oraz rodzaju gruntu. Ważne jest, aby właściciele gruntów oraz przedsiębiorstwa rolnicze dokładnie zapoznali się z procedurami zgłoszeniowymi i zezwoleniami wymaganymi w ich konkretnym przypadku. Prawidłowe dopełnienie formalności jest kluczowe dla legalności wycinki i uniknięcia potencjalnych kar, a także dla zachowania równowagi ekologicznej.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie wycinki drzew na terenie rolnym? Skorzystaj z naszych usług doradztwa prawnego online oraz profesjonalnej pomocy w przygotowaniu wymaganych pism i zgłoszeń. Zapewniamy szybką i skuteczną obsługę dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Akty prawne i przepisy:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880
2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX - 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu