.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kamera sąsiada skierowana na posesję - co zrobić?

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 14.07.2021 • Zaktualizowane: 14.07.2021

Sąsiad skierował kamerę w stronę mojej posesji. Mam małe dzieci i obawiam się o ich bezpieczeństwo. Ponadto drugą kamerę skierował na drogę konieczną, którą przechodzimy. Czy prawo zezwala na takie filmowanie? Ja się na to nie zgadzam, co mogę z tym zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kamera sąsiada skierowana na posesję - co zrobić?

Nieuprawnione nagrywanie sąsiadów jako immisje

W mojej ocenie w niniejszej sprawie dochodzi do naruszania Pana prawa własności, a także naruszenia Pana dóbr osobistych. Zgodnie z treścią art. 144 Kodeksu cywilnego (K.c.): „Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”. W przedstawionych okolicznościach to właśnie na zasadę określoną w tym przepisie powinni się Państwo powoływać. Zgodnie bowiem ze stanowiskiem ustawodawcy, właściciel nieruchomości może oczywiście korzystać z prawa własności, jednak powinien przy tym powstrzymywać się od działań, które naruszałyby pławo własności innych właścicieli nieruchomości, a więc naruszałyby Państwa prawa własności.

 

Warto w tej sprawie zwrócić uwagę na stanowisko Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w wyroku z dnia 5 października 2017 r., które wprawdzie dotyczy innego rodzaju negatywnego oddziaływania (immisji), ale zasada jest ta sama. Jak więc czytamy: „Pojęcia »przeciętnej miary« nie można definiować jedynie przez pryzmat wyników pomiarów natężenia hałasów. Te zaś w przeszłości były w nieznacznym stopniu przekraczane, bądź też wyniki oscylowały na granicy dopuszczalności. Zgodzić się zatem należało z powodami, że charakter działalności pozwanych dla nich, jako osób wrażliwych na hałas nocny, mieszkających w pobliżu nieruchomości pozwanych, mógł stanowić znaczącą dolegliwość. Jeśli to połączyć z faktem, że odgłosy związane z charakterem działalności pozwanych były regularne, w tych samych godzinach nocnych, przy użyciu kilku samochodów i powodowały nerwowość powodów, co miało znaczenie dla ich, a szczególnie powoda, zdrowia i kondycji psychicznej, to nie można było uznać, że »przeciętna miara« nie została przekroczona” (I Aca 1520/16).

 

W przedstawionym przez Pana stanie faktycznym mogą występować immisje w postaci – nawet nieumyślnego – nagrywania Państwa, a także kierowania na Pana nieruchomość oka kamery, co także stanowi o naruszeniu prawa własności. Z uwagi na to posiada Pan uprawnienie do wytoczenia w tym zakresie powództwa cywilnego. Z doświadczenia i praktyki radziłabym jednak w pierwszej kolejności skierować pisemne wezwanie do usunięcia naruszeń i zmiany sposobu montażu kamery, tak aby nie była skierowana w Pana kierunku. Dopiero w przypadku niepowodzenia w tym zakresie może Pan skierować sprawę na drogę sądową.

 

Żądanie zaniechania naruszeń

Zgodnie bowiem z treścią art. 222 § 2 K.c.: „Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń”. Żądanie zaprzestania naruszeń prawa własności oznacza roszczenie o zaniechanie na przyszłość trwałego lub powtarzającego się wkraczania w sferę cudzego prawa własności.

 

Roszczenie negatoryjne staje się wymagalne z chwilą naruszenia cudzego prawa własności, a więc w Pana przypadku dokonywania nagrań. Treścią tego roszczenia, i w konsekwencji treścią żądania pozwu, jest żądanie nakazania pozwanemu przywrócenia stanu zgodnego z prawem oraz zakazania mu dalszych naruszeń.

 

Naruszenie dóbr osobistych

Całkiem osobno dochodzi także do naruszenia Państwa dóbr osobistych, albowiem zgodnie z treścią art. 23 K.c.: „Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”.

 

Podsumowując, wskazuję, iż przedstawiona przez Pana sytuacja jest jak najbardziej do rozwiązania. Właściciel, zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinien korzystać ze swej nieruchomości, zgodnie z treścią art. 144 K.c. Jeżeli tak nie jest, posiada Pan interes prawny i faktyczny w wytoczeniu powództwa w tym zakresie. Jednak w pierwszej kolejności proponuję skierować do sąsiadów wezwanie do zaprzestania naruszeń i opisania swoich wniosków i twierdzeń w tym zakresie. Będzie to przedsądowe wezwanie, który uświadomi podmiot, iż jego działania są bardzo uciążliwe i są Państwo gotowi skierować sprawę na drogę sądową.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden + dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl