.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Naruszenie tajemnicy korespondencji przez męża

Jestem w trakcie sprawy rozwodowej. Mój mąż, aby zgromadzić dowody przeciwko mnie, zainstalował nadajnik GPS pod moim samochodem – dzięki temu mógł mnie śledzić. Potem zainstalował na moim komputerze firmowym program śledzący, w wyniku czego pozyskał moje prywatne e-maile i rozpowszechnił je wśród rodziny. Siostra męża zeznała, że czytała tę korespondencję. Mój małżonek grozi, że pokaże treść skradzionych wiadomości różnym znajomym. Zaznaczam, że są to prywatne e-maile do mężczyzny, z którym się spotykam – mąż naruszył tajemnicę mojej korespondencji. We wszystkich tych działaniach mężowi pomagał jego bliski kolega. Czy dowody pozyskane w taki sposób mogą być wykorzystane w sądzie? Jak odzyskać korespondencję? O co oskarżyć męża i jego kolegę (ewentualnie również siostrę męża)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Naruszenie tajemnicy korespondencji przez męża

Naruszenie prywatnej korespondencji przez męża

Nie ulega wątpliwości, iż w toku sprawy rozwodowej Pani małżonek może wykorzystać dowody, w których posiadanie wszedł, naruszając prawo. Polski system prawny nie zna bowiem zasady owoców zatrutego drzewa, zgodnie z którą dowody zdobyte w sposób nielegalny nie mogą być użyte w postępowaniu przed sądem. Nie oznacza to jednak, iż naruszenie tajemnicy Pani korespondencji pozostanie bezkarne. Jeżeli jest Pani przekonana, że małżonek włamał się do Pani poczty elektronicznej, to może Pani zachować się w dwojaki sposób. Po pierwsze może Pani – na drodze postępowania cywilnego – dochodzić ochrony dóbr osobistych, tj. czci i tajemnicy korespondencji, w oparciu o art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego i żądać na tej podstawie:

 

  1. zaniechania działania wyrządzającego Pani szkodę;
  2. aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, ale może być to także żądanie wydania skradzionej korespondencji;
  3. zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Włamanie się do skrzynki e-mail

Po drugie może się Pani zdecydować na drogę postępowania karnego i zawiadomić prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 267 § 1 i 3 Kodeksu karnego w postaci bezprawnego uzyskania dostępu do informacji nieprzeznaczonej dla małżonka poprzez otwarcie zamkniętego pisma i przełamanie lub ominięcie elektronicznych zabezpieczeń, za które to grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Ponieważ małżonek ujawnił informacje zdobyte w wyniku kradzieży osobom postronnym, to może on podlegać odpowiedzialności karnej także na podstawie art. 267 § 4 Kodeksu karnego.

 

Obie drogi prawne może Pani podjąć zarówno w stosunku do małżonka, jak również jego kolegi – musi Pani wykazać, że kolega brał czynny udział w kradzieży informacji.

 

Można się jeszcze zastanowić nad wystąpieniem z oskarżeniem prywatnym przeciwko mężowi na podstawie art. 216 § 1 Kodeksu karnego, zarzucając mu znieważenie polegające na tym, że ujawnił osobom postronnym w miejscu publicznym informacje o Pani życiu intymnym i uczuciowym. Wówczas musi Pani wykazać, że ujawniając te dane, działał z zamiarem znieważenia Pani i chciał, aby informacja o tym dotarła do Pani.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Rozpowszechnienie skradzionej korespondencji

Każde z proponowanych przeze mnie rozwiązań jest niezależne od siebie, co oznacza, że może Pani zdecydować się na jedno z nich lub na większą ich liczbę. Zaletą wytoczenia powództwa o ochronę dóbr osobistych jest to, że małżonek może zostać zobligowany przez sąd do naprawienia szkody poprzez wydanie skradzionej korespondencji, kodów dostępu, haseł itp. oraz zapłatę na Pani rzecz pewnej sumy tytułem zadośćuczynienia. Minusem jest jednak to, iż aby wytoczyć postępowanie, zobowiązana Pani będzie do poniesienia kosztu opłaty sądowej. Ponadto w toku procesu to na Pani będzie spoczywał ciężar dowodu wszystkich podnoszonych przez Panią okoliczności.

 

Jeżeli zdecyduje się Pani na drogę karną poprzez zawiadomienie prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, to nie poniesie Pani żadnych kosztów z tym związanych, a ciężar dowodu będzie spoczywał na prokuraturze, ale może się okazać, iż na potrzeby tego postępowania prokuratura zarządzi zabezpieczenie komputera firmowego, na dyskach którego znajdowała się skradziona korespondencja. Dla Pani może się to wiązać z licznymi utrudnieniami.

 

Na podstawie opisanego przez Panią stanu faktycznego brak jest podstaw do wszczęcia postępowania karnego bądź cywilnego przeciwko siostrze męża, choć nie oznacza to, iż takiej możliwości nie ma.

 

Mam nadzieję, że powyższe uwagi ułatwią Pani podjecie decyzji co do dalszych kroków prawnych w sprawie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Małgorzata Rybarczyk

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas pracy w łódzkich kancelariach radcowskich oraz na licznych szkoleniach, w tym z zakresu amerykańskiego prawa handlowego. W kręgu jej zainteresowań znajduje się prawo cywilne, prawo handlowe (w tym prawo internetowe) oraz międzynarodowe umowy prawne i wymiana handlowa. Obecnie prowadzi własną kancelarię oraz występuje przed sądami, reprezentując naszych klientów.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu