.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Żona uzależniona od alkoholu - rozwód i opieka nad dzieckiem

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 26.01.2019 • Zaktualizowane: 05.03.2021

Moja żona uzależniona jest od alkoholu. Na mój wniosek założona została niebieska karta. Żona została skierowana z komisji alkoholowej na leczenie, dostała wybór leczenia dobrowolnego lub sądownie na oddziale zamkniętym. Ze względu na to, że pracuje, wybrała dobrowolne leczenie pod opieką psychologa i chodzi na zgrupowania AA, lecz to nie przynosi żadnego skutku i cały czas pije. Mamy jedno dziecko w wieku 8 lat. Chciałbym wnieść pozew o rozwód i uzyskać pełnię władzy rodzicielskiej wraz z ustaleniem miejsca zamieszkania dziecka przy mnie. Bardzo mi na tym zależy, gdyż ze względu na swój nałóg żona obecnie nie jest w stanie zajmować się dzieckiem. Jakie mam szanse na uzyskanie opieki i co powinienem najpierw zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Żona uzależniona od alkoholu - rozwód i opieka nad dzieckiem

Fot. Fotolia

Rozwód z osobą uzależnioną od alkoholu

W pierwszej kolejności wskażę na przesłanki orzeczenia rozwodu. Rozwód jest możliwy, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

 

Wyraźnie podkreślić należy, iż pojęcie winy nie ma definicji ustawowej nie tylko w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, ale i w Kodeksie cywilnym. Pojęcie to zostało natomiast wyjaśnione w doktrynie i orzecznictwie cywilistycznym. Wina rozkładu pożycia pozostaje w związku z naruszeniem obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa, i to zarówno tych, które sformułowane są w prawie, jak i tych, dla których źródłem są tylko zasady współżycia społecznego. Chodzi tu zwłaszcza o naruszenie obowiązków: wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy, lojalności i wierności, współdziałania dla dobra rodziny itd. (por. wyrok SN z dnia 21 września 1997 r., I CKN 646/97).

Przypisanie winy za rozwód wyłącznie jednemu ze współmałżonków

Innymi słowy przypisanie wyłącznej winy Pana małżonce jest możliwe, tylko jeżeli Panu nie można przypisać żadnej, nawet najmniejszej winy.

 

Mając na uwadze przedstawiony przez Pana stan faktyczny, istnieją co najmniej przesłanki do ograniczenia matce władzy rodzicielskiej. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Moim zdaniem sytuacja, która panuje w Państwa domu, może zagrażać dobru dziecka, co przemawia jedynie za Pana żądaniem.

Ograniczenie matce alkoholiczce praw rodzicielskich i powierzenie ojcu opieki nad dzieckiem

Z uwagi na fakt, że matka nie podejmuje skutecznego leczenia, najważniejszym dowodem w sprawie będą dowody z dokumentów, z treści których wynikać będzie, że żona nadużywa alkoholu, a także sama nie podejmuje skutecznego leczenia. Dobrze byłoby, gdyby dysponował Pan dowodami na okoliczność należytego sprawowania przez Pana władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, nadto, że potrafi Pan zajmować się dzieckiem, np. odrabia z nim lekcje. Chodzi głównie o to, by pokazać sądowi, jaki ma Pan wgląd w potrzeby dziecka.

 

Domniemywać należy jednak, że nie obejdzie się bez opinii biegłego psychologa dziecięcego lub zespołu specjalistów sądowych na okoliczność ustalenia, jakie każde z rodziców ma predyspozycje wychowawcze, a także jaki jest wgląd rodziców w potrzeby dzieci. Z tego też powodu dobrze byłoby, gdyby miał Pan świadków na potwierdzenie Pańskiego zachowania wobec dziecka. Jeżeli żona będzie chciała, aby ustalono jej prawo do kontaktów w sposób maksymalnie szeroki, to bez wątpienia powinien Pan wnosić, by kontakt taki odbywał się tylko w Pana obecności, z uwagi na obawy przed zachowaniem żony wobec dziecka.

 

Jeżeli może Pan powołać na świadków osoby, które widziały Pana opiekującego się dzieckiem, wychodzącego z dzieckiem na spacer, także proszę wnioskować o przeprowadzenie dowodu z takich świadków. Jeżeli dziecko nie ma problemów wychowawczych w szkole, proszę uzyskać stosowne oświadczenie ze szkoły. W chwili obecnej, o ile taka sytuacja nie występuje, należy zacząć interesować się szkołą, częściej rozmawiać z wychowawcą.

 

Reasumując, w opisanej sprawie istnieją duże szanse na ograniczenie matce dziecka władzy rodzicielskiej z jednoczesnym ustaleniem jego miejsca zamieszkania przy Panu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 plus X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl