Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zawieszenie alimentów na wakacje

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 09.01.2019

Czy mogę ubiegać się do sądu na czas wakacji, czyli całe 2 miesiące, o zawieszenie alimentów, gdyż w tym okresie córka (10 lat) będzie na moim utrzymaniu? Jeśli jest taka możliwość, to co trzeba wysłać do sądu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zawieszenie alimentów na wakacje

Fot. Fotolia

Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Z treści Pana pytania nie wynika to bezpośrednio, jednak domniemam, iż władza rodzicielska przysługuje każdemu z Państwa w pełnym zakresie. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. W chwili obecnej dziecko na stałe przebywa u matki, a to z kolei pozwala na stwierdzenie, iż to Pan jest zobowiązany do osobistych starań czynionych w jego wychowanie. Z uwagi na powyższe, a szczególności na fakt, iż matka dziecka, nie będzie przez okres 2 miesięcy zajmować się dzieckiem, a tym samym nie ma faktycznej możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem to na jej osobie spoczywa pokrycie kosztów utrzymania dziecka.

 

Powyższe wynika wprost z przepisów prawa. Zgodnie z art. 135 § 2 Kodeksu rodzinnego wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

 

Nie powinien budzić wątpliwości fakt, iż to Pan w chwili obecnej w całości czyni osobiste starania o utrzymanie dziecka i jego wychowanie. W takiej sytuacji matka dziecka winna poczuć się w obowiązku i łożyć na jego utrzymanie.

 

Co do kwoty, którą matka winna łożyć na utrzymanie dziecka, to zauważyć należy, iż nie można z góry założyć, że winna to być kwota, którą Pan przekazuje na utrzymanie córki. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Innymi słowy, konieczne było porównanie sytuacji zarobkowej i majątkowej matki dziecka z Pana sytuacją. Gdyby z oceny takiego porównania wynikało, iż Państwa sytuacja jest analogiczna lub też matka dziecka znajduje się w lepszej sytuacji zarobkowo-majątkowej, zasadne było żądanie przekazania środków na utrzymanie dziecka co najmniej w kwocie, którą płaci Pan. Istotne znaczenie dla Pana interesu ma fakt, iż dziecko przebywa u Pana przez okres dłuższy, niż zwyczajowo przyjęty na wakacje. Gdyby bowiem dziecko przebywało u Pana na wakacjach przez okres jednego tygodnia bądź też weekendu, koszty jego utrzymania, prócz alimentów, spoczywałyby na Panu. W tej sytuacji dziecko jednak przebywa u Pana przez okres 2 miesięcy, a to z kolei powoduje, iż koszty jego utrzymania winna pokrywać matka. Najlepszym rozwiązaniem jest jednak próba zakończenia postępowania polubownie, np. poprzez przekazanie matce dziecka kwoty alimentów, a następnie ona przekaże Panu wpłacone przez Pana alimenty, a Pan np. nie będzie dochodził od matki od niej kosztów utrzymania córki. Jeżeli nie dojdziecie Państwo do porozumienia, nie widzę innej możliwości jak zmniejszenie alimentów na przyszłość poprzez pomniejszenie kosztów utrzymania córki w skali roku o dwa miesiące. Co z kolei jednak może skutkować tym, że matka dziecka w kolejnym roku nie wyrazi zgody na zamieszkanie córki u Pana przez całe wakacje. Bez wątpienia Pana sytuacja jest trudna, ale nie beznadziejna. Złożenie pozwu o obniżenie alimentów może spowodować, że sprawa do wakacji się nie zakończy. Zakładam bowiem, że matka dziecka nie będzie przychylna do takiego „wyrzeczenia”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 minus siedem =

»Podobne materiały

Ominięcie kosztów komorniczych przy spłacie alimentów

Czy jest możliwość ominięcia opłacania komornika w spłacaniu alimentów na rzecz dziecka? Płacę 500 zł miesięcznie, ale przez to, że matka dziecka zgłosiła sprawę do komornika, muszę dodatkowo opłacać koszty komornicze, które chciałbym ominąć.

 

Podniesienie alimentów bez wiedzy zobowiązanego

Czy sąd może podnieść alimenty, nie informując osoby, która je płaci – tzn. nie podając informacji, że została wniesiona taka sprawa, nie sprawdzając, czy pozwanego stać na podwyższenie świadczenia?

 

Pieniądze z funduszu alimentacyjnego po śmierci zobowiązanego

Mój ojciec miał zasądzone alimenty na moją rzecz, ale ich nie płacił. Zmarł trzy lata temu. Czy mogłabym otrzymywać alimenty z funduszu alimentacyjnego?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »