Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o przyznanie mieszkania komunalnego a dochody

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 27.01.2020

Chciałbym złożyć z żoną wniosek w urzędzie miasta o przyznanie mieszkania komunalnego. Do wniosku trzeba dołączyć deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego. Ogółem nie może przekroczyć 1800 zł na osobę. Żona pracuje na umowę o pracę zarabia 3 tys. zł netto. Ja jestem bezrobotny. Żona dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą rozliczaną w formie ryczałtu. Jeśli chodzi o dochód z umowy o pracę, żona dostanie zaświadczenie w pracy. Chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób można wyliczyć i wpisać w deklaracji wysokość dochodu z działalności na ryczałcie? Dodam, że w deklaracji trzeba wpisać dochód z ostatnich trzech miesięcy. Działalność jest prowadzona od dwóch miesięcy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wniosek o przyznanie mieszkania komunalnego a dochody

Fot. Fotolia

Kryterium dochodowe - istotne przy rozdziale mieszkań komunalnych

Pytanie o wyliczenie dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej przez Pana żonę, rozliczanej ryczałtem ewidencjonowanym, jest o tyle trudne, o ile generalnie dochodu w Państwa przypadku nie da się jeszcze wyliczyć.

 

Rzeczywiście przy rozdziale mieszkań komunalnych niezwykle ważne jest kryterium dochodowe. Przez pojęcie „dochodu” należy rozumieć dochód w rozumieniu ustawy z 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Art. 3 ust. 3 wspomnianej ustawy za dochód uważa wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek (emerytalnych, rentowych czy na ubezpieczenie zdrowotne).

 

Przyznanie mieszkania komunalnego jest głównie uzależnione od dochodu konkretnego gospodarstwa domowego. W wielu miastach górny pułap dochodów na jedną osobę to około 2,2 tysiąca złotych w przypadku gospodarstw jednoosobowych i 1,7 tysiąca w gospodarstwach wieloosobowych. Wysokość ta jest bardzo zróżnicowana w zależności od gminy. Z reguły określa się ją jako stosunek (wyrażony w procentach) do najniższej emerytury.

Dochód z działalności na ryczałcie ewidencjonowanym

Jak Pan wskazuje, poza etatem Pana żona prowadzi działalność gospodarczą na ryczałcie ewidencjonowanym. Ryczałt rozliczany jest do 20. dnia każdego miesiąca (o ile żona rozlicza się miesięcznie, a nie kwartalnie) i jest wynikiem przemnożenia odpowiedniej stawki procentowej przez wielkość przychodu osiąganego przez firmę. Co należy zauważyć, ryczałt jest obliczany od przychodu, a nie od dochodu. To oznacza, że bez względu na wynik finansowy firmy Pana żony (zarówno, gdy jest zysk, jak i strata) pojawia się zobowiązanie podatkowe.

 

We wspomnianej przez Pana deklaracji wskazuje się dochód z działalności opodatkowanej w ten sposób:

 

  • pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy,
  • składki na ubezpieczenia społeczne (w przypadku Pana żony jej nie ma, bo opłaca ją pracodawca z jej etatu)
  • składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Obliczanie dochodu z działalności na ryczałcie

W tym wypadku nie bierze się pod uwagę kosztów uzyskania przychodu, bo ich nie ma. Innymi słowy:

 

  • przychód - koszty ( składki ZUS) = dochód brutto
  • dochód brutto - podatek = dochód netto.

 

Jeżeli Pana żona prowadzi działalności od dwóch miesięcy, to za ten okres (kwiecień—maj, ewentualnie czerwiec, gdyby Państwo składali wniosek w lipcu) należy obliczyć dochód netto i dodać go do dochodu uzyskiwanego z pracy na etacie za wymagany okres.

 

Niemniej chociaż „ręczne” obliczanie ryczałtu nie jest wybitnie trudne, to trochę kłopotliwe, czasochłonne i łatwo o pomyłkę. Dlatego chyba lepiej posiłkować się programem księgowym, który sam to policzy np. program Pakiet Przedsiębiorcy Ryczałt.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV minus trzy =

»Podobne materiały

Wartość odtworzeniowa lokalu

Jestem głównym najemcą mieszkania komunalnego i regularnie płacę czynsz. W tym roku zmarł mój tata, pozostawiając mi w spadku małe mieszkanie własnościowe i trochę pieniędzy. Mieszkanie znajduje się w tym samym mieście, w którym obecnie mieszkam. Podobno gmina będzie mogła wypowiedzieć mi umowę najm

 

Samodzielny lokal mieszkalny

Chcemy wykupić nasze mieszkanie komunalne, ale gmina zgadza się tylko na wykup dwóch lokali, ponieważ nas i sąsiadów łączy korytarz. Czy możemy starać się o wykupienie tego korytarza i ustanowienie służebności dla sąsiadów, tak by nasze mieszkanie było lokalem samodzielnym?

 

Problem z wykupem mieszkania

Od ponad trzydziestu lat jestem zameldowany w lokalu komunalnym w Warszawie. Wcześniej najemcą był mój ojciec, który w 1985 r. wyprowadził się i wymeldował. Od tej pory ja płaciłem czynsz; byłem przekonany, że jestem najemcą, a nikt tego nie kwestionował. W mieszkaniu są także zameldowane od ur

 

Wywiad środowiskowy na temat zamieszkiwania w lokalu

Niedawno zmarła moja matka, która była głównym najemcą mieszkania komunalnego. Ja mieszkam w nim od urodzenia i jestem zameldowany. Urząd miasta przeprowadził wywiad środowiskowy na temat mojego zamieszkiwania w lokalu. Sąsiedzi podawali sprzeczne informacje. Fakt – w mieszkaniu nie przebywam

 

Wymeldowanie głównego najemcy

Mieszkam wraz z mężem i dorosłym synem w lokalu komunalnym od 20 lat. Jesteśmy tutaj zameldowani. Głównym najemcą jest moja siostra cioteczna, która chce się wymeldować. Co możemy zrobić, aby po wymeldowaniu głównego najemcy nie kazano nam opuścić mieszkania?

 

Jak wykupić mieszkanie komunalne bez udziału męża?

Problem dotyczy wykupu mieszkania komunalnego. Ja i mąż jesteśmy jego najemcami, mąż jest osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie z powodu choroby alkoholowej. Jestem jego opiekunem prawnym. Mąż przez alkohol zadłużył się w bankach i komornicy czekają na spłatę, obecnie ściągają 25% z jego emerytury. St

 

Zwrot kaucji za mieszkanie

Czy przysługuje zwrot zrewaloryzowanej kaucji i w jakiej wysokości po zwrocie mieszkania do zasobów komunalnych po zmarłej, samotne żyjącej krewnej? Kaucja za mieszkanie została wpłacona w 1998 r. w wysokości 30-krotnego czynszu.

 

Możliwość wykupienia mieszkania

Czy mam możliwość wykupienia mieszkania komunalnego mieszczącego się we Wrocławiu? Głównym najemcą była moja mama zmarła mama, a ja mieszkałam z nią od zawsze i nadal zajmuję lokal. Nie mam przydziału na to mieszkanie, obecnie przebywam czasowo za granicą, gdzie utrzymuję się z pensji partnera i zas

 

Wypowiedzenie umowy najmu z powodu posiadania prawa do innego lokalu

Posiadam przydział (umowę najmu) na malutkie mieszkanie komunalne. Przejąłem je po zmarłym ojcu. W mieszkaniu zameldowany jestem z żoną, synem i jego rodziną (żona i dwoje dzieci). Chcąc stworzyć normalne warunki bytowania, w 2005 r. wykupiłem na własność inny lokal mieszkalny, gdzie przeprowadziliś

 

Przyznanie mieszkania po pożarze

Czy mając nakaz na mieszkanie komunalne od 25 lat, w momencie przypadku losowego, np. pożaru mieszkania, należy mi się lokal zamienny i czy moje obecne dochody mają wpływ na pozytywne rozpatrzenie decyzji o przyznaniu lokalu zamiennego? Dodam, iż już 3 razy dostałam decyzję odmowną z uwagi na za wys

 

Wstąpienie w stosunek najmu z mocy prawa

Po śmierci głównego najemcy chciałabym wstąpić w stosunek najmu mieszkania komunalnego. W latach 50-tych najemcą tego mieszkania został mój dziadek i był nim aż do śmierci w 2006 r. Mieszkała z nim nieprzerwanie moja mama i ja również od urodzenia. Mama niedawno zmarła, niestety nie postarała się wc

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »