Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna od małżonka po darowiźnie od teściów

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 15.11.2016

Na początku tego roku teściowie przepisali działkę tylko na mojego męża. Chcielibyśmy zacząć budować dom na tej działce, wszystkie dokumenty mają być na nas oboje. Czy mąż może udzielić mi darowizny? Jaka będzie opłata? Czy prawdą było to, że teść nie mógł działki przepisać na nas oboje, bo byłyby duże koszty podatkowe?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Formalnie działka należy do małżonka (jego majątku odrębnego). Formalnie też będzie on właścicielem domu, który powstanie na tej działce. Budowa domu finansowana może być:

 

  • z Państwa majątku wspólnego,
  • z Państwa majątku wspólnego oraz majątków odrębnych.

 

W przypadku ustania wspólności majątkowej byłyby to nakłady na majątek odrębny małżonka:

 

  • z Państwa majątku wspólnego (do rozliczenia) lub
  • z Państwa majątku wspólnego (do rozliczenia) i Pani majątku odrębnego (do oddania).

 

Małżonek może darować Pani połowę tej działki. Ponieważ darowizna byłaby od małżonka dla małżonka. byłaby ona w całości wolna od podatku. Jedyne koszty to opłaty notarialne oraz wpis do księgi wieczystej.

 

Operacja: darowizna od rodziców (teściów) dla syna (Pani małżonka), a potem syn daruje swojej małżonce (Pani) – powoduje, że nie występuje w ogóle podatek od darowizny przy obydwu umowach. Wynika to z ustawy o podatku od spadków i darowizn:

 

„Art. 4a. 1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

 

1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 1. (…)

 

4. Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:

 

1) wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub

2) gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego”.

 

Gdyby rodzice męża darowali działkę dla Pani i małżonka, to:

 

  • darowizna dla małżonka jako syna byłaby wolna od podatku od darowizn w całości,
  • darowizna dla Pani byłaby opodatkowana jako darowizna dla osoby zaliczanej do I grupy podatkowej.

 

Wysokość podatku od darowizny ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

 

Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku,. Kwota wolna w Pani przypadku wynosiłaby 9 637 zł. Od nadwyżki liczony byłby podatek według skali.

 

Tylko w sytuacji, gdyby wartość darowizny dla Pani była mniejsza lub równa kwocie wolnej podatek nie wystąpiłby. W przypadku gdy wartość darowizny dla Pani byłaby większa niż 9 367 zł, wystąpiłby podatek od darowizny. A jego wysokość zależna byłaby od kwoty nadwyżki.

 

Jako że nie znam wartości darowizny (lub jej połowy), nie jestem w stanie ustalić wysokości podatku.

 

Notariusz od darowizny pobiera opłatę zależna od jej wartości.  Nie ma podatku VAT. Nie ma podatku dochodowego po Pani stronie lub po stronie małżonka.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II minus dwa =

»Podobne materiały

Darowizna dla osoby niespokrewnionej

Mieszkamy w budynku należącym do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, mamy możliwość wykupu mieszkania. Niedawno sąsiad zaproponował nam, że możemy wykupić jego lokal (on nie ma na to pieniędzy). Oczywiście sąsiad miałby do śmierci mieszkać w swoim mieszkaniu. Czy możliwe jest przekazanie mieszkania w f

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »