Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana nazwiska a umowa o pracę

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 29.09.2009

Niedawno zawarłam związek małżeński i poza zostawieniem nazwiska panieńskiego przyjęłam też nazwisko męża. Na początku tego roku podpisałam nową umowę na czas nieokreślony, ale na „stare” nazwisko. Czy ta umowa może zostać uznana za nieważną? Czy jeżeli teraz przyniosę akt małżeństwa, pracodawca powinien poprawić umowę? Zaznaczam, że dopiero teraz wystąpiłam o zmianę dowodu osobistego i jestem w pierwszym miesiącu ciąży, o której jeszcze pracodawcy nie poinformowałam.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiana nazwiska a umowa o pracę

Czy zmiana nazwiska pracownika ma wpływ na ważność umowy o pracę?

Na wstępie chcę zaznaczyć, że w razie zmiany nazwiska pracownika nie ma potrzeby podpisywania nowej umowy o pracę ani aneksowania tej obowiązującej. Zmiana nazwiska pracownika w żaden sposób nie wpływa na ważność trwającej umowy.

 

Chciałbym jednak zwrócić Pani uwagę na treść art. 221 Kodeksu pracy, a zwłaszcza na § 1 i § 3. Zgodnie z nimi pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

  1. imię (imiona) i nazwisko,
  2. imiona rodziców,
  3. datę urodzenia,
  4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
  5. wykształcenie,
  6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Udostępnienie pracodawcy aktualnych danych osobowych

Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której one dotyczą. Pracodawca ma prawo żądać udokumentowania danych osobowych osób, o których mowa w § 1.

 

Z przepisów powyższych wynika więc, że pracownik ma obowiązek przedstawienia pracodawcy takich dokumentów, jak np. akt ślubu czy też dowód osobisty. Pracodawca może sporządzić ich kserokopie i umieścić je w aktach osobowych pracownika, choć zasadniczo wystarcza samo oświadczenie pracownika.

 

Z ww. przepisu wynika także – oprócz obowiązku jednorazowego podania określonych danych – obowiązek aktualizowania tych danych. Pracodawca ma bowiem prawo do pozyskania jak najbardziej aktualnych informacji o pracowniku, a pracownik musi nie tylko podać te informacje, ale również w miarę potrzeby je aktualizować.

 

Dane te są niezbędne m.in. do wywiązywania się przez pracodawcę z obowiązków związanych z zatrudnieniem pracownika (chodzi tu np. o odprowadzanie obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, o składanie niezbędnych dokumentów, raportów, deklaracji, o naliczenia i wypłaty wynagrodzenia, a także inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy).

W jakim terminie pracownik jest zobowiązany do przekazania informacji o zmianach w danych osobowych?

Wprawdzie Kodeks pracy nie określa, w jakim terminie pracownik jest zobowiązany do przekazania informacji o zmianach niezbędnych danych osobowych, jednak w interesie pracownika leży jak najszybsze poinformowanie pracodawcy. Informacja ta powinna zostać przekazana w formie pisemnego oświadczenia opatrzonego podpisem pracownika. Dodatkowo pracodawca ma prawo żądać okazania dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniu pracownika. Na ich podstawie jest zobowiązany poinformować o zmianach odpowiednie urzędy i organy (np. ZUS), a także wydać pracownikowi odpowiednie dokumenty (np. legitymację służbową, upoważnienia lub pełnomocnictwa do działania w imieniu firmy itp.) i narzędzia (np. imienną pieczątkę, identyfikator, imienną przepustkę uprawniającą do poruszania się po terenie zakładu pracy, nowy login do systemu komputerowego itp.) niezbędne do wykonywania pracy uwzględniające nowe dane osobowe pracownika.

 

Co do ciąży, to Kodeks pracy nie nakłada obowiązku poinformowania pracodawcy o zajściu w ciążę, a jedynie obowiązek potwierdzenia stanu ciąży świadectwem lekarskim (art.185 Kodeksu pracy).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć - cztery =

»Podobne materiały

Zwrot kosztów dojazdu do sądu z miejsca delegacji służbowej

Czy otrzymam zwrot kosztów dojazdu do sądu z miejsca delegacji służbowej, które jest oddalone od sądu 300 km? Wcześniej sąd został poinformowany o czasie i miejscu delegacji.

 

Wystawianie faktur pracodawcy przez pracownika

Jestem zatrudniony w pewnej spółce. Czy mogę rozpocząć działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług dla mojego pracodawcy? Wiąże się to z zatrudnieniem pracowników oraz wystawianiem faktur za wykonaną pracę mojemu pracodawcy. Jakie przepisy to precyzują i czy jest to prawnie dozwolone?

 

Konsekwencje podania swoich danych osobowych przez telefon

Wczoraj zadzwonił do mnie telemarketer, jak się okazało z numeru „nękającego”. Pan powiedział, że mój numer telefonu został wylosowany i mam do odbioru tablet. Żeby ją odebrać, muszę podać swoje imię, nazwisko oraz adres zamieszkania, a firma przyśle mi zaproszenie na spotkanie i prezent

 

Podwójne obywatelstwo – dwa różne nazwiska

Niedługo nabędę obywatelstwo Włoch. Zgodnie z prawem tego kraju będę musiała wrócić do nazwiska panieńskiego. Oprócz tego pozostanę obywatelką Polski; jak rozumiem, w polskich dokumentach będę jednak cały czas funkcjonować pod dotychczasowym nazwiskiem (po zmarłym mężu). Czy mając podwójne obywatels

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »