.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Konsekwencje podania swoich danych osobowych przez telefon

Autor: Michał Berliński • Opublikowane: 10.02.2019

Wczoraj zadzwonił do mnie telemarketer, jak się okazało z numeru „nękającego”. Pan powiedział, że mój numer telefonu został wylosowany i mam do odbioru tablet. Żeby ją odebrać, muszę podać swoje imię, nazwisko oraz adres zamieszkania, a firma przyśle mi zaproszenie na spotkanie i prezentację. Jestem zaniepokojony, że podałem mu swoje dane osobowe przez telefon. Czy mogą one posłużyć w jakimś działaniu na moją niekorzyść, np. w zaciągnięciu na mnie kredytu? Albo czy mogą posłużyć do otwarcia konta na Allegro lub poczty na moje dane? Co powinienem zrobić? Jakie mogą spotkać mnie konsekwencje?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Konsekwencje podania swoich danych osobowych przez telefon

Fot. Fotolia

Podanie danych osobowych osobie podającej się za telemarketera

Na wstępie pragnę Pana uspokoić, gdyż telefon, który Pan otrzymał, nie koniecznie musi okazać się próbą wyłudzenia Pana danych osobowych, a może stanowić faktycznie próbę uzyskania danych celem wystosowania pod adres, który Pan wskazał, zaproszenia na prezentację czy też inne spotkanie, które będzie miało na celu reklamę określonych produktów, pewnie również możliwość ich nabycia. Wątpię oczywiście, aby podczas tejże prezentacji otrzymał Pan tablet za darmo, to się raczej nie zdarza.

 

Tego typu sytuacje zdarzają się ostatnio bardzo często, a ma to związek z ciągłym rozwojem branży ecommerce, czyli tzw. handlu elektronicznego oraz marketingu elektronicznego, który ma na celu dotrzeć do określonych konsumentów, np. konsumentów z określonej grupy wiekowej, np. emerytów. Telemarketerzy najczęściej kontaktują się z osobami starszymi, gdyż zgodnie ze statystykami to właśnie wśród takich osób najłatwiej szukać im chętnych na prezentacje, spotkania i inne kampanie reklamowe. To właśnie takie osoby są też najczęściej skłonne dokonać zakupu produktów lub usług oferowanych przez telemarketerów. Kolejnym czynnikiem jest fakt, że telemarketerzy najczęściej dzwonią na telefony stacjonarne, których numery są łatwe do wytypowania oraz znajdują się w różnego rodzaju książkach telefonicznych i innych bazach. Telefony stacjonarne również najczęściej posiadają osoby starsze.

Dane osobowe których ujawnienie osobie nieupoważnionej może posłużyć do wyłudzenia pożyczek i zaciągania zobowiązań

Odnosząc się już do opisanego przypadku, należy stwierdzić, iż z uwagi na Pańskie bezpieczeństwo bardzo dobrze, że nie podał Pan najbardziej wrażliwych danych osobowych. Do takich należy zaliczyć przede wszystkim numer PESEL oraz numer i serię dowodu osobistego. Tego typu dane mogą służyć do wyłudzenia kredytów, pożyczek gotówkowych oraz zawierania umów z różnymi podmiotami, które mogłyby zostać zawarte np. za pośrednictwem internetu. Nie wszystkie podmioty, które udzielają pożyczek przez internet dokonują weryfikacji dokumentów, którymi posługują się zawierający zobowiązanie. Czasem wystarczy podać tylko PESEL oraz numery dowodu osobistego i można stać się posiadaczem pożyczki, o której dowiedziałby się Pan dopiero, gdy nie zostałaby spłacona, najpewniej z pisma sądowego lub od komornika. Jednakże dane, które Pan podał, nie są wystarczające do zawarcia tego typu zobowiązań i na tym etapie nie ma konieczności, aby zgłaszał Pan ten fakt odpowiednim organom. W przypadku podania wrażliwych danych osobowych należy niezwłocznie zastrzec te dane w BIK lub bezpośrednio w swoim banku. W przypadku takiego zastrzeżenia nie będzie możliwe zawarcie umowy o pożyczkę lub innej w podmiotach zrzeszonych w Biurze Informacji Kredytowej, gdyż dokument będzie widniał jako zastrzeżony. Wobec podmiotów, które nie zostały zrzeszone w BIK, będzie można powoływać się na fakt, iż zgłaszał Pan utratę dokumentu lub wyłudzenie danych stosownym organom i w owym czasie nie mógł Pan skutecznie zawrzeć umowy.

Zawarcie umowy za pośrednictwem telefonu

Jeśli zaś chodzi o możliwość zawarcia przez Pana umowy za pośrednictwem telefonu, to należy mieć na uwadze fakt, iż samo podanie danych osobowych nie stanowi zawarcia umowy w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem. Zgodnie z treścią art. 20 ustawy o prawach konsumenta:

 

„1. Jeżeli przedsiębiorca kontaktuje się z konsumentem przez telefon w celu zawarcia umowy na odległość, ma obowiązek na początku rozmowy poinformować konsumenta o tym celu, a ponadto podać identyfikujące go dane oraz dane identyfikujące osobę, w imieniu której telefonuje.

2. Jeżeli przedsiębiorca proponuje konsumentowi zawarcie umowy przez telefon, ma obowiązek potwierdzić treść proponowanej umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. Oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od przedsiębiorcy.”

Kiedy zawarcie umowy z konsumentem przez telefon będzie bezskuteczne?

Mając to na uwadze, należy wskazać, że przedsiębiorca, chcący zawrzeć umowę z konsumentem, musi wyrażać się w sposób jasny, musi poinformować w sposób jednoznaczny, w jakim celu przeprowadza rozmowę oraz ma obowiązek potwierdzić zawarte podczas rozmowy uzgodnienia na papierze lub innym trwałym nośniku. Następnie w celu potwierdzenia zawartej umowy to konsument musi odesłać, również na trwałym nośniku, swoje oświadczenie o zawarciu umowy. Jak Pan widzi – warunków koniecznych, których należy dochować, jest całkiem sporo. Dodatkowo przedsiębiorca winien przesłać konsumentowi stosowne potwierdzenie w rozsądnym czasie, jednakże jeszcze przed rozpoczęciem świadczenia usług lub przed dostarczeniem przedmiotu umowy. Jeżeli przedsiębiorca nie doręczy konsumentowi na trwałym nośniku warunków umowy, złożone przez konsumenta oświadczenie woli związania się umową będzie bezskuteczne. Z takim samym skutkiem będzie się wiązało złożenie przez konsumenta oświadczenia jeszcze zanim dotrze od niego potwierdzenie treści umowy. Jeśli przedsiębiorca spełni określone świadczenie, które de facto było niezamówione, to właśnie jego firma poniesie wszelkie ujemne skutki spełnienia świadczenia, a konsument w żaden sposób nie będzie obciążony obowiązkiem zapłaty na wykonanie usługi lub otrzymanie towaru.

W przypadku zaś gdyby faktycznie rzeczona umowa została zawarta, a wszelkie jej warunki dopełniono, prawo po raz kolejny chroni konsumenta. Przedsiębiorca jest zobligowany do przesłania w załącznikach formularza o odstąpieniu od umowy. Jeśli takowy formularz zostanie przesłany, mamy prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Jeśli formularz nie zostanie dołączony – czas na odstąpienie bez żadnych konsekwencji wynosić będzie 12 miesięcy.

Założenie konta na Allegro posługując się danymi innej osoby

Dane, które Pan podał telemarketerowi, mogłyby posłużyć do założenia konta na Allegro na Pańskie imię i nazwisko oraz adres. Jednak serwis Allegro dodatkowo przy rejestracji żąda daty urodzenia. Po dokonaniu rejestracji Allegro wysyła list do zakładającego konto z kodem weryfikacyjnym. Kod ten należy wpisać następnie na portalu celem potwierdzenia adresu otwierającego konto. Wobec tego samo podanie przez Pana wymienionych danych nie doprowadzi do założenia konta w serwisie Allegro, gdyż nie będzie możliwości skutecznego wprowadzenia kodu weryfikacyjnego.

 

Mając na uwadze powyższe, można stwierdzić jednoznacznie, że nie zawarł Pan podczas rozmowy telefonicznej żadnej umowy. Można również stwierdzić, że nie podał Pan wrażliwych danych, które powinny być chronione na każdym kroku. W niedługim czasie zapewne otrzyma Pan zaproszenie na prezentację, pokaz czy inne przedsięwzięcie reklamowe, na które może Pan się udać lub nie. Na tym etapie zależeć to będzie tylko od Pana.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery plus 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »