Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umieszczenie osoby w domu opieki wbrew jej woli

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 21.01.2019

Opiekuję się od kilku lat moją teściową, jej dzieci przebywają za granicą. Za 2 miesiące ja również wyjadę z kraju. Chce ją umieścić w domu opieki, wbrew jej woli - ona nie wyraża na to zgody. Jest osobą schorowaną i wymaga całodobowej opieki, jest również pod opieką psychiatry, ale według niego nie jest chora psychicznie, jedynie ma pewne zmiany osobowościowe związane z wiekiem. Jak mam rozwiązać ten problem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umieszczenie osoby w domu opieki wbrew jej woli

Fot. Fotolia

Z przykrością muszę stwierdzić, iż nie ma Pani wielu opcji działania w tej sytuacji. Jeżeli teściowa nie chce udać się do DPS, to jedyną możliwość dla jej przeprowadzki stanowi przeprowadzenie postępowania ubezwłasnowolniającego i umieszczenie jej tam wbrew jej woli. W przypadku ubezwłasnowolnienia teściowej nie będzie ona musiała wyrażać zgody na leczenie w ośrodku.

 

Kwestia ubezwłasnowolnienia osoby dorosłej uregulowana jest w Kodeksie cywilnym (K.c.). Zgodnie z art. 13 § 1 K.c.: „Osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem. § 2. Dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się opiekę, chyba że pozostaje on jeszcze pod władzą rodzicielską.”.

 

Aby można było orzec o ubezwłasnowolnieniu teściowej konieczne jest jednoczesne wystąpienie dwóch przesłanek, a mianowicie: 1) osoba, której dotyczy postępowanie o ubezwłasnowolnienie, jest chora psychicznie, niedorozwinięta umysłowo lub też dotknięta innego rodzaju zaburzeniami psychicznymi, w szczególności pijaństwem lub narkomanią, i 2) wskutek tej choroby „nie jest w stanie kierować swym postępowaniem”.

 

Zgodnie z aktualnym orzecznictwem sądów: „Choroba psychiczna sama przez się nie stanowi wystarczającej przesłanki ubezwłasnowolnienia, lecz może je uzasadniać tylko wówczas, gdy chory psychicznie nie jest w stanie kierować swym postępowaniem. Nie każda zaś choroba psychiczna pociąga za sobą taki skutek. Zależy to od rodzaju i stopnia nasilenia choroby oraz od indywidualnych objawów występujących u danej osoby. Opinia więc biegłego psychiatry, obok stwierdzenia u badanego choroby psychicznej (bądź niedorozwoju albo innych zaburzeń psychicznych), powinna zawierać szczegółową ocenę zakresu jego zdolności kierowania swoim postępowaniem, opartą na gruntownej i wnikliwej analizie jego zachowania się i postępowania, kontaktów z ludźmi, w stosunkach rodzinnych, w pracy itp.” (wyrok z 19 sierpnia 1971 r., I CR 297/71).

 

Po złożeniu wniosku sąd skieruje teściową na badania psychiatryczne, by sprawdzić, czy faktycznie nie może decydować o osobie, a jej stan nie pozwala na samodzielne zamieszkiwanie. Opinie o stanie zdrowia psychicznego wydaje zawsze dwóch biegłych, tj. lekarz neurolog lub psychiatra oraz obowiązkowo psycholog (art. 533 Kodeksu postępowania cywilnego). Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego tj. przesłuchania wnioskodawcy, świadków, wysłuchania biegłych lekarzy oraz samej zainteresowanej, sąd podejmuje decyzję, czy ubezwłasnowolnienie jest konieczne. W sytuacji gdy teściowa zostanie ubezwłasnowolniona całkowicie, a Pani zostanie wyznaczona jej opiekunem prawnym, będzie Pani miała prawo podjąć decyzję o skierowaniu jej na leczenie do zakładu zamkniętego.

Jest to jedyna możliwość, by dokonać tego bez jej zgody.

 

Proszę pamiętać, iż jako synowa nie jest Pani zobowiązana do opieki i utrzymywania teściowej. Zgodnie z kodeksem art. 128 obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Przepis ten stosuje się zarówno w stosunku rodzice – dzieci, jak i dzieci – rodzice. W związku z tym obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych – obciąża bliższych stopniem przed dalszymi. Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.

 

Tak więc może Pani wyjechać bez jakichkolwiek konsekwencji prawnych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus trzy =

»Podobne materiały

Interwencja w sprawie opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej

Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona na koncie bankowym zgromadziła środki pieniężne przekazywane w ramach obowiązku alimentacyjnego jej ojca. Opiekun prawny źle gospodaruje pieniędzmi, a wręcz okrada podopiecznego. Dodaję, że ubezwłasnowolniony nie jest od trzech miesięcy z opiekunem, a w tym czasie

 

Zrzeczenie się praw rodzicielskich

Mam 20 lat, niedawno urodziłam dziecko. W okresie ciąży podjęłam decyzję o oddaniu dziecka do adopcji. Zgłosiłam się do miejskiego ośrodka adopcyjnego, w którym przedstawiłam swoją sprawę, a także powody (problemy finansowe), które mnie do tego zmusiły. W ośrodku poinformowano mnie, że mam 6 tygodni

 

Zaprzestanie płacenia alimentów bez orzeczenia sądu

Kilka lat temu zostały mi zasądzone alimenty od matki w kwocie niewielkiej, ale jednak. Pieniądze powinny pojawiać się u mnie do 10. dnia każdego miesiąca. Trzy miesiące temu skończyłam 25 lat i do dziś nie mam na koncie alimentów. Nie dostałam też żadnego pisma z sądu o zakończeniu obowiązku alimen

 

Wykroczenie a odwieszenie wyroku

W 2012 roku popełniłem przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu (miałem 1,5 promila) i zostałem skazany na 2 lata w zawieszeniu na 3 lata. Przed upływem okresu próby popełniłem podobne wykroczenie (miałem 0,15 mg alkoholu w wydychanym powietrzu). Jednak nie zrobiłem tego umyślnie, byłem przekonany, ż

 

Uznanie zagranicznego prawa jazdy

W 2000 r. odebrano mi prawo jazdy ze względu na przekroczenie dopuszczalnej liczby punktów karnych. Dostałam skierowanie na ponowny egzamin, ale do niego nie podeszłam, gdyż wyjechałam na stałe do Hiszpanii, gdzie mieszkam do dzisiaj. W Hiszpanii zapisałam się na kurs i od ponad roku mam hiszpańskie

 

Sprzedaż samochodu po zakończeniu działalności spółki cywilnej

W 2004 roku kupiłem samochód z kratką (odliczając VAT) jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. W sierpniu 2008 roku przekazałem go aportem spółce cywilnej, w której miałem udziały. Obecnie spółka zakończyła działalność, a ja chciałbym go sprzedać innej firmie (spółce z o.o.), w które

 

Zakup działki budowlanej, jej podział i sprzedaż - jak wygląda sytuacja podatkowa?

Mam zamiar kupić działkę budowlaną od osoby fizycznej, sam też jestem osobą fizyczną. Następnie chciałbym tę działkę podzielić na dwie części – jedna część byłaby moja, a drugą część chciałbym sprzedać. Jak w tym przypadku wygląda sytuacja podatkowa? Rozumiem, że z podatku dochodowego byłbym z

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »