.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umieszczenie osoby w domu opieki wbrew jej woli

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 21.01.2019

Opiekuję się od kilku lat moją teściową, jej dzieci przebywają za granicą. Za 2 miesiące ja również wyjadę z kraju. Chce ją umieścić w domu opieki, wbrew jej woli - ona nie wyraża na to zgody. Jest osobą schorowaną i wymaga całodobowej opieki, jest również pod opieką psychiatry, ale według niego nie jest chora psychicznie, jedynie ma pewne zmiany osobowościowe związane z wiekiem. Jak mam rozwiązać ten problem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umieszczenie osoby w domu opieki wbrew jej woli

Fot. Fotolia

Z przykrością muszę stwierdzić, iż nie ma Pani wielu opcji działania w tej sytuacji. Jeżeli teściowa nie chce udać się do DPS, to jedyną możliwość dla jej przeprowadzki stanowi przeprowadzenie postępowania ubezwłasnowolniającego i umieszczenie jej tam wbrew jej woli. W przypadku ubezwłasnowolnienia teściowej nie będzie ona musiała wyrażać zgody na leczenie w ośrodku.

 

Kwestia ubezwłasnowolnienia osoby dorosłej uregulowana jest w Kodeksie cywilnym (K.c.). Zgodnie z art. 13 § 1 K.c.: „Osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem. § 2. Dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się opiekę, chyba że pozostaje on jeszcze pod władzą rodzicielską.”.

 

Aby można było orzec o ubezwłasnowolnieniu teściowej konieczne jest jednoczesne wystąpienie dwóch przesłanek, a mianowicie: 1) osoba, której dotyczy postępowanie o ubezwłasnowolnienie, jest chora psychicznie, niedorozwinięta umysłowo lub też dotknięta innego rodzaju zaburzeniami psychicznymi, w szczególności pijaństwem lub narkomanią, i 2) wskutek tej choroby „nie jest w stanie kierować swym postępowaniem”.

 

Zgodnie z aktualnym orzecznictwem sądów: „Choroba psychiczna sama przez się nie stanowi wystarczającej przesłanki ubezwłasnowolnienia, lecz może je uzasadniać tylko wówczas, gdy chory psychicznie nie jest w stanie kierować swym postępowaniem. Nie każda zaś choroba psychiczna pociąga za sobą taki skutek. Zależy to od rodzaju i stopnia nasilenia choroby oraz od indywidualnych objawów występujących u danej osoby. Opinia więc biegłego psychiatry, obok stwierdzenia u badanego choroby psychicznej (bądź niedorozwoju albo innych zaburzeń psychicznych), powinna zawierać szczegółową ocenę zakresu jego zdolności kierowania swoim postępowaniem, opartą na gruntownej i wnikliwej analizie jego zachowania się i postępowania, kontaktów z ludźmi, w stosunkach rodzinnych, w pracy itp.” (wyrok z 19 sierpnia 1971 r., I CR 297/71).

 

Po złożeniu wniosku sąd skieruje teściową na badania psychiatryczne, by sprawdzić, czy faktycznie nie może decydować o osobie, a jej stan nie pozwala na samodzielne zamieszkiwanie. Opinie o stanie zdrowia psychicznego wydaje zawsze dwóch biegłych, tj. lekarz neurolog lub psychiatra oraz obowiązkowo psycholog (art. 533 Kodeksu postępowania cywilnego). Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego tj. przesłuchania wnioskodawcy, świadków, wysłuchania biegłych lekarzy oraz samej zainteresowanej, sąd podejmuje decyzję, czy ubezwłasnowolnienie jest konieczne. W sytuacji gdy teściowa zostanie ubezwłasnowolniona całkowicie, a Pani zostanie wyznaczona jej opiekunem prawnym, będzie Pani miała prawo podjąć decyzję o skierowaniu jej na leczenie do zakładu zamkniętego.

Jest to jedyna możliwość, by dokonać tego bez jej zgody.

 

Proszę pamiętać, iż jako synowa nie jest Pani zobowiązana do opieki i utrzymywania teściowej. Zgodnie z kodeksem art. 128 obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Przepis ten stosuje się zarówno w stosunku rodzice – dzieci, jak i dzieci – rodzice. W związku z tym obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych – obciąża bliższych stopniem przed dalszymi. Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.

 

Tak więc może Pani wyjechać bez jakichkolwiek konsekwencji prawnych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 plus III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton