.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wykroczenie a odwieszenie wyroku

W 2012 roku popełniłem przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu (miałem 1,5 promila) i zostałem skazany na 2 lata w zawieszeniu na 3 lata. Przed upływem okresu próby popełniłem podobne wykroczenie (miałem 0,15 mg alkoholu w wydychanym powietrzu). Jednak nie zrobiłem tego umyślnie, byłem przekonany, że mogę prowadzić, co potwierdziłem jeszcze, badając się własnym alkomatem, który pokazał wynik zerowy. Może to potwierdzić moja żona. Czy wobec tego wykroczenia sąd zarządzi odwieszenie wyroku, czy mam szansę na pozostanie na wolności?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wykroczenie a odwieszenie wyroku

Popełnienie podobnego przestępstwa w okresie próby

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego (K.k.) oraz przepisy Kodeksu wykroczeń (K.w.).

 

Z opisu wynika, że w 2012 r. został Pan uznany za winnego zarzucanego mu czynu z art. 178a § 1 K.k. i skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. W chwili obecnej dopuścił się Pan czynu z art. 87 K.w.

 

W pierwszej kolejności wyraźnie wskazać należy, iż upływ okresu próby, który został zastosowany wobec Pana, jeszcze nie upłynął. W takiej sytuacji zastosowanie znajdzie art. 75 K.k., zgodnie z którym sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności.

 

Przestępstwami podobnymi są przestępstwa należące do tego samego rodzaju; przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia albo przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej uważa się za przestępstwa podobne. Nie ulega wątpliwości, iż czyn, którego dopuścił się Pan w chwili obecnej, nie jest przestępstwem podobnym, albowiem jest wykroczeniem.

Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności

W takiej sytuacji sąd może zarządzić wykonanie kary pozbawienia wolności. Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany po wydaniu wyroku, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo.

 

Z uwagi na powyższe polski sąd zobowiązany będzie zastosować przepis art. 75 § 2 K.k., a nie art. 75 § 1 K.k. Okoliczność ta ma bardzo istotne znaczenie, bowiem ustawodawca w treści art. 75 § 2 K.k. upoważnia sąd do zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności, a w przypadku art. 75 § 1 K.k. zobowiązuje do zarządzenia wykonania kary pozbawiania wolności.

 

Nie ulega jednak wątpliwości, iż Pana zachowanie może być odczytane jako niewskazujące na poszanowanie porządku prawnego, a wręcz na lekceważące podejście do okresu próby określonego w wyroku skazującym z 2012 r.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Odwieszenie kary pozbawienia wolności

Wymierzając karę, sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego. Sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Nikt nie da Panu gwarancji, że sąd nie zarządzi wykonania kary pozbawiania wolności. W mojej ocenie zasadnym byłoby zabranie na posiedzenie małżonki, aby mogła potwierdzić, iż przed zajęciem miejsca w samochodzie skorzystał Pan z alkomatu celem sprawdzenia trzeźwości. Nie spodziewałbym się jednak zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden minus V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu