.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Jaki jest termin przedawnienia płatności w Niemczech?

• Autor: Grzegorz Gęborek

Jaki jest termin przedawnienia wymagalnych płatności w Niemczech? Za wyłudzoną usługę pewna firma żąda od nas 1000 euro. Ostatnia faktura jest z 2010 r. (nie płaciliśmy jej). Teraz żądają odsetek, czy już nie jest to sprawa przedawniona?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jaki jest termin przedawnienia płatności w Niemczech?

Fot. Fotolia

Termin przedawnienia roszczeń w Niemczech

Przyjmuję, iż wspomniana faktura rzeczywiście stała się wymagalna*. Zakładam również, iż ustaliła Pani, iż do liczenia terminu przedawnienia właściwym będzie prawo niemieckie, to jest – nie umówili się Państwo w odmienny sposób z kontrahentem.  Należałoby jeszcze ustalić, co obejmuje ta faktura. Z treści zadanego pytania wnioskuję, iż chodzi o zapłatę za wykonaną usługę.

 

Zgodnie z niemieckim Kodeksem cywilnym [Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch Artikel 4 Absatz 5 des Gesetzes vom 1. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3719) geändert worden ist, dalej: BGB, dost. http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896.html] regularny termin przedawnienia roszczeń wynosi trzy lata (§ 195 BGB).  

 

Powyższy termin przedawnienia stosuje się również do sprzedaży między przedsiębiorcami. Istotne jest również określenie chwili, w której termin przedawnienia rozpoczął swój bieg. Regularny termin przedawnienia rozpoczyna się, jeżeli nie uzgodniono innego początku biegu terminu, z końcem roku, w którym:

 

  1. Roszczenie powstało.
  2. Wierzyciel dowiedział się o okolicznościach uzasadniających roszczenie i osobie dłużnika albo bez rażącego niedbalstwa powinien się dowiedzieć (§ 199 ust. 1 BGB).
Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Kiedy termin przedawnienia roszczeń ulega przerwaniu zgodnie z prawem niemieckim?

Bieg terminu przedawnienia może również ulec zawieszeniu. Jeżeli jednak dotychczas wierzyciel nie powziął żadnych czynności na drodze prawnej określonych w § 204 BGB,  a wyłącznie grozi wystąpieniem na drogę postępowania sądowego, to nie miało to miejsca. Bieg terminu przedawnienia ulega również zawieszeniu w czasie, gdy toczone są negocjacja związane z roszczeniem albo okoliczności uzasadniających roszczenie.  

 

Proszę również pamiętać, iż zgodnie z prawem niemieckim przedawnione roszczenie nadal istnieje. Natomiast dłużnik może się uchylić od jego spełnienia podnosząc zarzut przedawnienia. Jest to istotne w przypadku wytoczenia powództwa, czym straszy kontrahent.

 

Bieg terminu przedawnienia może również ulec przerwaniu. Przerwanie skutkuje tym, iż termin przedawnienia zaczyna swój bieg od nowa. Przedawnienie rozpoczyna swój bieg od nowa w przypadku uznania roszczenia przez dłużnika, w szczególności poprzez zapłatę odsetek, udzielenie zabezpieczenia, zapłatę zaliczki czy też w inny sposób. Dlatego należałoby ustalić, czy przypadkiem nie doszło do uznania, jeżeli miała miejsce jakaś wymiana pism. Zatem jeżeli roszczenie powstało w jeszcze w 2010 roku, to z końcem 2013 roku uległo ono przedawnieniu. 

 

 

 

 

* Stan prawny z dnia 18.12.2014 r.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Grzegorz Gęborek

Aplikant radcowski, absolwent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą na kierunkach Bachelor i Master of German and Polish Law ze specjalizacją niemieckie prawo karne. Specjalizuje się w polskim i niemieckim prawie cywilnym oraz procedurze cywilnej. Biegle włada jęz. niemieckim (z uwzględnieniem niemieckiej terminologii prawniczej) oraz jęz. angielskim. Naszym klientom doradza w szczególności w zakresie niemieckiego prawa cywilnego oraz karnego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa - sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu