Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jaki jest termin przedawnienia płatności w Niemczech?

Autor: Grzegorz Gęborek • Opublikowane: 08.09.2018

Jaki jest termin przedawnienia wymagalnych płatności w Niemczech? Za wyłudzoną usługę pewna firma żąda od nas 1000 euro. Ostatnia faktura jest z 2010 r. (nie płaciliśmy jej). Teraz żądają odsetek, czy już nie jest to sprawa przedawniona?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jaki jest termin przedawnienia płatności w Niemczech?

Fot. Fotolia

Przyjmuję, iż wspomniana faktura rzeczywiście stała się wymagalna*. Zakładam również, iż ustaliła Pani, iż do liczenia terminu przedawnienia właściwym będzie prawo niemieckie, to jest – nie umówili się Państwo w odmienny sposób z kontrahentem.  Należałoby jeszcze ustalić, co obejmuje ta faktura. Z treści zadanego pytania wnioskuję, iż chodzi o zapłatę za wykonaną usługę.

 

Zgodnie z niemieckim Kodeksem cywilnym [Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch Artikel 4 Absatz 5 des Gesetzes vom 1. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3719) geändert worden ist, dalej: BGB, dost. http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896.html] regularny termin przedawnienia roszczeń wynosi trzy lata (§ 195 BGB).  

 

Powyższy termin przedawnienia stosuje się również do sprzedaży między przedsiębiorcami. Istotne jest również określenie chwili, w której termin przedawnienia rozpoczął swój bieg. Regularny termin przedawnienia rozpoczyna się, jeżeli nie uzgodniono innego początku biegu terminu, z końcem roku, w którym:

 

  1. Roszczenie powstało.
  2. Wierzyciel dowiedział się o okolicznościach uzasadniających roszczenie i osobie dłużnika albo bez rażącego niedbalstwa powinien się dowiedzieć (§ 199 ust. 1 BGB).

 

Bieg terminu przedawnienia może również ulec zawieszeniu. Jeżeli jednak dotychczas wierzyciel nie powziął żadnych czynności na drodze prawnej określonych w § 204 BGB,  a wyłącznie grozi wystąpieniem na drogę postępowania sądowego, to nie miało to miejsca. Bieg terminu przedawnienia ulega również zawieszeniu w czasie, gdy toczone są negocjacja związane z roszczeniem albo okoliczności uzasadniających roszczenie.  

 

Proszę również pamiętać, iż zgodnie z prawem niemieckim przedawnione roszczenie nadal istnieje. Natomiast dłużnik może się uchylić od jego spełnienia podnosząc zarzut przedawnienia. Jest to istotne w przypadku wytoczenia powództwa, czym straszy kontrahent.

 

Bieg terminu przedawnienia może również ulec przerwaniu. Przerwanie skutkuje tym, iż termin przedawnienia zaczyna swój bieg od nowa. Przedawnienie rozpoczyna swój bieg od nowa w przypadku uznania roszczenia przez dłużnika, w szczególności poprzez zapłatę odsetek, udzielenie zabezpieczenia, zapłatę zaliczki czy też w inny sposób. Dlatego należałoby ustalić, czy przypadkiem nie doszło do uznania, jeżeli miała miejsce jakaś wymiana pism. Zatem jeżeli roszczenie powstało w jeszcze w 2010 roku, to z końcem 2013 roku uległo ono przedawnieniu. 

 

 

 

 

* Stan prawny z dnia 18.12.2014 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II - 1 =

»Podobne materiały

Renta po konkubencie – czy jest możliwa w Niemczech?

Mój partner jest Niemcem, otrzymuje rentę. Chciałabym po jego śmierci dostawać te pieniądze. Czy jest taka możliwość skoro nie jesteśmy małżeństwem? Jeżeli ślub jest konieczny, to ile trzeba być w związku małżeńskim przed śmiercią, by druga osoba otrzymała rentę po zmarłym?

 

Niemieckie świadczenie rodzinne - Kindergeld

Pracuję w Niemczech i tu mieszkam. Utrzymuję rodzinę (żonę i dzieci), która mieszka w Polsce. Wystąpiłem o niemieckie świadczenie rodzinne – Kindergeld, ale otrzymałem odpowiedź, że nie mogę go otrzymać, bo to matka musiałaby wnioskować o zasiłek. Czy tak jest faktycznie? Czy mamy szansę na Ki

 

Urlop wychowawczy w Niemczech

Na macierzyńskim jestem od 10 kwietnia przez następne 14 tygodni. Po tym czasie chcę iść na 12 miesięcy urlopu wychowawczego w Niemczech. Nie wiem jednak, od kiedy mi się liczy ten urlop wychowawczy. Jedne źródła podają, że od zakończenia macierzyńskiego, inne, że od dnia narodzin dziecka. Która wer

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »