.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wypłata za chorobowe w Niemczech

• Autor: Grzegorz Gęborek

Przez kilka tygodni pracowałem w Niemczech fizycznie. Rozchorowałem się i dostałem zwolnienie od lekarza na tydzień. Później pojechałem na weekend do Polski i dostałem kolejne zwolnienie. Kto wypłaci mi wynagrodzenie za ten czas niezdolności do pracy? W firmie dowiedziałem się, że dostanę tylko za dni do końca umowy, a później OK. Dostałem jednak e-maila od AOK, że wypłacą mi po 6 tygodniach, wcześniej obowiązek ma zakład pracy. Co na to niemieckie prawo?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wypłata za chorobowe w Niemczech

Przepisy niemieckiej ustawy o wynagrodzeniu za pracę w czasie świąt i choroby

Dziękuję za dosłane materiały. Odnosząc się do treści zadanego przez Pana pytania, wyjaśniam, że jak Pan zauważył z przekazanego e-maila wynika, iż zdaniem AOK pracodawca powinien wypłacić Panu wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy w okresie pierwszych 6 tygodni tej niezdolności.

Jest to stanowisko co do zasady znajdujące oparcie w przepisach niemieckiej ustawy o wynagrodzeniu za pracę w czasie świąt i choroby [„Entgeltfortzahlungsgesetz vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1014, 1065), das zuletzt durch Artikel 1a des Gesetzes vom 21. Juli 2012 (BGBl. I S. 1601) geändert worden ist”; dost. http://www.gesetze-im-internet.de/entgfg/BJNR106500994.html], gdyż każdemu pracownikowi przysługuje do pracodawcy roszczenie o wypłatę wynagrodzenia przez czas trwania choroby jednakże maksymalnie do 6 tygodni, jeżeli pracownik nie może świadczyć pracy na skutek choroby, z przyczyny niezawinionej przez pracownika (§ 3 ust. 1 EntgFG). Wyżej wskazane roszczenie powstaje w przypadku nieprzerwanego upływu 4 tygodni trwania stosunku pracy (§ 3 ust. 3 EntgFG). W Pańskim przypadku ta przesłanka zdaje się być również spełniona.

Roszczenie o wypłatę wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy

Jednakże, co ważne w Pańskim przypadku, jeżeli stosunek pracy kończy się przed upływem okresów wskazanych w § 3 ust. 1 albo § 3a ust. 1 po rozpoczęciu niezdolności do pracy, bez konieczności wypowiedzenia umowy, albo na skutek wypowiedzenia z innej przyczyny niż określona w § 8 ust. 1 [przyp. wypowiedzenie z powodu niezdolności do pracy], to roszczenie wygasa z zakończeniem stosunku pracy (§ 8 ust. 2 EntgFG). Zasadą jest, iż roszczenie o wypłatę wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wygasa wraz z zakończeniem stosunku pracy, a ten wobec tego, że umowa o pracę byłą terminowa, zakończył się z upływem terminu, na jaki została zawarta. Stanowisko pracodawcy jest zatem słuszne. Doradzałbym też Panu zwrócenie się do AOK o podanie podstawy prawnej, z której wywodzi, że ma Pan roszczenie do pracodawcy.

 

Zdaje się, iż AOK nie uwzględnił powyższego. Nie wiem, w jaki sposób sformułował Pan pytanie do AOK, być może nie wskazał Pan, iż umowa zakończyła się w dniu następującym po wystąpieniu niezdolności do pracy. Zatem nie przysługuje Panu roszczenie do pracodawcy o wypłatę wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, w tym wskazane 6 tygodni, gdyż stosunek pracy zakończył się wobec upływu terminu określonego w umowie o pracę.

Kwestia zasiłku chorobowego z ubezpieczenia w Niemczech

Pozostaje kwestia zasiłku chorobowego z ubezpieczenia (Krankengeld) z ubezpieczenia społecznego. Niestety, jak wynika z Pańskiej umowy o pracę, została ona zawarta na okres krótszy niż 10 tygodni (7 tygodni), a w związku z tym co do zasady nie ma Pan roszczenia o wypłatę zasiłku, chyba że złożył Pan odpowiednią deklarację do AOK oraz pracodawcy (tzw. Wahlerklärung), iż będzie Pan opłacał wyższą składkę i w związku z tym będzie Panu przysługiwał zasiłek chorobowy w przypadku nieistnienia innych roszczeń, w tym roszczenia do pracodawcy o wypłatę wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Powyższe wynika wprost z §44 ust. 2 pkt 3 Księgi V niemieckiego kodeksu socjalnego [„Das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477, 2482), das durch Artikel 5 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2462) geändert worden ist”; dost. http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/BJNR024820988.html]. Zatem musiałby Pan ustalić, czy ta wyższa składka była odprowadzana i ma Pan roszczenie o zasiłek z ubezpieczenia. Z e-maila AOK można wnioskować, że świadczenie może przysługiwać, skoro chcą przesłać wniosek.

 

Wskazuję również, iż zastosowanie znajduje układ zbiorowy pracy BAP/DGB, nie zawiera on jednak korzystniejszych dla Pana postanowień w zakresie przysługiwania wynagrodzenia. Precyzuje on jedynie sposób wyliczenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego przez pracodawcę w czasie choroby, co jest dopuszczalne, mając na uwadze § 4 ust. 4 EntgFG.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Grzegorz Gęborek

Aplikant radcowski, absolwent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą na kierunkach Bachelor i Master of German and Polish Law ze specjalizacją niemieckie prawo karne. Specjalizuje się w polskim i niemieckim prawie cywilnym oraz procedurze cywilnej. Biegle włada jęz. niemieckim (z uwzględnieniem niemieckiej terminologii prawniczej) oraz jęz. angielskim. Naszym klientom doradza w szczególności w zakresie niemieckiego prawa cywilnego oraz karnego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć minus osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu