Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pół etatu rozłożone na kilka dni w miesiącu

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 06.05.2017

Mamy zatrudnionych 2 pracowników w aptece na 1/2 etatu, którzy pracują po kilka dni w miesiącu 8–10 godzin dziennie, nie przekraczając normy miesięcznej. Pracujemy też w soboty. Zawsze wyrabiają tylko swoją normę. Jak powinniśmy prowadzić ewidencję i co powinno być zapisane w umowie, aby nie trzeba było naliczać nadgodzin?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Układając i treść umowy i ewidencję, należy pamiętać, o tym, że art. 133 Kodeksu pracy gwarantuje pracownikowi 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdym tygodniu. Ten okres wypoczynku, jak wskazuje Kodeks, powinien przypadać w niedzielę, ale nie oznacza to, że musi przypadać w niedzielę. Kodeks dopuszcza różne sposoby organizacji czasu pracy, jednak wyżej opisane normy 40 godzin i 5 dni w tygodniu są uwzględniane prawie w każdej opisanej w Kodeksie możliwości organizowania czasu pracy pracownikom.

 

Godziny nadliczbowe zasadniczo to te, które pracownik wykonuje poza obowiązujące go normy czasu pracy i dotyczą osób zatrudnionych na pełny etat. W ich przypadku wymiar czasu pracy nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin w przeciętnym, pięciodniowym tygodniu pracy.

 

Niepełnoetatowcy mają prawo do dodatku do wynagrodzenia wynikającego z przekroczenia wymiaru czasu, który został wskazany w umowie. Aby pracownik mógł otrzymać taki dodatek, należy ustalić i zawrzeć w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin ponad określony w umowie wymiar, który uprawnia do dodatku za godziny ponadwymiarowe. Zgodnie z art. 151 § 5 „strony ustalają w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1”.

 

Strony mogą swobodnie ustalić liczbę godzin ponad wymiar wskazany w umowie, ale nie będą to godziny nadliczbowe. Limit godzin ponadwymiarowych można zapisać:

 

  • w limicie doby,
  • w limicie tygodnia,
  • w limicie miesiąca,
  • w okresie rozliczeniowym,
  • w wyższym wymiarze czasu pracy.

 

Wprowadzenie art. 151 § 5 miało zagwarantować pracownikom niepełnoetatowym prawo do częściowego dodatkowego wynagrodzenia za pracę przekraczającą ustalony w umowie wymiar czasu pracy. Dlatego też, mimo braku jasnego zapisu w Kodeksie pracy, wyżej wspomniany limit powinien zostać ustalony poniżej maksymalnego dobowego wymiaru czasu pracy osoby zatrudnionej na pełny etat oraz powyżej niepełnego wymiaru czasu pracy wynikającego z umowy pracownika zatrudnionego na niepełny etat.

 

Jeżeli pracownik pełnoetatowy nie pracuje w specjalnym systemie przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy (np. równoważny – do 12 godzin), nadgodziny stanowić dla niego będzie praca powyżej 8 godzin w ciągu doby, bądź też 40 godzin – tygodniowo. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 1511 Kodeksu pracy (K.p.), poza wynagrodzeniem pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 100% – jeśli praca nadliczbowa świadczona jest w nocy, w niedziele bądź święta bądź innym dniu wolnym dla pracownika, lub 50% wynagrodzenia – w pozostałych przypadkach.

 

Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, również otrzyma dodatek za godziny nadliczbowe po przekroczeniu obowiązujących go norm czasu pracy. Praca na niepełny etat nie jest jednak równoznaczna z obniżeniem tych norm, Kodeks pracy nie stanowi bowiem, iż określone są one proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. Normy te są takie same w przypadku pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy. Nawet więc, jeżeli pracownik zatrudniony jest w wymiarze 1/2 etatu i pracuje 4 godziny dziennie, nie oznacza to, iż po przekroczeniu tego czasu świadczy on pracę w godzinach nadliczbowych.

 

Najlepiej w umowie zastosować opisany w art. 135–138 system równoważnego czasu pracy. W tym systemie zachowuje się normy czasu pracy wynikające z art. 129 (8 godzin na dobę i 40 na tydzień). Można natomiast zorganizować pracę tak, że dobowy wymiar czasu pracy może być przedłużony maksymalnie do 12 godzin w okresie rozliczeniowym maksymalnie 1 miesiąc.

 

W tym systemie dobowym przedłużony wymiar czasu pracy jest równoważony. W tym systemie także należy pamiętać o dodatkowych godzinach wypoczynku niezależnych od 11 godzin opisanych w art. 133.

 

Ewidencję należy prowadzić zgodnie ze stanem faktycznym, tak układając grafik, aby zapewnić pracownikom ustawowy odpoczynek W umowie o pracę należy wpisać, że stosuje się równoważny system pracy nieprzekraczający 10 h na dobę, równoważony odpoczynkiem w innych dniach, a pracę w godzinach nadliczbowych stanowi praca ponad godziny przewidziane w harmonogramie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III + 7 =

»Podobne materiały

Dyżury medyczne a praca w niepełnym wymiarze godzin

Jestem lekarzem. Na własną prośbę zmieniłem cały etat na 3/5 etatu, umawiając się z dyrektorem na pracę w poniedziałki, wtorki i czwartki. Kiedy miałem podpisać stosowny dokument, okazało się, że szpital przygotował wniosek, aby mój odpoczynek po dyżurze nie wypadał na dzień mojej potencjalnej

 

Praca z piątku na sobotę a uprawnienia pracownika

Pracuję często w nocy z piątku na sobotę – od 19.00 do 3.00. Czy praca w kalendarzową sobotę (mimo że to „piątkowa” doba pracownicza) zobowiązuje pracodawcę do udzielenia mi dnia wolnego? Jeśli tak, to kiedy może go udzielić, skoro system pracy jest równoważny (stały harmonogram)?

 

Roszczenia pracownika za wypadek przy pracy

Sprawa dotyczy roszczenia pracownika za wypadek przy pracy. W naszej firmie zdarzył się wypadek przy pracy. Pracownik obecnie przebywa na kolejnym świadczeniu rehabilitacyjnym w związku z rokowaniem odzyskania zdolności do pracy. Poprzednie świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego trw

 

Podział majątku – mąż żąda spłaty w zamian za samochód

Były mąż złożył wniosek o podział majątku, ale do podziału jest tylko samochód. Przed orzeczeniem rozwodu mieliśmy dług na wspólnym koncie, który sama spłaciłam. Ponieważ dług wynosił tyle, ile wartość samochodu, liczyłam, że auto zostanie przy mnie, jednak mąż żąda połowy jego wartości. Czy ma do t

 

Za wysoka grzywna – odwołanie od wyroku

Otrzymałem wyrok nakazowy z art. 178a 1 K.k. i wysoką karę grzywny – 100 stawek dziennych po 50 zł oraz na podstawie art. 42 § 2 zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 1 roku. Zgadzam się z wyrokiem sądu co do zakazu prowadzenia, ale nie na tak wysoką grzywną i czy pr

 

Zwolnienie z opodatkowania rekompensaty za mienie zabużańskie

Czy mogę uniknąć podatku od przekazania przelewem przez mamę i ciotkę (jako spadkobierców) rekompensaty za mienie zabużańskie? Urząd skarbowy twierdzi, że nie.

 

Ubezpieczenie w KRUS-ie a praca za granicą

Od kilku lat pracuję legalnie za granicą na umowę o pracę. Pół roku temu moja ciocia, która ma gospodarstwo rolne, pozwoliła mi się zameldować u niej i zaczęliśmy opłacać składki KRUS na moje nazwisko. Chodziło o to, żebym miał ubezpieczenie oraz lata pracy w Polsce. Dowiedziałem się jednak, że równ

 

Małżeństwo między krewnymi

Okazało się, że mój narzeczony i ja jesteśmy spokrewnieni: mój dziadek i jego matka byli rodzeństwem, a więc mój pradziadek (a dziadek narzeczonego) to nasz wspólny krewny. Czy małżeństwo między krewnymi tego stopnia jest zabronione?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »