Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ubezpieczenie w KRUS-ie a praca za granicą

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 07.06.2016

Od kilku lat pracuję legalnie za granicą na umowę o pracę. Pół roku temu moja ciocia, która ma gospodarstwo rolne, pozwoliła mi się zameldować u niej i zaczęliśmy opłacać składki KRUS na moje nazwisko. Chodziło o to, żebym miał ubezpieczenie oraz lata pracy w Polsce. Dowiedziałem się jednak, że równoczesne ubezpieczenie w KRUS i praca za granicą jest niezgodne z przepisami. Co powinienem zrobić? Czy mogę kontynuować ubezpieczenie w KRUS-ie, czy też lepiej z niego zrezygnować, żeby nie wpakować się w kłopoty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ubezpieczenie w KRUS-ie a praca za granicą

Wyjazd do pracy za granicę a ubezpieczenie w KRUS

Zgodnie z art. 7 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników – ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy:

 

1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny,

2) domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1
– jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

 

Osoba, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników i która wyjeżdża do innego państwa członkowskiego, aby rozpocząć tam wykonywanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub pracy najemnej u zagranicznego pracodawcy na podstawie umowy zawartej zgodnie z prawem tego państwa, zobowiązana jest do bieżącego powiadomienia o tym fakcie jednostki KRUS właściwej dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego w terminie 14 dni od podjęcia pracy.

Zgłoszenie w KRUS faktu wykonywania pracy za granicą

Jak z tego wynika, jeśli jest Pan zatrudniony za granicą, powinien Pan powiadomić o tym oddział KRUS.

 

Jako osoba pracująca za granicą nie podlega Pan ubezpieczeniu w KRUS i nie jest Pan zgodnie z przepisami rolnikiem. Dlatego też przepisy cytowanej ustawy nie mają do Pana zastosowania. Słowem – nie ma podstaw, aby opłacał Pan składki KRUS.

 

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy prowadzenie działalności gospodarczej oznacza prowadzenie na własny rachunek przez posiadacza gospodarstwa rolnego działalności zawodowej, związanej z tym gospodarstwem, stałej i osobistej oraz mającej charakter wykonywania pracy lub innych zwykłych czynności wiążących się z jego prowadzeniem.

 

Praca ta lub czynności nie muszą mieć charakteru pracy fizycznej. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 30 maja 1988 r. III UZP 8/88 (OSNCP 1988/12 poz. 166) czynności te mogą polegać np. na zarządzaniu gospodarstwem. W takim przypadku zarządzanie gospodarstwem powinno jednak mieć charakter zawodowej, stałej, osobistej i realizującej interesy danej osoby (posiadacza gospodarstwa) działalności rolniczej, mającej charakter pracy lub innych czynności wiążących się z prowadzeniem gospodarstwa.

 

Tak naprawdę Pana ubezpieczenie społeczne z tytułu posiadania gospodarstwa nie powstało, jeśli zameldowanie się w gospodarstwie miało miejsce w czasie pracy za granicą. Nie powinien Pan więc opłacać składek na ubezpieczenie społeczne rolników, bo to zbędny koszt i w sytuacji, gdy KRUS poweźmie informację, że pracuje Pan za granicą – zwróci Panu wszystkie zapłacone składki.

W tej sytuacji powinien Pan przede wszystkim zgłosić do KRUS fakt pracy za granicą, a KRUS wykreśli Pana z ubezpieczenia rolników i zwróci Panu składki.

Jednocześnie pragnę zauważyć, że z tytułu pracy za granicą posiada Pan ubezpieczenie zdrowotne, z którego może Pan korzystać także w Polsce.

 

Dodam jeszcze, że przekroczenie wspomnianego wyżej terminu 14 dni nie spotkają Pana żadne konsekwencje, bowiem przepis stanowi tylko, że ma Pan powiadomić KRUS o fakcie zatrudnienia, ale nie przewiduje za niepowiadomienie żadnych konsekwencji. Zwłaszcza że póki co nie uzyskał Pan żadnych korzyści z bycia ubezpieczonym w KRUS. Najrozsądniejszym wyjściem jest powiadomienie KRUS teraz, że podjął Pan pracę za granicą i zaprzestanie opłacania składek.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X - 2 =

»Podobne materiały

Pozew o wydanie rzeczy

Tylko ja dziedziczę spadek po moim ojcu. Problem jest taki, że brat ojca utrudnia mi przejęcie majątku spadkowego. Porusza się samochodem ojca i nie chce go wydać. Posiadam akt poświadczenia dziedziczenia. Co robić? Ktoś mi mówił, że powinienem złożyć pozew o wydanie rzeczy. Jak napisać taki pozew?

 

Usługi dla podmiotu z Wielkiej Brytanii a kwestia VAT

Pracuję w organizacji pozarządowej mającej siedzibę w Polsce (finansowaną w dużym stopniu przez podmiot z UK). Jestem zatrudniony na umowę o pracę. Częściowo zahaczam o drugi prób podatkowy i przez sporą część roku płacę bardzo wysoki ZUS (do przekroczenia progu 250% średniej krajowej jesienią). Mam

 

Usługi elektroniczne na rzecz osób fizycznych spoza Unii Europejskiej

Chcę świadczyć usługi elektroniczne na rzecz osób fizycznych spoza Unii Europejskiej nieprowadzących działalności gospodarczej. Czy świadcząc tego typu usługi, muszę się rejestrować w każdym kraju poza terytorium Unii Europejskiej?

 

Podwójne ubezpieczenie, czy KRUS zrobi korektę?

W zeszłym roku pracowałam w Holandii, wróciłam do Polski w czerwcu br. Mój szef zapłacił mi ubezpieczenie do końca lipca, ale ja ubezpieczyłam się w KRUS – 19 czerwca, więc przez ponad miesiąc miałam podwójne ubezpieczenie. W tym czasie urodziłam dziecko i dostałam zasiłek macierzyński z KRUS.

 

Dobrowolne ubezpieczenie w KRUS

Przez 21 lat byłam ubezpieczona w KRUS jako żona rolnika. 1,5 roku temu sprzedaliśmy gospodarstwo, mąż znalazł pracę, a ja nie pracuję. Czy mogę skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia w KRUS, skoro byłam w nim ubezpieczona ponad 12,5 roku (a to wydaje się warunkiem)?

 

Obowiązek opłacania składek KRUS za bezrobotnego?

Moja żona ma gospodarstwo rolne i opłaca składki do KRUS, jesteśmy małżeństwem od 8 lat. Ja pracuję i mam opłacane składki ZUS od 11 lat. Obecnie jestem zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny. KRUS żąda, aby żona opłacała za mnie ubezpieczenie. Ja oczywiście nie potrzebuję tego ubezpieczeni

 

Za ile lat wstecz KRUS może żądać zaległych składek?

Nie płaciłem składek na KRUS. Teraz dowiedziałem się że miałem obowiązek płacić. Mam zmarła w 2001, a tata w 2007 roku. Wyrok sądu o nabyciu spadku jest z 2009 r. Czy zaległe składki będą liczone od postanowienia sądu, czy śmierci któregoś z rodziców? Ile wstecz KRUS może żądać spłaty składek? Chcia

 

Zakończenie pracy dyrektora szkoły i przejście na emeryturę

Chcę przejść na emeryturę z końcem roku szkolnego. Będę miała 40 lat pracy pedagogicznej. Jestem dyrektorem szkoły i wtedy kończy mi się kadencja. Nie będę już startowała w następnym konkursie. Moja szkoła jest bardzo mała. Będzie mniej oddziałów. Czy mogę skorzystać finansowo z tej sytuacji? Kiedy

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »