.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Ubezpieczenie w KRUS a praca za granicą

• Data: 17-04-2024 • Autor: Marta Handzlik-Rosuł

W obliczu globalizacji i rosnącej mobilności pracowników wielu Polaków podejmuje pracę za granicą, nie rezygnując przy tym z korzyści płynących z systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Artykuł ten porusza kwestię ubezpieczenia w Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dla osób pracujących poza granicami kraju. Pan Sebastian od kilku lat pracuje legalnie za granicą na umowę o pracę. Pół roku temu jego ciocia, która ma gospodarstwo rolne, pozwoliła mu się zameldować u niej i zaczęli opłacać składki KRUS na jego nazwisko. Chodziło o to, żeby miał ubezpieczenie oraz lata pracy w Polsce. Nasz klient dowiedział się jednak, że równoczesne ubezpieczenie w KRUS-ie i praca za granicą jest niezgodne z przepisami. Pyta więc, co powinien zrobić. Czy może kontynuować ubezpieczenie w KRUS-ie, czy też lepiej z niego zrezygnować, żeby nie wpakować się w kłopoty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Ubezpieczenie w KRUS a praca za granicą

Wyjazd do pracy za granicę a ubezpieczenie w KRUS

Zgodnie z art. 7 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolnikówubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy:

1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny,

2) domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1
– jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych”.

Osoba, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników i która wyjeżdża do innego państwa członkowskiego, aby rozpocząć tam wykonywanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub pracy najemnej u zagranicznego pracodawcy na podstawie umowy zawartej zgodnie z prawem tego państwa, zobowiązana jest do bieżącego powiadomienia o tym fakcie jednostki KRUS właściwej dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego w terminie 14 dni od podjęcia pracy.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zgłoszenie w KRUS faktu wykonywania pracy za granicą

Jak z tego wynika, jeśli jest pan Sebastian zatrudniony za granicą, powinien powiadomić o tym oddział KRUS.

Jako osoba pracująca za granicą nasz klient nie podlega ubezpieczeniu w KRUS-ie i nie jest zgodnie z przepisami rolnikiem. Dlatego też przepisy cytowanej ustawy nie mają do niego zastosowania. Słowem – nie ma podstaw, aby opłacał składki KRUS.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy prowadzenie działalności gospodarczej oznacza prowadzenie na własny rachunek przez posiadacza gospodarstwa rolnego działalności zawodowej, związanej z tym gospodarstwem, stałej i osobistej oraz mającej charakter wykonywania pracy lub innych zwykłych czynności wiążących się z jego prowadzeniem.

Praca ta lub czynności nie muszą mieć charakteru pracy fizycznej. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 30 maja 1988 r. III UZP 8/88 (OSNCP 1988/12 poz. 166) czynności te mogą polegać np. na zarządzaniu gospodarstwem. W takim przypadku zarządzanie gospodarstwem powinno jednak mieć charakter zawodowej, stałej, osobistej i realizującej interesy danej osoby (posiadacza gospodarstwa) działalności rolniczej, mającej charakter pracy lub innych czynności wiążących się z prowadzeniem gospodarstwa.

Tak naprawdę ubezpieczenie społeczne autora pytania z tytułu posiadania gospodarstwa nie powstało, jeśli zameldowanie się w gospodarstwie miało miejsce w czasie pracy za granicą. Nie powinien więc opłacać składek na ubezpieczenie społeczne rolników, bo to zbędny koszt i w sytuacji, gdy KRUS poweźmie informację, że pracuje za granicą – zwróci mu wszystkie zapłacone składki.

W tej sytuacji powinien przede wszystkim zgłosić do KRUS-u fakt pracy za granicą, a KRUS wykreśli go z ubezpieczenia rolników i zwróci mu składki.

Jednocześnie pragnę zauważyć, że z tytułu pracy za granicą pan Sebastian posiada ubezpieczenie zdrowotne, z którego może korzystać także w Polsce.

Dodam jeszcze, że przekroczenie wspomnianego wyżej terminu 14 dni nie spotkają naszego klienta żadne konsekwencje, bowiem przepis stanowi tylko, że ma powiadomić KRUS o fakcie zatrudnienia, ale nie przewiduje za niepowiadomienie żadnych konsekwencji. Zwłaszcza że póki co nie uzyskał żadnych korzyści z bycia ubezpieczonym w KRUS-ie. Najrozsądniejszym wyjściem jest powiadomienie KRUS-u teraz, że podjął pracę za granicą, i zaprzestanie opłacania składek.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

Jan Kowalski, programista

Jan od 2 lat mieszka i pracuje w Niemczech jako programista. Jednakże jego rodzice prowadzą małe gospodarstwo rolne w Polsce. Chcąc zabezpieczyć Jana w systemie ubezpieczeń społecznych, zdecydowali się opłacać składki KRUS na jego rzecz. Jan, nieświadomy konsekwencji, nie zgłosił swojej pracy za granicą w KRUS-ie. Dopiero po kontroli zorientował się, że jego sytuacja jest niezgodna z przepisami i musi uregulować swoje ubezpieczenie, rezygnując z KRUS na rzecz ubezpieczenia w Niemczech.

 

Ewa Nowak, nauczycielka angielskiego

Ewa od kilku miesięcy nauczająca języka angielskiego w Hiszpanii, postanowiła zarejestrować się jako osoba ubezpieczona w KRUS-ie, mając nadzieję na korzyści z polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Ewa nie wiedziała, że jej praca za granicą automatycznie wyklucza ją z możliwości ubezpieczenia w KRUS-ie jako rolnik.

 

Tomasz Zieliński, kierowca międzynarodowy

Tomasz, pracując jako kierowca w transporcie międzynarodowym, większość roku spędza poza granicami Polski. Jego żona prowadzi niewielkie gospodarstwo rolne, dlatego Tomasz zdecydował się na opłacanie składek KRUS, aby mieć polskie ubezpieczenie. Oczywiście wkrótce musiał z tego zrezygnować.

Podsumowanie

Podjęcie pracy za granicą przy jednoczesnym ubezpieczeniu w KRUS nie jest dopuszczalną sytuacją. Dotyczy bowiem fikcji, że rzekomo osoba jest rolnikiem lub mieszkańcem jego domu.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy w zrozumieniu swojej sytuacji ubezpieczeniowej przy pracy za granicą? Skorzystaj z naszych porad prawnych online i pomocy w przygotowaniu niezbędnych pism. Nasi eksperci zapewnią Ci kompleksowe wsparcie, abyś mógł bez obaw korzystać z najlepszych rozwiązań dopasowanych do Twojej unikalnej sytuacji. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników - Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24
2. Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 1988 r., sygn. akt III UZP 8/88

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu