.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Za ile lat wstecz KRUS może żądać zaległych składek?

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 16.08.2016

Nie płaciłem składek na KRUS. Teraz dowiedziałem się że miałem obowiązek płacić. Mam zmarła w 2001, a tata w 2007 roku. Wyrok sądu o nabyciu spadku jest z 2009 r. Czy zaległe składki będą liczone od postanowienia sądu, czy śmierci któregoś z rodziców? Ile wstecz KRUS może żądać spłaty składek? Chciałbym dodać, że po śmierci mamy miałem ponad 1 ha ziemi jako współwłasność, ale też nie byłem ubezpieczony w ZUS-ie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Za ile lat wstecz KRUS może żądać zaległych składek?

Przedawnienie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników

Sposób, w jaki dziedziczy się nieruchomości rolne, zależy od tego, kiedy nastąpiło otwarcie spadku. Gdy spadek został otwarty po 14 lutego 2001 r., gospodarstwo takie dziedziczy się na zasadach ogólnych. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego „spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy”.

 

Zgodnie z art. 41b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne.

 

Bieg przedawnienia terminu, o którym mowa wyżej, ulega zawieszeniu od dnia śmierci spadkodawcy do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, nie dłużej jednak niż do dnia, w którym upłynęły 2 lata od śmierci spadkodawcy.

 

Zgodnie z art. 27 ustawy deregulacyjnej ustanawiającej w tym przepisie regulacje intertemporalne „do przedawnienia należności z tytułu składek, o którym mowa w art. 41b ust. 1, którego bieg rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2012 r., stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2012 r. Jeżeli przedawnienie rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2012 r. nastąpiłoby zgodnie z przepisami dotychczasowymi wcześniej, przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu”.

 

Jak z powyższego wynika, jeśli składki stały się wymagalne przed dniem 1 stycznia 2012 r., to nowy 5-letni bieg przedawnienia i tak zaczyna się dopiero od dnia 1 stycznia 2012 r. Wyjątek stanowi sytuacja, w której składki wymagalne przed dniem 1 stycznia 2012 r., zgodnie ze starym 10-letnim biegiem przedawnienia, przedawniłyby się wcześniej. W takiej sytuacji przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu, a nie zgodnie z nowymi przepisami.

 

W Pana przypadku dziedziczenie nastąpiło – w części po matce w 2001 r., a po ojcu – w 2007 r. Oznacza to, że składki od 2001 r. do 2005 r. już się przedawniły, składki za 2006 i 2007 r. przedawnią się odpowiednio w 2016 i 2017 r. Pozostałe składki przedawnią się z upływem 5 lat od dnia, kiedy stały się wymagalne, jednak z uwagi na fakt, ze postanowienie sądu jest z 2009 r. – bieg przedawnienia uległ zawieszeniu i dopiero od 2009 r. rozpoczął swój bieg. Oznacza to, że KRUS może dochodzić od Pana składek od 2007 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden - I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »