.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Za ile lat wstecz KRUS może żądać zaległych składek?

Nie płaciłem składek na KRUS. Teraz dowiedziałem się że miałem obowiązek płacić. Mam zmarła w 2001, a tata w 2007 roku. Wyrok sądu o nabyciu spadku jest z 2009 r. Czy zaległe składki będą liczone od postanowienia sądu, czy śmierci któregoś z rodziców? Ile wstecz KRUS może żądać spłaty składek? Chciałbym dodać, że po śmierci mamy miałem ponad 1 ha ziemi jako współwłasność, ale też nie byłem ubezpieczony w ZUS-ie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Za ile lat wstecz KRUS może żądać zaległych składek?

Przedawnienie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników

Sposób, w jaki dziedziczy się nieruchomości rolne, zależy od tego, kiedy nastąpiło otwarcie spadku. Gdy spadek został otwarty po 14 lutego 2001 r., gospodarstwo takie dziedziczy się na zasadach ogólnych. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego „spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy”.

 

Zgodnie z art. 41b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne.

 

Bieg przedawnienia terminu, o którym mowa wyżej, ulega zawieszeniu od dnia śmierci spadkodawcy do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, nie dłużej jednak niż do dnia, w którym upłynęły 2 lata od śmierci spadkodawcy.

 

Zgodnie z art. 27 ustawy deregulacyjnej ustanawiającej w tym przepisie regulacje intertemporalne „do przedawnienia należności z tytułu składek, o którym mowa w art. 41b ust. 1, którego bieg rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2012 r., stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2012 r. Jeżeli przedawnienie rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2012 r. nastąpiłoby zgodnie z przepisami dotychczasowymi wcześniej, przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu”.

 

Jak z powyższego wynika, jeśli składki stały się wymagalne przed dniem 1 stycznia 2012 r., to nowy 5-letni bieg przedawnienia i tak zaczyna się dopiero od dnia 1 stycznia 2012 r. Wyjątek stanowi sytuacja, w której składki wymagalne przed dniem 1 stycznia 2012 r., zgodnie ze starym 10-letnim biegiem przedawnienia, przedawniłyby się wcześniej. W takiej sytuacji przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu, a nie zgodnie z nowymi przepisami.

 

W Pana przypadku dziedziczenie nastąpiło – w części po matce w 2001 r., a po ojcu – w 2007 r. Oznacza to, że składki od 2001 r. do 2005 r. już się przedawniły, składki za 2006 i 2007 r. przedawnią się odpowiednio w 2016 i 2017 r. Pozostałe składki przedawnią się z upływem 5 lat od dnia, kiedy stały się wymagalne, jednak z uwagi na fakt, ze postanowienie sądu jest z 2009 r. – bieg przedawnienia uległ zawieszeniu i dopiero od 2009 r. rozpoczął swój bieg. Oznacza to, że KRUS może dochodzić od Pana składek od 2007 r.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI + VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl