Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo do zakupu mieszkania we Francji

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 11.08.2016

Zastanawiam się nad zakupem mieszkania we Francji. Czy mogę zapłacić w dolarach? Jak będzie wyglądał przelew i formalności? Jakie podatki mnie obciążą? Czy my, Polacy, możemy nabywać nieruchomość we Francji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zarówno Polska, jak i Francja są w UE. W związku z tym nie ma ograniczeń co do możliwości posiadania rachunków w innym kraju lub dokonywania przelewów między różnymi krajami. Kiedyś niezębne było zezwolenie dewizowe – ale obecnie nic takiego nie istnieje. Także bez kłopotów może Pani dokonać płatności z rachunku dolarowego w Polsce na rachunek osoby trzeciej we Francji.

 

Jak umówi się Pani na cenę w USD, to zapłaci Pani w USD. Ale możliwe, że cena będzie ustalana w euro. Wtedy konieczne będzie ustalenie w umowie, że Pani zapłaci w USD i po jakim kursie następować będzie przeliczenie na euro. Pozwoli to na uniknięcie nieporozumień co do zapłaty ceny. Uregulowanie zapłaty w Pani przypadku (formalnie jest Pani we Francji cudzoziemcem) powinno nastąpić przelewem w systemie SWIFT. SWIFT jest transferem funduszy między bankami w dwóch dowolnych krajach świata. Nadawca upoważnia swój bank do transferu pewnej sumy ze swojego konta na konto odbiorcy w innym kraju. Podaje w tym celu numer SWIFT banku odbiorcy i numer konta w nim. Musi też wybrać walutę w jakiej dokonany zostanie transfer. Przekaz idzie jednak przez szereg uczestniczących w nim niekompatybilnych ze sobą ogniw, z których każde stara się uszczknąć dla siebie kawałek tortu.

 

W Polsce z tytułu dokonanego zakupu nie ponosi Pani żadnych kosztów, opłat i podatków w chwili dokonywania zakupów.

 

Aby kupić mieszkanie we Francji, zasadniczo nie trzeba tam mieszkać – wystarczy, że ma się miejsce zamieszkania na terenie UE. Osoba mieszkająca na terenie UE może nabyć nieruchomość we Francji na takich samych zasadach jak obywatel tego kraju.

 

W zakresie nabywania mieszkań cudzoziemcy we Francji maja takie sama prawa jak Francuzi.

 

My, Polacy, mamy prawo kupić we Francji mieszkanie dla siebie bez żadnych ograniczeń.

 

Umowa kupna–sprzedaży mieszkania musi mieć formę aktu notarialnego. Sporządzony jest on przez notariusza we Francji lub w innym kraju (ale musi odpowiadać pod względem formalnym przepisom francuskim – musi być odpowiednikiem francuskiego aktu notarialnego).

 

W praktyce sprzedaż nieruchomości odbywa się w dwóch etapach.

 

Pierwszy etap to sporządzenie promesy sprzedaży (u nas nosi to nazwę umowy przedwstępnej). Jest to umowa, na której mocy jedna strona zobowiązuje się do sprzedaży, a druga do zakupu nieruchomości.

 

Sporządzenie aktu notarialnego związane jest z opłatami na rzecz notariusza, których wysokość zależy od wartości transakcji – 1–3% (tak jak w Polsce). Często zdarzają się sytuacje, że umowę przygotowuje notariusz jednej strony. a przy zawarciu jest także notariusz drugiej strony – sytuacja ta nie powoduje zwiększenia wysokości honorarium.


Sprzedaż nieruchomości wiąże się także z zapłatą podatku, który określany jest jako opłaty rejestracyjne (droits d'enregistrement):

 

  • na rzecz departamentu, której wysokość jest uzależniona od natury i miejsca położenia nieruchomości,
  • opłata na rzecz gminy,
  • opłata na rzecz państwa.

 

Podatek od przeniesienia własności: podobny do polskiego podatku od czynności cywilnoprawnych. VAT jest płacony za nowo wybudowane obiekty. Zakup istniejącej nieruchomości, starszej niż 5 lat nie podlega opodatkowaniu VAT-em. Podstawę opodatkowania stanowi cena podana w akcie notarialnym. Obowiązek zapłaty należnych podatków związanych z transakcją ciąży na nabywcy.

 

Cena zakupu nieruchomości ustalana jest między stronami transakcji. Ale z uwagi na proceder prania pieniędzy – wartość nieruchomości zostanie sprawdzona przez odpowiednie organy francuskie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII - V =

»Podobne materiały

Ustanowienie zarządcy przymusowego

Jestem członkiem wspólnoty mieszkaniowej. Niestety zarząd działa nieudolnie i zamierzam wystąpić do sądu o ustanowienie zarządcy przymusowego. Jak wygląda ta kwestia od strony prawnej?

 

Zakup drugiego mieszkania i rezygnacja z programu Rodzina na Swoim

Razem z żoną jesteśmy właścicielami mieszkania – kredyt w programie „Rodzina na Swoim” (umowa kredytowa sprzed 4 lat). Chcemy zakupić nowe mieszkanie (również w kredycie). Mamy podpisaną umowę rezerwacyjną z deweloperem. Samo podpisanie umowy deweloperskiej planowane jest za miesią

 

Lokale zastępcze – kto powinien je zapewnić?

Kamienica będąca własnością prywatną była w zarządzie miasta przez 30 lat. Obecnie zarząd został przez miasto porzucony (protokół przejęcia zarządu nie został przez właścicieli podpisany). Kamienica jest w bardzo złym stanie technicznym. Toczy się również postępowanie prokuratorskie dotyczące sprowa

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »