.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wydzielenie z mieszkania mikrokawalerek

• Opublikowano: 21-07-2023 • Autor: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Czy z punktu widzenia prawa podatkowego, budowlanego lub innego jest legalna przebudowa, remont lokalu mieszkalnego zakupionego od dewelopera, tak aby na łącznej powierzchni 60 m2 wydzielić 3 niezależne pokoje z aneksem kuchennym i własną łazienką (małych mieszkań, mikrokawalerki) oraz wspólnym korytarzem? Następnie planuję ich najem długoterminowy dla trzech niezależnych wynajmujących. Księga wieczysta lokalu pozostaje bez zmian, a wszystkie prace/przeróbki są wykonane zgodnie ze sztuką, tj. przez zawodowego elektryka, bez naruszenia części wspólnych czy też pionów kanalizacyjnych i wentylacyjnych. Zapewnione wentylowanie wszystkich pomieszczeń kuchennych i łazienkowych itd. Opłacony podatek do US. Czy można się spodziewać jakichś konsekwencji czy kar? Czy zapadły już jakieś orzeczenia, wyroki sądowe w podobnych sprawach?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wydzielenie z mieszkania mikrokawalerek

Przede wszystkim pierwsze, co wymagałoby analizy, to umowa z deweloperem. Ta mogła bowiem zawierać ograniczenia w tym zakresie, których naruszenie skutkuje np. pozbawienie gwarancji czy uprawnień z rękojmi wobec nieruchomości.

Wydzielenie lokali mieszkalnych

Kolejna kwestia to prawo budowlane. Mówi Pan, że ów podział miałby utworzyć fizycznie 3 jakby kawalerki (każda z własną kuchnią/aneksem kuchennym i toaletą). Ja zaś wskazuję na art. 3 pkt 2a ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którym ,,ilekroć w ustawie jest mowa o budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku”. Wydzielenie 3 lokali mieszkalnym będzie więc niezgodne z prawem budowlanym.

 

Jeśli zaś nieruchomość od dewelopera nie jest ,,domem”, ale mieszkaniem, to zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali: „samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne”. Spełnienie ww. wymagań stwierdza starosta w formie zaświadczenia.

 

Wówczas od dewelopera zakupił Pan samodzielny lokal mieszkalny – jeden. Chcąc w ramach tego jednego zrobić trzy, każdy z ich musiałby spełniać wymagania z art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali i otrzymać na to zaświadczenie starosty. Co więcej, WSA w Warszawie w wyroku z 25 lutego 2022 r., sygn. akt VII Sa/Wa 2690/21, orzekł: ,„Na ustalenie, czy dany lokal ma charakter samodzielny w znaczeniu rozumianym jako potwierdzenie tego faktu w drodze wydania zaświadczenia ma wpływ to, czy na podstawie posiadanych dokumentów (wiedzy organu) możliwe jest potwierdzenie, że ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu następuje zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo treścią decyzji o warunkach zabudowy oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę albo skutecznie dokonanym zgłoszeniem i zgodnie z pozwoleniem na użytkowanie albo skutecznie dokonanym zawiadomieniem o zakończeniu budowy”. Deweloper na pewno uzyskał pozwolenie na użytkowanie jako jeden lokal mieszkalny, a zatem chcąc z jednego zrobić trzy, należałoby zmienić treść pozwolenia na użytkowanie. To zaś wymaga przejścia procedury z art. 71 Prawa budowlanego.

 

Generalnie podział mieszkania na mniejsze jest możliwy, gdy już na etapie budowy został zaprojektowany jako osobne mieszkania, ale w trakcie został połączony i sprzedany jako jedno duże.

 

Natomiast nawet gdyby ów podział był możliwy i każde mieszkanie spełniałaby cechy z art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali, to dodatkowo każde musiałoby spełniać wymagania wskazane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tj. każdy lokal musiałby mieć własną łazienkę, WC, kuchnię lub aneks kuchenny; powierzchnia użytkowa każdego nie mogłaby być mniejsza niż 25 m2; w łazienkach powinno być możliwe zainstalowanie wanny lub kabiny natryskowej, umywalki, ustępu (chyba że jest wydzielone pomieszczenie na ustęp).

 

Co więcej, podział mieszkania na mniejsze wymaga zawsze zgody wspólnoty mieszkaniowej wyrażonej w formie uchwały.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Najem kilku nieruchomości

Dalej zaś, gdyby ww. procedura pod względem budowlanym okazała się możliwa (choć obawiam się, że nie ma szans, by każdy lokal po podziale miał 25 m2 powierzchni użytkowej), to powstaje kwestia, czy taki najem to nie działalność gospodarcza. Generalnie najem kilku nieruchomości w celach zarobkowych to działalność i wymaga zarejestrowania firmy, odprowadzania podatków i składek ZUS jak przedsiębiorca. Jednak od 2021 r. orzecznictwo jest trochę łagodniejsze, bowiem NSA w wyroku z 24 maja 2023 r., sygn. akt II FPS 1/21, wskazał, że  przychody z najmu są zaliczane bez ograniczeń do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, za wyjątkiem sytuacji gdy nieruchomość najmowana zostanie wprowadzona do majątku zw. z wykonywaniem działalności gospodarczej. Ów wyrok pozwolił podatnikom decydować, czy chcą prowadzić działalność gospodarczą w zakresie najmu (wówczas wprowadzają mieszkania najmowane do firmy), czy też nie. Natomiast orzecznictwo się zmienia. Nadal są wyroki, które mówią, że wynajmowanie kilku nieruchomości w celach stricte zarobkowych to działalność gospodarcza. Tutaj prawo jest bardzo płynne i w istocie na etapie planowanej działalności, dochodów z najmu itd. należałoby zasięgnąć opinii osobnej w tym zakresie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu