.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Osoba samotnie wychowująca dziecko - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

• Opublikowano: 20-07-2023 • Autor: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Jestem panną. Od półtora roku jestem po rozstaniu z partnerem/konkubentem, z którym mam dziecko. Ojciec widuje się z dzieckiem średnio 2, maksymalnie 3 razy w tygodniu (czasami z nocowaniem), jednak to ja pobieram świadczenie 500+, opłacam przedszkole, zajęcia dodatkowe, dziecko jest na moim ZUS-ie i nie biorę alimentów od byłego partnera. Czy w związku z taką sytuacją można nazwać mnie matką samotnie wychowującą dziecko? Tak też rozliczam się z ZUS-em. Będę składać wiosek o przyjęcie córki do przedszkola (zerówka) i nie wiem, czy mogę taki wniosek złożyć jako samotnie wychowujący rodzic i jak w świetle prawa wygląda fakt, że ojciec czasami chce partycypować w decyzjach dotyczących córki, jednak finalnie wszystko formalnie zawsze załatwiam ja.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Osoba samotnie wychowująca dziecko - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Definicja osoby samotnie wychowującej dziecko

W pierwszej kolejności należy przeanalizować istniejącą definicję legalną osoby samotnie wychowującej dziecko, która znajduje się w art. 3 pkt. 17a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 390). Zgodnie z tą definicją „przez osobę samotnie wychowującą dziecko – rozumie się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem”.

 

Zasadne jest przeanalizowanie orzeczeń, które zapadają w sprawach, gdzie poruszana jest kwestia osoby samotnie wychowującej dziecko i jej definicji. Tytułem przykładu należy wskazać na następujące orzeczenia i ich uzasadnienia:

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 7 kwietnia 2022 r. sygn. akt III SA/Gd 646/21, zgodnie z którym – sąd uznał, że osobą samotnie wychowującą dziecko jest wyłącznie osoba stanu wolnego, która wychowuje dziecko bez pomocy innej osoby; to taki rodzic który wychowuje swoje dziecko bez drugiego rodzica tego dziecka; Sąd wskazał: „Przy dokonywaniu interpretacji art. 3 pkt 17a ustawy istotny jest sposób wychowywania dziecka uprawnionego do świadczenia, czyli to kto go wychowuje, na co wskazuje wykładnia zwrotu »chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem«, który używając słowa »z jego rodzicem« ma na myśli rodzica biologicznego. Zatem spełniona jest przesłanka samotnego wychowywania dziecka zawsze wówczas, gdy jest ono wychowywane tylko przez jednego jego rodzica, tj. biologicznego ojca lub matkę dziecka”.

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 29 marca 2022 r. sygn. akt II SA/Rz 1793/21 – „W niniejszej sprawie Sąd podziela wskazaną wyżej linię orzeczniczą oraz stojące u jej podstaw argumenty. Ponadto należy przytoczyć stanowisko WSA w Rzeszowie wyrażone w wyroku z dnia 19 stycznia 2021 r., sygn. akt II SA/Rz 1052/20, że przepis art. 3 pkt 17a u.ś.r. wyraźnie odwołuje się do prawnorodzinnej kategorii »wychowania dziecka«. Ponieważ u.ś.r. nie definiuje autonomicznie tego pojęcia, konieczne w tym zakresie jest sięgnięcie do regulacji wynikającej z ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (K.r.io.). Zgodnie z art. 95 § 1 w zw. z art. 92 i art. 93 § 1 K.r.io. władza rodzicielska nad dzieckiem aż do uzyskania przez nie pełnoletności przysługuje co do zasady jego rodzicom, obejmując prawo i obowiązek rodziców do wychowywania dziecka. Z przepisów tych wynika, że osobą wychowującą dziecko jest zasadniczo jego naturalny rodzic. Nie jest natomiast w sensie prawnym osobą wychowującą dziecko mąż matki albo żona ojca, niebędący rodzicami tego dziecka, chyba że osoby te przysposobią dziecko drugiego małżonka (art. 1211 K.r.io.)”

Władza rodzicielska

 

Biorąc pod uwagę powyższe, należy odnieść się do regulacji wynikających z ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zwanej dalej w skrócie K.r.io. Zgodnie z art. 92 K.r.io. dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw (art. 95 § 1 K.r.io.). Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień (art. 96 § 1 K.r.io.). Odnosząc się do definicji pojęcia wychowanie, należy zaznaczyć, że „w szerokim znaczeniu przez wychowanie rozumie się całokształt oddziaływań środowiska wychowawczego na określoną osobę lub grupę osób, zmierzających do uzyskania określonego celu zgodnego z przyjętym programem. W wąskim znaczeniu wychowanie oznacza przede wszystkim oddziaływanie na osobowość człowieka, proces rozwijania i stymulowania właściwości psychicznych i zachowania wychowanka. Ogólna funkcja działalności wychowawczej polega na wywołaniu ewentualnie trwałych i pozytywnych zmian w aktywności i zachowaniu człowieka”( A. Pośpiech [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. M. Fras, M. Habdas, Warszawa 2021, art. 95).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Uczestniczenie ojca w wychowaniu dziecka

W przypadku opisanym przez Panią należy wskazać na następujące okoliczności:

 

  • ojciec dziecka żyje,
  • ojciec dziecka nie jest nieznany,
  • ojciec ma kontakt z dzieckiem,
  • ojciec bierze udział w jego wychowaniu ,
  • ojciec nie jest pozbawiony władz rodzicielskiej,
  • ojciec uczestniczy w życiu dziecka.

 

Co do zasady w przypadku gdy dziecko będzie musiało mieć wykonaną operację, to zgoda na taki zabieg będzie musiała pochodzić zarówno od Pani jak i od ojca dziecka. Podobnie przy zapisach do przedszkola lub szkoły również wymagane powinny być dwa podpisy (w praktyce są placówki, które tego nie przestrzegają, co potem może rodzić poważne, prawne konsekwencje w przypadku konfliktu pomiędzy rodzicami). Zatem w okolicznościach przez Panią wskazanych trudno jest mówić o tym, że jest Pani osobą samotnie wychowującą dziecko, gdyż biologiczny ojciec dziecka uczestniczy w jego wychowaniu. W przypadku korzystania ze środków publicznych spełnienie tej definicji jest weryfikowane, stąd też w przypadku poczynienia ustaleń jak powyższe, status osoby samotnie wychowującej dziecko mógłby zostać zakwestionowany. Formalnie bowiem władza rodzicielska przysługuje ojcu dziecka, który z tej władzy korzysta.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych – Prawo medyczne i bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa i Administracji w Krakowie. Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym w kancelariach prawnych będących liderami w branżach medycznych, odszkodowawczych oraz windykacyjnych. Aktywność zawodową łączy z działalnością pro bono na rzecz organizacji pozarządowych. Posiada umiejętności lingwistyczne poparte certyfikatami. Od 1 października 2019 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim w Zakładzie Postępowania Cywilnego. Przedmiotem naukowych zainteresowań i badań jest prawo medyczne. Nieustannie podnosi swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Specjalizacja: prawo medyczne, prawo cywilne (prawo pracy, prawo rodzinne), prawo oświatowe oraz ochrona danych osobowych.

https://www.linkedin.com/in/paulina-olejniczak-suchodolska-84b981171/


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa - X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu