.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Umieszczenie fragmentu piosenki w mediach społecznościowych a prawo autorskie

• Opublikowano: 20-07-2023 • Autor: Radca prawny Wioletta Dyl

Mam pytanie dotyczące prawa autorskiego. Czy można bez uzyskania zgody twórcy umieścić w poście na Instagramie fragment piosenki/teledysku pobrany z YouTube’a? Byłby to krótki fragment (maks. 30 sekund), który miałby służyć celom edukacyjnym, związanym z nauką języka.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Umieszczenie fragmentu piosenki w mediach społecznościowych a prawo autorskie

Rozpowszechnianie twórczości bez zgody autora

Przy rozważaniu Pani problemu musimy sięgnąć po przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U.2018.0.1191), ponieważ co do zasady filmiki zamieszczone w serwisach takich jak YouTube stanowią utwory i są przedmiotem praw autorskich. W związku z tym wyłącznie podmiot, któremu przysługują prawa autorskie lub ewentualnie licencja, jest uprawniony do rozpowszechniania takich utworów. Trzeba też mieć na uwadze, że prawo autorskie nie rozróżnia użytku komercyjnego i niekomercyjnego, gdy chodzi o ochronę praw autorskich. Zasada jest taka, że nie można rozpowszechniać cudzej twórczości bez zgody twórcy. Cel rozpowszechniania nie ma znaczenia z punktu widzenia naruszenia.

 

Są jednak wyjątki od tej zasady, takie jak dozwolony użytek prywatny (obejmuje on korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym), prawo cytatu czy też wyjątek edukacyjny, pozwalający na wykorzystanie cudzych utworów bez zgody autora, ale wyłącznie w celach dydaktycznych. Można tu mówić o prawie cytatu, o którym stanowi art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: „Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości”.

 

Zatem przejmowanie niewielkich fragmentów utworu uznać wypada za dopuszczalne w ramach dozwolonego cytatu, o ile działanie takie spełni przesłanki przewidziane w art. 29 Prawa autorskiego (tutaj przesłanka edukacyjna). Czyli na zasadzie cytatu można w swoich utworach wykorzystywać fragmenty cudzych utworów, jeśli jest to uzasadnione celem wyjaśnienia czegoś, dozwolonej krytyki, nauczania, komentowania etc.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Czas powstania utworu

Trzeba też wziąć pod uwagę czas – jeżeli utwór ma ponad 70 lat, to może prawa autorskie do niego wygasły. Ponadto, gdy utwór został rozpowszechniony, autor nie może zabronić innym go zacytować – nawet jeśli zmieniłby poglądy lub z upływem czasu uznałby, że np. aranżację utworu potrafiłby ująć lepiej.

 

Należy też pamiętać, że przesłanką dopuszczalności cytatu jest przytoczenie go w postaci niezmienionej. W ujęciu tym jako warunek dopuszczalności cytatu uznać należałoby takie jego przytoczenie, aby nie wypaczało ono wartości czy przekazu zaczerpniętego fragmentu. Należy też podać źródło cytatu.

 

W Pani przypadku ważny też jest cel zastosowania fragmentu utworu muzycznego. Cytat uzasadniony wyjaśnieniem (cel edukacyjny) to taki cytat, który dla jasności i pełnego zrozumienia wywodu autora jest nieodzowny. Oczywiście, podobnie jak w przypadku odniesienia się do celu nauczania, warunkiem prawidłowego zastosowania cytatu uzasadnionego celem wyjaśnienia jest to, aby cytat ten był ściśle powiązany z własną twórczością cytującego, stanowiąc niejako dodatkowy dowód przytaczanych opinii i twierdzeń lub też służąc poszerzaniu, a niekiedy wzmacnianiu własnej argumentacji. Zatem warunkiem legalnego posłużenia się fragmentem cudzego utworu lub drobnym utworem jest „wpisanie” go w coś, co można uznać za samodzielny Pani utwór. Czyli zwykła „przeklejka” treści na pewno nie będzie spełniać warunków prawa cytatu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu