.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Nękanie przez byłego kochanka - co zrobić?

Przed laty, już jako mężatka, miałam krótki romans. Mąż o niczym się nie dowiedział, szybko zakończyłam tę znajomość i bardzo jej żałowałam. Kilka miesięcy temu przypadkowo spotkałam przypadkowo dawnego kochanka, a on opowiedział mi, że stracił pracę, nie ma z czego żyć, że ma zamiar ze sobą skończyć. Pomogłam mu, pożyczyłam pieniądze, żeby stanął na nogi, ale on ubzdurał sobie, że mnie kocha i musimy być razem. Zaczął mi grozić – najpierw mówił, że jak nie będę go kochać, to popełni samobójstwo, teraz straszy, że powie o naszym romansie mojemu mężowi. Nieustannie mnie nęka: podjeżdża pod nasz dom, dzwoni. Nie mam już siły i nie wiem, co zrobić. Pomogłam mu się podnieść, a on teraz tak mnie krzywdzi. Proszę o poradę!


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Nękanie przez byłego kochanka - co zrobić?

Przestępstwo groźby karalnej

Jeżeli sprawca, po wezwaniu go do zaprzestania dalszych naruszeń, nie będzie chciał polubownie „odpuścić”, powinna Pani zgłosić sprawę do prokuratury. Zgodnie z treścią art. 190 Kodeksu karnego (K.k.):

 

„§ 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.”

 

Przedmiotem ochrony w przypadku przestępstwa groźby karalnej jest wolność człowieka przed obawą popełnienia przestępstwa na jego szkodę lub szkodę osoby mu najbliższej. Chodzi o poczucie bezpieczeństwa jednostki; wolność w sferze psychicznej od strachu, zastraszania, obawy przed popełnieniem przestępstwa (K. Daszkiewicz-Paluszyńska, Groźba w polskim prawie karnym, Warszawa 1958, s. 32-33; J. Wojciechowska, w: B. Kunicka-Michalska, J. Wojciechowska, Przestępstwa przeciwko wolności, wolności sumienia i wyznania, wolności seksualnej i obyczajowej oraz czci i nietykalności cielesnej. Rozdziały XXIII, XXIV, XXV i XXVII Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2001, s. 33; A. Zoll, w: Zoll, Kodeks karny, t. II, 2008, s. 509). W doktrynie przyjmuje się, że możliwe jest zaistnienie groźby karalnej w sytuacji, w której grożący jest najbliższym osoby, do której kierowana jest groźba, a jednocześnie zapowiada on popełnienie przestępstwa na samym sobie, pod warunkiem jednakże, że zapowiedziany czyn stanowi przestępstwo (tak K. Daszkiewicz-Paluszyńska, Groźba, s. 84, J. Wojciechowska, w: J. Wojciechowska, B. Kunicka-Michalska, Przestępstwa, s. 34).

 

Lege non distinguente nec nostrum est distinguere (z łac. tam, gdzie ustawa nie rozróżnia, nie naszą jest rzeczą wprowadzać rozróżnienie) ewentualność taką należy uznać teoretycznie za możliwą. Wydaje się, że można ją rozważać w kontekście art. 157a K.k., gdy kobieta ciężarna grozi ojcu dziecka, który jest w stosunku do niej osobą najbliższą, popełnieniem przestępstwa spowodowania uszkodzenia ciała dziecka poczętego lub rozstroju zdrowia zagrażającego jego życiu (por. K. Daszkiewicz-Paluszyńska, Groźba, s. 82 i 84).

 

Z uwagi na opisane przez Panią zachowanie, a więc wystosowanie w stosunku do Pani gróźb karalnych, które wywołują w Pani obawy ich spełnienia, zachowanie takie podlega odpowiedzialności karnej i jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego, czyli Pani.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Uporczywe nękanie

Całkiem osobno także opisane przez Panią zachowanie może wypełnić znamiona czynu niedozwolonego wskazanego w art. 190a K.k.: „§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. § 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.”.

 

Proponuję więc w pierwszej kolejności wezwać tego mężczyznę, który dopuszcza się niniejszych zachowań do zaprzestania, w przeciwnym razie może Pani skierować zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy + 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu