Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wycofanie oskarżenia

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 14.10.2013

Pewna daleka znajoma pożyczyła ode mnie dużą sumę pieniędzy (50 000 zł). Przez długi czas nie miałem z nią kontaktu, więc złożyłem do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przywłaszczenia pieniędzy; sprawa jest w toku. Okazało się jednak, że brak kontaktu wynikał z poważnych problemów znajomej, a nie jej nieuczciwości. Teraz wszystko mi zrekompensowała, więc nie chcę jej pogrążać. Czy mogę wycofać oskarżenie?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowią przepisy Kodeksu karnego, zwanego dalej K.k., oraz przepisy Kodeksu postępowania karnego, zwanego dalej K.p.k.

 

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pańskiego pytania wynika, że złożył Pan zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 284 K.k. Podejrzana nie jest dla Pana osobą najbliższą. W tej chwili doszedł Pan z nią jednak do porozumienia i chciałby wycofać oskarżenie.

 

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że przestępstwo z art. 284 K.k. co do zasady ścigane jest z oskarżenia publicznego. Wyjątek ustawodawca wprowadził w odniesieniu do osób najbliższych w rozumieniu K.k. – w tym przypadku ściganie odbywa się na wniosek. Zgodnie z art. 284 § 4 K.k. jeżeli przywłaszczenie nastąpiło na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

 

W rozumieniu art. 115 § 11 K.k. osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

 

Mając na uwadze treść Pańskich wskazań, trzeba stwierdzić, że Pańska znajoma nie jest dla Pana osobą najbliższą, a zatem z chwilą złożenia zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa postępowanie karne toczy się z urzędu, a Pan co najwyżej może występować w charakterze pokrzywdzonego.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Inaczej sytuacja wyglądałaby, gdyby Pańska koleżanka była dla Pana osobą najbliższą. Wówczas zastosowanie znalazłby art. 12 K.p.k., zgodnie z którym w sprawach o przestępstwa ścigane na wniosek postępowanie z chwilą złożenia wniosku toczy się z urzędu. Organ ścigania poucza osobę uprawnioną do złożenia wniosku o przysługującym jej uprawnieniu.

 

W sprawach ściganych na wniosek istnieje bowiem możliwość cofnięcia wniosku. Wniosek może być cofnięty w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu – do rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej, chyba że chodzi o przestępstwo gwałtu. Ponowne złożenie wniosku jest niedopuszczalne.

 

W przedmiotowej sytuacji nie ma możliwości wycofania oskarżenia. Jedyne, co może Pan w chwili obecnej próbować zmienić, to treść dotychczas złożonych zeznań. Proszę jednak zauważyć, że organy ścigania mogą próbować pociągnąć Pana do odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Należy zwrócić uwagę na treść art. 233 § 1 K.k., zgodnie z którym kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Próba zmiany dotychczasowych zeznań może skończyć się dla Pana niekorzystnie. Proponuję zatem spróbować powalczyć wraz z oskarżoną o tzw. złoty środek. Wskazuje Pan w treści pytania, że podejrzana zrekompensowała Panu owe 50 000 zł w inny sposób. W chwili obecnej – można powiedzieć – doszło do zadośćuczynienia. Mając na uwadze powyższe, zasadne jest zastanowienie się nad warunkowym umorzeniem postępowania karnego.

 

Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

 

Mimo iż w Pańskim przypadku mamy do czynienia z kwalifikacją czynu z art. 284 § 2 K.k. (ponieważ znajoma przywłaszczyła pieniądze, które Pan jej powierzył), istnieje możliwość uzgodnienia z Panem treści ugody. W wypadku, gdy pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, sprawca naprawił szkodę lub pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób naprawienia szkody, warunkowe umorzenie może być zastosowane do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą nie przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. Zastosowanie znajdzie zatem przepis art. 66 § 3 K.k.

 

Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do 2 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia. Istota warunkowego umorzenia postępowania karnego polega bowiem na odstąpieniu przez sąd od skazania i orzeczenia kary wobec sprawcy uznanego za winnego popełnienia przestępstwa.

 

Istotne z punktu widzenia Pańskiego pytania jest postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 1 marca 2004 r. (sygn. V KK 373/2003), w którym wyrażono pogląd, że „warunkowe umorzenie postępowania karnego oznacza definitywną rezygnację ze skazania i karania sprawcy określonego przestępstwa, jeżeli ten w oznaczonym okresie próby swoim zachowaniem, nie dał powodów do podjęcia przeciwko niemu postępowania karnego”.

 

Przenosząc rozważania teoretyczne na grunt przedmiotowej sprawy, należy wskazać, że warunkowe umorzenie postępowania karnego nie jest równoznaczne z wyrokiem skazującym. Sąd warunkowo umarzając postępowanie karne, odstępuje od skazania i kary. Nie można tym samym mówić, że jest się prawomocnie skazanym, gdyż nie odpowiada to stanowi rzeczywistemu i prawdzie. Przy zastosowaniu tej instytucji Pana znajoma mogłaby oficjalnie oświadczać, że nie jest osobą karaną, ponieważ jak wskazano uprzednio, przy warunkowym umorzeniu postępowania sąd odstępuje od ukarania i skazania.

 

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania może złożyć prokuratura; może także to zrobić Pańska znajoma. W mojej ocenie, jako że w chwili obecnej prokuratura postawiła Pańskiej znajomej zarzuty, nie należy liczyć na zmianę stanowiska organu ścigania. Zmiana taka możliwa jest tylko i wyłącznie, jeśli Pańska znajoma by wskazała, że zadośćuczyniła na Pana rzecz, a Pan to zadośćuczynienie przyjął i nie domaga się ukarania. W sytuacji, gdyby organa ścigania nie zmieniły swojego stanowiska, Pańska znajoma może sama złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

 

Pragnę jednocześnie poinformować, że serwis ePorady24.pl świadczy także usługi w zakresie sporządzania pism procesowych (np. wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego itp.), reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 - IV =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Wycofanie wniosku o ukaranie sprawcy – czy to możliwe?

Byłam uczestnikiem kolizji, jednak sprawca zbiegł z miejsca wypadku. Zapamiętałam numery rejestracyjne samochodu, który prowadził, więc zgłosiłam sprawę na policję. Obecnie dostałam wezwanie jako świadek na rozprawę. Nie chcę długiego sądzenia się, bo poniosłam niewielkie straty.

Wycofanie wniosku o ściganie

Czy jest możliwe wycofanie wniosku o ściganie? Mój znajomy został zatrzymany w związku z kradzieżą rzeczy ze sklepu. Postawiono mu zarzut z art. 284 Kodeksu karnego. Rodzina mojego znajomego chciałaby naprawić wyrządzone przez niego szkody. Czy wobec tego możliwe jest wycofanie
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »