.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Udokumentowanie wypłaty premii uznaniowej

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 15.07.2013

W jaki sposób udokumentować wypłatę premii uznaniowej? Dodam, że firma (zatrudniająca mniej niż 20 pracowników) nie ma żadnych regulaminów wynagradzania ani premiowania. Czy należy zawrzeć jakiś zapis o tej premii w umowie o pracę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozumiem, że celem pracodawcy jest przyznanie danemu pracownikowi świadczenia nieobowiązkowego, a pracodawca każdorazowo będzie decydował o tym, za co, w jakiej wysokości oraz któremu pracownikowi przyzna daną nagrodę. W takim przypadku pracodawca w ogóle nie powinien regulować kwestii premii uznaniowej w żadnym dokumencie, tj. ani w wewnętrznych regulacjach, ani w umowie o pracę.

 

W orzecznictwie i doktrynie powszechny jest już pogląd, że premia uznaniowa jest tożsama z nagrodą i w zasadzie dla ścisłości powinna zostać nazwana nagrodą.

 

Powyższą obserwację potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 marca 1977 r. (sygn. akt I PRN 26/77): „Premia, którą pracownik może otrzymać jedynie w zależności od oceny jego pracy przez dyrektora przedsiębiorstwa, nie zaś od skonkretyzowanego i zobiektywizowanego wskaźnika premiowego, jest w gruncie rzeczy nagrodą, a podjęta w tym przedmiocie decyzja nie podlega kontroli organów orzekających w sprawach pracowniczych. Prawo podmiotowe do żądania takiej premii powstaje dopiero w dacie decyzji kierownika zakładu pracy przyznającej pracownikowi premię”.

 

O premii uznaniowej (nagrodzie) stanowi art. 105 Kodeksu pracy (dalej: K.p.), zgodnie z którym „pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika”.

 

Premia uznaniowa (de facto nagroda) w przeciwieństwie do premii regulaminowej ma charakter uznaniowy. Nagroda jest świadczeniem przyznawanym pracownikowi przez pracodawcę według swego uznania. Nie jest natomiast nagrodą świadczenie, w odniesieniu do którego przewidziane są przesłanki (warunki) nabycia prawa przez pracownika. Takie świadczenie jest premią, a pracownik nabywa do niej prawo, gdy te warunki się ziściły.

 

Należy zatem stanowczo odróżniać premię uznaniową od premii regulaminowej. Tylko premia regulaminowa musi zostać uregulowana w regulaminie wynagradzania, w układzie zbiorowym pracy czy też – w przypadku pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników – w indywidualnej umowie o pracę. Pracodawca powinien określić warunki jej przyznawania, gdyż premia regulaminowa ma charakter roszczeniowy.

 

Proszę zatem pamiętać, że w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę nie mogą znaleźć się postanowienia warunkujące nabycie prawa do nagrody z uwagi na to, że wtedy będzie ona miała charakter roszczeniowy i pracownicy będą mogli dochodzić jej wypłaty. Jeżeli bowiem pracodawca określiłby jasno warunki nabywania prawa do nagrody, to spełnienie tych warunków spowoduje, że pracownik nabędzie do niej prawo i może domagać się jej wypłacenia także przed sądem pracy. Dlatego też premię uznaniową dla jasności należy określać jako nagrodę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 - 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl