Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obrona pracy doktorskiej a urlop dla nauczyciela liceum

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 11.02.2017

Jestem nauczycielem w liceum ogólnokształcącym. Ukończyłam studia doktoranckie i obecnie przygotowuję się do obrony pracy doktorskiej. Czy przysługuje mi urlop na przygotowanie do obrony? Dyrektor nie skierował mnie na studia. Studia rozpoczęłam kilka lat temu i miałam wtedy innego pracodawcę.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 191) nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć przysługuje urlop płatny dla dalszego kształcenia się oraz inne ulgi i świadczenia związane z tym kształceniem. Nauczyciel może otrzymać urlop płatny lub bezpłatny dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych, a bezpłatny z innych ważnych przyczyn.

 

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania prawo do płatnego urlopu przysługuje nauczycielowi:

– ubiegającemu się o przyjęcie na studia w szkole wyższej lub wyższej szkole zawodowej,

– odbywającemu studia zaoczne lub wieczorowe,

– przystępującemu do egzaminów z zakresu programu określonego kierunku studiów wyższych w systemie eksternistycznym.

 

Nauczycielowi podejmującemu naukę w szkole wyższej lub zakładzie kształcenia nauczycieli bez skierowania dyrektor może udzielić płatnego urlopu szkoleniowego.

 

Z powyższego wynika, że jakiekolwiek urlopy szkoleniowe przysługują tylko z tytułu nauki w szkole wyższej – w ramach studiów. I to tylko jeśli nauczyciel rozpoczął te studia na podstawie skierowania przez dyrektora.

 

Jeśli rozpoczął je bez skierowania – można mu przyznać urlop szkoleniowy, ale nie trzeba.

 

Przepisy wyraźnie wskazują, że chodzi o szkołę wyższą (i o studia licencjackie i magisterskie). Nie dotyczą studiów doktoranckich, wobec czego pracodawca nie może na tej podstawie przyznać wolnego w celu przygotowania rozprawy doktorskiej.

 

W takiej sytuacji może Pani otrzymać urlop bezpłatny i w tym czasie przygotować rozprawę doktorską.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X + dwa =

22.06.2017

Dlatego wnioskując o urlop na przygotowanie rozprawy doktorskiej należy odwołać się do Ustawy z 14 marca 2003 r. stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2003 r., NR 65, poz. 695 ze zm.) - art. 23.
Doktorantowi na przygotowanie obrony rozprawy przysługuje urlop płatny w wymiarze 28 dni!

Doktorant

»Podobne materiały

Przeniesienie ucznia do innej klasy - czy potrzebna jest zgoda obojga rodziców?

Rodzice ucznia szkoły, w której jestem dyrektorem, pozostają w konflikcie, oboje mają pełne prawa rodzicielskie. Został złożony pozew o rozwód. W sprawach dotyczących szkoły podejmują sprzeczne decyzje. Dziecko jest uczniem klasy sportowej, która to klasa realizuje program szkolenia sportowego (bieg

 

Zawody sportowe – prawa nauczyciela opiekującego się startującymi uczniami

Witam. Pracuję w szkole sportowej. Systematycznie z młodzieżą startujemy w zawodach sportowych. Czy godziny przepracowane w czasie zawodów sportowych (opieka trenerska) są traktowane jako godziny dydaktyczne, czy jako opiekuńcze? Czy nauczyciele w takiej szkole mogą mieć dodatkowe wynagrodzenie za o

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »