.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Obrona pracy doktorskiej a urlop dla nauczyciela liceum

Jestem nauczycielem w liceum ogólnokształcącym. Ukończyłam studia doktoranckie i obecnie przygotowuję się do obrony pracy doktorskiej. Czy przysługuje mi urlop na przygotowanie do obrony? Dyrektor nie skierował mnie na studia. Studia rozpoczęłam kilka lat temu i miałam wtedy innego pracodawcę.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Urlop płatny dla dalszego kształcenia się

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 191) nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć przysługuje urlop płatny dla dalszego kształcenia się oraz inne ulgi i świadczenia związane z tym kształceniem. Nauczyciel może otrzymać urlop płatny lub bezpłatny dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych, a bezpłatny z innych ważnych przyczyn.

 

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania prawo do płatnego urlopu przysługuje nauczycielowi:

– ubiegającemu się o przyjęcie na studia w szkole wyższej lub wyższej szkole zawodowej,

– odbywającemu studia zaoczne lub wieczorowe,

– przystępującemu do egzaminów z zakresu programu określonego kierunku studiów wyższych w systemie eksternistycznym.

Płatny urlop szkoleniowy

Nauczycielowi podejmującemu naukę w szkole wyższej lub zakładzie kształcenia nauczycieli bez skierowania dyrektor może udzielić płatnego urlopu szkoleniowego.

 

Z powyższego wynika, że jakiekolwiek urlopy szkoleniowe przysługują tylko z tytułu nauki w szkole wyższej – w ramach studiów. I to tylko jeśli nauczyciel rozpoczął te studia na podstawie skierowania przez dyrektora.

 

Jeśli rozpoczął je bez skierowania – można mu przyznać urlop szkoleniowy, ale nie trzeba.

 

Przepisy wyraźnie wskazują, że chodzi o szkołę wyższą (i o studia licencjackie i magisterskie). Nie dotyczą studiów doktoranckich, wobec czego pracodawca nie może na tej podstawie przyznać wolnego w celu przygotowania rozprawy doktorskiej.

 

W takiej sytuacji może Pani otrzymać urlop bezpłatny i w tym czasie przygotować rozprawę doktorską.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć - cztery =

Dlatego wnioskując o urlop na przygotowanie rozprawy doktorskiej należy odwołać się do Ustawy z 14 marca 2003 r. stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2003 r., NR 65, poz. 695 ze zm.) - art. 23.
Doktorantowi na przygotowanie obrony rozprawy przysługuje urlop płatny w wymiarze 28 dni!

Doktorant

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu