.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Co grozi za treści pornograficzne z udziałem nieletnich?

Autor: Marek Gola

Zostałem oskarżony o posiadanie treści pornograficznych z udziałem nieletnich (art. 202 § 3 K.k.). Miałem kiedyś takie materiały na dysku, więc po odzyskaniu danych to się potwierdzi. Jaka grozi mi kara? Dodam, że nigdy nie byłem karany? Czy wyrok zostanie upubliczniony? Pracuję w sektorze prywatnym, czy sąd poinformuje o skazaniu mojego pracodawcę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co grozi za treści pornograficzne z udziałem nieletnich?

Przechowywanie na komputerze treści pornograficznych z udziałem małoletnich

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego (K.k.) oraz Kodeksu postępowania karnego (K.p.k.).

 

Trudno wypowiadać się co do tego, czy zostanie Pan skazany, albowiem nie wskazuje Pan, czy treści pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem Pan produkował, utrwalał, sprowadzał, przechowywał czy też posiadał.

 

Wymiar kary pozbawienia wolności, a także ewentualne jej warunkowe zawieszenie jest uzależnione od tego, jaki dokładnie został Panu postawiony zarzut, a także o jaką ilości materiałów chodzi. Na pewno przechowywanie lub posiadania np. kilku filmów będzie skutkowało niższym wymiarem kary aniżeli produkcja kilkudziesięciu filmów.

Jaka kara grozi za posiadanie filmów z udziałem dzieci?

Sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Wymierzając karę, sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego. Wymierzając karę, sąd bierze także pod uwagę pozytywne wyniki przeprowadzonej mediacji pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą albo ugodę pomiędzy nimi osiągniętą w postępowaniu przed sądem lub prokuratorem. Zachodzi zatem pytanie, jaką reputacją cieszy się Pan w lokalnym społeczeństwie. Sąd przeprowadzi bowiem wywiad w miejscu Pana zamieszkania, rozpytując Pańskich sąsiadów, co o Panu sądzą. Co istotne, policja w czasie przeprowadzania wywiady nie będzie wskazywała w żaden sposób na cel rozpytania, a tym samym nie będzie wskazywała na stawiany Panu zarzut.

Podanie wyroku do publicznej wiadomości

Innymi słowy zarzut z art. 202 § 3 K.k. nie jest równy zarzutowi z art. 202 § 3 K.k. Najważniejszy jest bowiem opis zarzucanego czynu. Nie zmienia to jednak faktu, że sąd może orzec podanie wyroku do publicznej wiadomości w określony sposób, jeżeli uzna to za celowe, w szczególności ze względu na społeczne oddziaływanie skazania, o ile nie narusza to interesu pokrzywdzonego.

 

Jeżeli chodzi o poinformowanie pracodawcy, to sytuacja taka nie może mieć miejsca. Procedurę taką reguluje art. 21 K.p.k., zgodnie z którym o ukończeniu postępowania toczącego się z urzędu przeciw osobom zatrudnionym w instytucjach państwowych, samorządowych i społecznych, uczniom i słuchaczom szkół oraz żołnierzom należy bezzwłocznie zawiadomić przełożonych tych osób.

 

Pan jest zatrudniony w firmie prywatnej, zatem nie może być mowy o powiadomieniu pracodawcy.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden minus VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl