.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Bezpodstawny zarzut kradzieży w sklepie, jak się bronić?

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska • Opublikowane: 10.12.2021 • Zaktualizowane: 10.12.2021

W sklepie zatrzymano mnie pod zarzutem kradzieży na podstawie monitoringu. Po przejrzeniu nagrania przez Policję nie stwierdzono jednoznacznie, że ja to ja, spisano mnie z dowodu i puszczono do domu z informacją, że sprawdzą jeszcze płatność moją kartą i się odezwą. Chciałabym podkreślić, że w momencie zatrzymania, zaraz jak zrobiłam zakupy w tym sklepie nic przy mnie nie znaleziono. Jak mam się bronić i udowodnić swoją niewinność?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Bezpodstawny zarzut kradzieży w sklepie, jak się bronić?

Postępowanie przygotowawcze w sprawie kradzieży

Jeżeli została Pani oskarżona o popełnienie przestępstwa kradzieży, a zebrany w toku postępowania materiał dowodowy wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo udowodnienia Pani winy, koniecznie musi Pani zadbać o swoją obronę już na etapie postępowania przygotowawczego. W toku całego postępowania zbierane są różnego rodzaju środki dowodowe, które mają pomóc ustalić udział w przestępstwie poszczególnych osób, czyli ujawnić, kto jest winny i zapobiec skazaniu osoby niewinnej. Dowodami są najczęściej: zeznania świadków, opinie biegłych, dokumenty, zdjęcia, nagrania, materiały z wizji lokalnej itd. Dowodem może być w zasadzie wszystko, co pozwala ustalić fakty i przebieg zdarzenia.

 

Domniemanie niewinności

Znamienną zasadą postępowania karnego jest zasada niewinności. Jest ona zresztą wprost wyrażona w art. 5 Kodeksu postępowania karnego (K.p.k.). Zgodnie z nią:

 

„§ 1. Oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem.

§ 2. Niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego.”

 

A zatem dopóki prokurator nie udowodni Pani winy (ewentualnie Policja, gdy mamy wykroczenie, tj. mienie o wartości do 500 zł), dopóty jest Pani nie winna. Przy czym udowodnienie winy musi być jednoznaczne, tj. musi wynikać z dowodów, że to właśnie Pani skradła mienie. Jeśli Pani twierdzi, że tego nie uczyniła, a odmienne stanowisko prezentuje Policja, to właśnie jej funkcjonariusze muszą wykazać Pani winę, np. nagraniem, zeznaniami świadków i to wiarygodnymi zeznaniami. Jeśli takich dowodów nie ma, a mimo to zostanie Pani skazana, to wówczas proszę się odwołać, wskazując na naruszenie art. 5 K.p.k.

 

Odszkodowanie za bezpodstawne zatrzymanie i oskarżenie o kradzież

Nadto wskazuję, że jeśli została Pani bezpodstawnie oskarżona, to ma Pani prawo domagać się odszkodowania. Bezpodstawne zatrzymanie jako podejrzanego o kradzież jest upokarzające dla człowieka, tym bardziej jeśli następuje na oczach wielu ludzi, jest wyrazem braku szacunku dla klienta. Jeśli na miejscu (na tzw. gorącym uczynku) przeprowadzona kontrola osobista i nagrania z monitoringu sklepu nie wykazały, aby ukradła Pani jakiekolwiek towary ze sklepu, to znaczy, że zatrzymanie było bezpodstawne. Pani zaś mogła i z pewnością poczuła się całą tą sytuacją dotknięta na tyle mocno, że może wystąpić z powództwem do sądu i domagać się od właściciela sklepu zapłaty zadośćuczynienia za krzywdę w postaci naruszenia Pani dóbr osobistych (jeśli była Pani zatrzymana np. na oczach innych klientów). Naraziło to Panią na negatywną reputację. W podobnej sprawie Sąd Apelacyjny w Gdańsku (sygn. akt V ACa 207/13) stwierdził, że stan faktyczny sprawy jednoznacznie wskazuje, że w takiej sytuacji dobra osobiste klienta (godność, cześć, dobre imię) zostały naruszone wskutek zatrzymania go jako podejrzanego o kradzież towaru w sklepie, zwłaszcza jeśli pracownicy (właściciel sklepu) nie wykazali żadnych konkretnych zachowań klienta, które budziłyby usprawiedliwione podejrzenia.

 

Zasada swobodnej oceny dowodów w sprawie o kradzież

Podsumowując, swoją niewinność może Pani dowodzić w każdy sposób, tj. dowodami z nagrań sklepu, dowodami z zeznań świadków, dowodami z Pani zeznań. Nawet jeśli nie ma Pani żadnych dowodów, to proszę pamiętać o art. 5 K.p.k., zgodnie z którym – jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do winy, to daną osobą uważa się za niewinną, dopóki jej wina nie zostanie udowodniona zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 7 K.p.k., który stanowi, że: „Organy postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero + 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl