.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Kara za grożenie nożem

Syn próbował wymusić od pewnej osoby pieniądze na alkohol, grożąc nożem, osoba ta nie została poszkodowana. Syn został zatrzymany i osadzony na 3 miesiące w areszcie. Jest po odwyku, stara się żyć bez alkoholu. Czy zostanie zwolniony z pracy? Jaka kara my grozi?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Kara za grożenie nożem

Fot. Fotolia

Wymuszenie rozbójnicze 

Informacje podane przez Panią dają podstawy do przyjęcia, że Pani syn może zostać pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu wymuszenia rozbójniczego. Jest to przestępstwo zdefiniowane w art. 282 Kodeksu karnego: „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przemocą, groźbą zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie, doprowadza inną osobę do rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym albo do zaprzestania działalności gospodarczej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Usiłowanie popełnienia przestępstwa

Istotne jest zatem, czy nastąpiło rozporządzenie mieniem przez osobę pokrzywdzona przestępstwem, czy nie. Jeżeli nie, to można wtedy mówić o usiłowaniu popełnienia tego przestępstwa, wtedy ewentualny zarzut postawiony synowi będzie wyglądał następująco: art. 282 w zw. z art. 13.

 

Zgodnie z art. 13:

 

„§ 1. Odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje.

§ 2. Usiłowanie zachodzi także wtedy, gdy sprawca nie uświadamia sobie, że dokonanie jest niemożliwe ze względu na brak przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego lub ze względu na użycie środka nie nadającego się do popełnienia czynu zabronionego”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Ograniczona poczytalność w czasie popełniania czynu

Oczywiście, jeżeli w czasie popełnienia czynu Pani syn był pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających, najprawdopodobniej będzie poddany badaniom przez biegłego w celu wydania opinii, czy dla obrony jego praw potrzebne jest ustanowienie obrońcy z urzędu, czy nie, a także czy był poczytalny w czasie popełnienia czynu. Brak poczytalności wyłącza odpowiedzialność karna za popełnienie czynu, zaś stwierdzenie przez biegłego, że poczytalność była ograniczona w znacznym stopniu pozwala na nadzwyczajne złagodzenie kary.  

 

Art. 31:

 

„§ 1. Nie popełnia przestępstwa, kto, z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem.

§ 2. Jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się, gdy sprawca wprawił się w stan nietrzeźwości lub odurzenia powodujący wyłączenie lub ograniczenie poczytalności, które przewidywał albo mógł przewidzieć”.

Orzeczenie kary z uwzględnieniem dobrowolnego poddania się karze 

Jeżeli Pani syn zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, to wcześniejsza karalność będzie miała wpływ na wymiar kary w zakresie tzw. prognozy kryminologicznej. Można starać się o orzeczenie kary z uwzględnieniem dobrowolnego poddania się karze, a także o warunkowe umorzenie postępowania.

Powiadomienie pracodawcy o wyroku skazującym wobec pracownia

Co do powiadomienia pracodawcy, generalnie sąd nie zawiadamia z urzędu pracodawcy o fakcie zapadnięcia wyroku skazującego wobec pracownika. Zawiadomienia następują w wyniku orzeczenia zakazu zajmowania określonego stanowiska lub wykonywania określonego zawodu, zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej, zakazu prowadzenia pojazdów, jeżeli skazany prowadził pojazd wykonując pracę zarobkową. Oczywiście należy pamiętać o wpisaniu osoby skazanej do Krajowego Rejestru Karnego, co następuje każdorazowo z urzędu – w wypadku prawomocnego skazania za popełnienie przestępstwa.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Aplikację radcowską ukończyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku. Jako radca prawny pragnie rozwijać się zawodowo oraz służyć pomocą klientom. Interesuje się prawem rodzinnym, spadkowym, prawem pracy, spółdzielczym, mieszkaniowym, a także prawem karnym. Prowadzi własną kancelarię prawną w Suwałkach, a prywatnie pasjonuje się kuchnią, dekoracją wnętrz oraz poznawaniem nowych krajobrazów.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć + dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu