.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Umowa o dzieło czy umowa-zlecenie?

Otrzymałem propozycję wykonania dla pewnej instytucji projektu składającego się z kilku części: stworzenia koncepcji, napisania wniosku i zdobycia grantu, zrealizowaniu projektu, sporządzeniu raportu i rozliczenia finansowego. Pracę wykonywałbym samodzielnie, bez nadzoru, wynagrodzenie otrzymałbym jednorazowo po zakończeniu projektu. Czy w takiej sytuacji lepiej podpisać umowę o dzieło, czy umowę-zlecenie? Ile powinny wynosić składki? Dodam, że jestem zatrudniony na umowę o pracę w innej firmie. 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Umowa o dzieło

W opisanej przez Pana sytuacji pod względem finansowym najkorzystniej byłoby doprowadzić do podpisania umowy o dzieło. Jeżeli udałoby się rozwiązać sprawę w ten sposób, wymierną korzyścią jest zupełne ominięcie składek ZUS (umowy o dzieło nie stanowią tytułu do objęcia ubezpieczeniami społecznymi ani zdrowotnym).

 

Z uwagi na to, że – jak Pan pisze – jest Pan zatrudniony w innym zakładzie pracy (zakładam, że uzyskuje Pan tam przynajmniej równowartość minimalnego wynagrodzenia), zatrudnienie na umowę-zlecenie również będzie korzystne. Różnica polegałaby wyłącznie na obowiązku objęcia wynagrodzenia składką zdrowotną, która w znacznej części podlega odliczeniu od podatku.

Różnica pomiędzy umową o dzieło a umową-zlecenie

Różnica pomiędzy dwoma wspomnianymi wyżej umowami polega głównie na tym, że umowa-zlecenie stanowi tzw. umowę „starannego działania” natomiast umowa o dzieło – „umowę rezultatu”. Podstawowe przepisy regulujące te kwestie to art. 734 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zgodnie z którym przez umowę-zlecenie przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie, oraz art. 627, który mówi, że przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

 

Aby w stosunku do danej czynności można było skutecznie zawrzeć umowę o dzieło, jej charakter musi wskazywać na powstanie pewnego określonego rezultatu (niekoniecznie materialnego) – dziełem może być zatem koncepcja lub wniosek grantowy, sporządzenie raportu finansowego.

 

Przy umowie-zleceniu ważny jest raczej fakt wykonywania pewnych czynności aniżeli ich rezultat – koordynacja projektu w trakcie jego wykonywania będzie raczej stanowiła moim zdaniem przedmiot umowy-zlecenia (zwłaszcza kiedy wynagrodzenie nie jest bezpośrednio uzależnione od konkretnego wyniku podejmowanych działań, a raczej polega na dochowaniu staranności w ich wykonywaniu).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Podpisanie dwóch odrębnych umów

Po analizie opisanego przez Pana zakresu prac osobiście skłaniałabym się zatem ku rozwiązaniu polegającym na podpisaniu odrębnych umów:

 

  1. umowa o dzieło – dotycząca stworzenia koncepcji, napisania wniosku o grant, ewentualnie zdobycie grantu;
  2. umowa-zlecenie – na czynności związane z późniejszym zarządzaniem projektem;
  3. ewentualnie umowa o dzieło na rozliczenie finansowe projektu (w tym przypadku mogłaby być to również umowa-zlecenie, jeżeli jej przedmiot nie byłby określony „co do efektu”).

 

Konstruując umowę o dzieło, należy przede wszystkim mieć na uwadze, aby z jej treści jednoznacznie wynikało uzależnienie wypłaty wynagrodzenia od dostarczenia „dzieła” – np. projektu, wniosku etc. Niedopuszczalne jest sformułowanie umowy o dzieło, której przedmiotem byłoby np. sprawowanie bieżącej opieki nad wolontariuszami – brak jest tu bowiem konkretnego efektu, a umowa zobowiązuje raczej do dochowania staranności w wykonywaniu wskazanych w niej czynności.

Wysokość obciążeń wynagrodzeń przy umowie o dzieło oraz w przypadku umowy-zlecenia

Jeżeli chodzi o wysokość obciążeń wynagrodzeń, przy umowie o dzieło kalkulacja jest stosunkowo prosta – przysługują tu co do zasady dwudziestoprocentowe koszty uzyskania przychodów; stawka podatku to 18% od dochodu (przychód minus koszty). Podstawę opodatkowania oraz podatek zaokrągla się do pełnych złotych – przykładowo dla kwoty 1000 zł podstawą opodatkowania będzie 800 zł (1000 minus 200); wysokość podatku 18% od 800 = 144 zł; innych obciążeń nie będzie. Wartość wynagrodzenia netto to 856 zł,

 

W przypadku umowy-zlecenia przy wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnym należy dodatkowo uwzględnić dziewięcioprocentową składkę zdrowotną liczoną od wynagrodzenia brutto (w moim przykładzie – 90 zł); z tym że 7,75% podstawy składki podlega odliczeniu od podatku (77,50 zł). W efekcie zatem od wynagrodzenia brutto 1000 złotych należy odjąć 90 zł składki zdrowotnej i 67 zł podatku (144,00 minus 77,50) – wynagrodzenie netto wyniesie więc 843 zł.

 

Różnica jak widać nie jest znacząca (zakładam oczywiście, że przy umowie-zleceniu z uwagi na uzyskiwane wynagrodzenie brutto z tytułu umowy o pracę minimum 1500 zł miesięcznie podlega Pan wyłącznie pod składkę zdrowotną) – nie powinna więc być głównym wyznacznikiem rodzaju podpisywanej umowy.

 

Reasumując: moim zdaniem w Pańskiej sytuacji celowe wydaje się podzielenie umowy na dwie części – umowę „efektu”, obejmującą sporządzenie koncepcji, projektów, wniosków, oraz umowę-zlecenie – na czynności „organizacyjne” związane z przeprowadzeniem projektu. 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Elżbieta Jędruczyk

Doradca podatkowy (nr 10073), obecnie doktorantka na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w księgowości, uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (certyfikat Ministerstwa Finansów nr 4683/2003) i prowadzi własne biuro rachunkowe. Doradza w sprawach z zakresu opodatkowania międzynarodowego, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz weryfikacji prowadzonej księgowości. Porad prawnych udziela także w języku angielskim.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu