.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zamknięcie spółki, która jeszcze nie zaczęła działalności

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 25.12.2017

Niedawno założyliśmy spółkę z o.o., ale chcemy ją zlikwidować. Spółka nie zaczęła jeszcze żadnej działalności. Czy wspólnicy muszą znowu spotkać się u notariusza, czy sprawę trzeba załatwić w sądzie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zamknięcie spółki, która jeszcze nie zaczęła działalności

Fot. Fotolia

Wszelkie kwestie związane zarówno z powstaniem, jak i rozwiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością regulowane są przez Kodeks spółek handlowych. W zakresie likwidacji spółki należy sięgnąć do treści art. 270, który stanowi:

 

„Art. 270. Rozwiązanie spółki powodują:

1) przyczyny przewidziane w umowie spółki;

2) uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza;

21) w przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, również uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki opatrzona przez wszystkich wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;

3) ogłoszenie upadłości spółki;

4) inne przyczyny przewidziane prawem”.

 

Jak zatem widać, w świetle powyższych przepisów pierwszym krokiem niezbędnym do przeprowadzenia likwidacji jest podjęcie uchwały wspólników, która powinna być stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza. Ponadto uchwała powinna wskazywać likwidatorów, ponieważ w okresie likwidacji nie działa zarząd spółki, lecz likwidatorzy. W praktyce najczęściej likwidatorami są członkowie zarządu.

 

Następnie likwidacja powinna zostać zgłoszona do Sądu Rejestrowego poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy (KRS-Z61, KRSZR, KRS-ZK). Do obowiązków likwidatorów należy ogłoszenie o rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wezwanie wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w ciągu 3 miesięcy. Likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki.

 

Podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Warunkiem wszczęcia tego procesu jest jednak zaspokojenie lub też zabezpieczenie interesów wierzycieli. Jeśli bowiem z jakiś względów do powyższego nie doszło, podział majątku między wspólników nie możne zostać dokonany pomimo upływu sześciomiesięcznego terminu.

 

Kolejnym obowiązkiem likwidatorów jest sporządzenie sprawozdania finansowego (likwidacyjnego) na dzień poprzedzający podział majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli i zatwierdzenie go przez zgromadzenie wspólników. Likwidatorzy powinni ogłosić w siedzibie spółki to sprawozdanie i złożyć je sądowi rejestrowemu, z jednoczesnym zgłoszeniem wniosku o wykreślenie spółki z rejestru. Ostatnie kroki przy likwidacji spółki z o.o. to: ogłoszenie wniosku o wykreślenie spółki z KRS (formularz KRS – X2) wraz ze sprawozdaniem finansowym i protokołem potwierdzającym jego zatwierdzenie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 plus dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl