.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Umowa najmu lokalu pod siedzibę spółki z o.o. gdy właściciel to członek zarządu

Przed niespełna rokiem została założona spółka z o.o. Utworzył ją rodzic wraz z synem. Siedziba spółki znajduje się w domu, w którym mieszkamy. Podczas składania dokumentu VAT-R urząd skarbowy poprosił o umowę najmu siedziby spółki. Podczas zakładania spółki nie proszono nas o taki dokument, więc nie została sporządzona taka umowa. Syn jest prezesem spółki, rodzic członkiem zarządu, obaj mają możliwość podpisywania umów w imieniu spółki. Właścicielami domu są wyłącznie rodzice, a jeden z nich jest członkiem zarządu. Do urzędu skarbowego mamy dostarczyć umowę najmu i nie bardzo wiemy, jak taka umowa powinna wyglądać. Czy musi zostać powołany pełnomocnik, czy jednak spółka może bezpośrednio podpisać umowę z właścicielami, pomimo że jeden z nich jest udziałowcem? Miejscem siedziby firmy może być pokój o powierzchni 12 m2 – jest to część mieszkalna. Z jaką datą powinna zostać podpisana umowa najmu, jeśli spółka funkcjonuje od 9 miesięcy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Umowa najmu lokalu pod siedzibę spółki z o.o. gdy właściciel to członek zarządu

Umowy zawierane przez spółkę z członkami zarządu

Zacznijmy od wyjaśnienia regulacji dotyczącej konieczności powoływania pełnomocników do zawarcia umowy. Otóż art. 210 § 1 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.) stanowi, że w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. W przepisie tym chodzi o wszelkie umowy, jakie mogą być zawierane przez spółkę z członkami zarządu. Zarówno o takie, które mogą wiązać się z pełnioną funkcją, jak i te, które nie są związane z wykonywaniem funkcji członka zarządu. Mogą to być np. umowy o pracę, zlecenie, pożyczki, najmu lokalu również.

 

Spółka i członek zarządu muszą być przeciwnymi stronami takich umów. W opisanym przypadku tak jednak nie musi koniecznie być, bo w mojej ocenie da się obejść ten warunek. Mianowicie po jednej stronie jest oczywiście spółka, która może być reprezentowana przez syna, a z drugiej strony umowę mogą podpisać albo oboje rodzice (tu też uznałabym, że powinien być powołany pełnomocnik), albo rodzic członek zarządu (wówczas pełnomocnik musi zostać bezwzględnie powołany), albo drugi z rodziców, który nie jest członkiem zarządu.

 

Umowa najmu zawarta przez jednego małżonka za zgodą drugiego

Zgodnie bowiem z art. 37 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – na oddanie nieruchomości do korzystania konieczna jest zgoda drugiego z małżonków. Oznacza to, że stroną umowy najmu może być tak naprawdę tylko jeden małżonek – w umowie można wpisać wprost, że działa on za zgodą drugiego małżonka. W nauce prawa nie ma bowiem wątpliwości co do tego, że wszystkie czynności, których dotyczy komentowana regulacja, mogą być dokonane nie tylko przez jednego małżonka za zgodą drugiego małżonka, ale również przez oboje małżonków działających łącznie – osobiście bądź przy wykorzystaniu instytucji pełnomocnictwa. Nie ma zatem konieczności, aby obydwoje rodzice byli stronami umowy najmu, może to być tylko ten rodzic, który nie funkcjonuje w spółce. To pozwoli ominąć konieczność zwoływania zgromadzenia wspólników celem powołania pełnomocnika.

 

Jeżeli by zaś Państwo chcieli, aby to rodzic będący w zarządzie spółki koniecznie podpisał umowę, to informuję tylko, że nie ma ograniczeń podmiotowych co do osoby, która może zostać ustanowiona pełnomocnikiem do reprezentacji spółki w umowach z członkami zarządu. Może być nim każdy, w zasadzie nawet inny członek zarządu – choć w tym przypadku jest to nie do zastosowania.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Umowa najmu na lokal stanowiący siedzibę spółki

Pytał Pan również o datę umowy najmu. Niestety nie do końca wiem, po co urząd skarbowy żąda od Państwa umowy najmu, ale sądzę, że być może celem opodatkowania dochodów (przychodów) wynajmującego z tytułu najmu, gdyż co do zasady najem jest przecież odpłatny. Uważam, że najbezpieczniej będzie wpisać datę złożenia VAT-R. Zawsze wcześniej spółka mogła bowiem korzystać z innej formy korzystania z pomieszczenia. Chyba że zmienili Państwo umowę spółki, w tym siedzibę, i składali jakieś zgłoszenie aktualizacyjne, wtedy byłoby to wytłumaczalne, ale z opisu nie wynika, aby tak się stało.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Siwiec

Radca prawny, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 9 lat udziela porad prawnych, od 2010 roku prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców z różnych branż. W obecnej praktyce zawodowej zajmuje się m.in. problematyką najmu lokali użytkowych.

 

Udziela porad prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, procedur cywilnych, w tym postępowania egzekucyjnego. W kręgu jej zainteresowań pozostają zagadnienia z prawa spółek handlowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa i procedur administracyjnych.

 

Sporządza umowy, pisma przedsądowe i procesowe.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero - trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu