.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Druga ciąża w trakcie urlopu wychowawczego i powrót do pracy

• Opublikowano: 30-06-2022 • Autor: Elżbieta Kaczmarek

Od dwóch lat jestem na urlopie wychowawczym. Przed urlopem byłam na urlopie macierzyńskim i na zwolnieniu z powodu pierwszej ciąży dłużej niż 30 dni. Obecnie jestem w drugiej ciąży. Chciałam zawiesić urlop wychowawczy, wrócić do pracy i następnie przejść na zwolnienie lekarskie. Niestety, mój pracodawca nie wyraził na to zgody. Zamierzałam więc złożyć wniosek o powrót do pracy po 30 dniach i wtedy przejść na zwolnienie, ale pracodawca twierdzi, że jest to bezprawne. Powiedział jeszcze, że nawet gdyby się zgodził, to obecnie nie mam aktualnych badań lekarskich z medycyny pracy i nie wiadomo, czy jestem zdolna do pracy, a więc nie mogą mnie przyjąć. W tej sytuacji mam pytanie: Czy mogę wystąpić z wnioskiem o przywrócenie do pracy po 30 dniach od złożenia wniosku i tego samego dnia, w którym wrócę do pracy, złożyć zwolnienie lekarskie z powodu ciąży? Czy rzeczywiście bez aktualnych badań z medycyny pracy nie mogę nawet na jeden dzień wrócić do pracy i złożyć L4 z powodu ciąży?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Druga ciąża w trakcie urlopu wychowawczego i powrót do pracy

Rezygnacja z części urlopu wychowawczego i powrót do pracy

Pani pracodawca nie ma racji. W opisanym stanie faktycznym może Pani zrezygnować z niewykorzystanej części urlopu wychowawczego, a następnie przejść na zwolnienie chorobowe w związku z drugą ciążą.

 

Stosownie do art. 186 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.; dalej „K.p.”) – pracownik legitymujący się co najmniej 6-miesięcznym stażem pracy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Urlop jest udzielany na okres do 36 miesięcy (co do zasady jeden rodzic może skorzystać z 35 miesięcy urlopu, gdyż jeden miesiąc jest zarezerwowany dla każdego z rodziców) oraz na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6. rok życia.

 

Obowiązek dopuszczenia do pracy po urlopie wychowawczym

Nie ma przeszkód, aby pracownik w trakcie trwania urlopu zrezygnował z jego części i powrócił do pracy wcześniej. Zgodnie z art. 1863 K.p. pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego:

 

1) w każdym czasie – za zgodą pracodawcy;

2) po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

 

Powołany przepis nie zawiera żadnych warunków. Oznacza to, że pracodawca może co najwyżej odroczyć przedwczesne zakończenie urlopu (nie zgodzić się na powrót z dnia na dzień). Nie ma jednak uprawnień, aby to uniemożliwić. Co ważne, pracownik nie musi uzasadniać w żaden sposób swojej decyzji. Aby doszło do „przerwania” urlopu wychowawczego pracownica, nie musi stawić się osobiście w pracy.

 

W doktrynie prawa pracy wskazuje się, że termin 30 dni, o którym mowa w art. 1863 pkt 2 K.p., obejmuje wszystkie dni kalendarzowe oraz że należy go rozumieć w ten sposób, iż pracownik może rozpocząć pracę już w 30. dniu (J. Żołyński, Kodeks pracy Komentarz, ODDK Gdańsk 2016, str. 1285).

 

W myśl art. 1864 K.p. – pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przejście na zwolnienie lekarskie od pierwszego dnia po urlopie wychowawczym

Jeżeli po rezygnacji z urlopu wychowawczego okazuje się, że pracownica jest niezdolna do pracy z powodu choroby, to za ten okres przysługują jej świadczenia chorobowe (wynagrodzenie, a następnie zasiłek chorobowy) w wysokości 100% podstawy wymiaru.

 

Podsumowując, pracodawca nie miał obowiązku akceptacji wniosku o rezygnację z urlopu wychowawczego z dniem wskazanym przez Panią we wniosku. Nie może jednak sprzeciwić się Pani wcześniejszemu powrotowi do pracy z zachowaniem terminu 30 dni, o którym mowa w art. 1863 pkt 2 K.p.

 

Począwszy od pierwszego dnia po urlopie wychowawczym może Pani przejść na zwolnienie lekarskie w związku z kolejną ciążą. Nie są do tego wymagane badania kontrolne. Pracodawca nie mógłby dopuścić Pani do pracy bez orzeczenia lekarza medycyny pracy stwierdzającego zdolność do pracy. Przeprowadzenie badań kontrolnych nie jest natomiast konieczne, aby skorzystać ze zwolnienia lekarskiego.

 

Ochrona pracownicy w ciąży

Jest Pani w ciąży, więc jest Pani chroniona przez prawo przed wypowiedzeniem umowy. Pracodawca ma obowiązek dopuścić Panią do pracy po zakończeniu urlopu wychowawczego. Ponieważ od pierwszego dnia po zakończeniu urlopu przejdzie Pani na zwolnienie lekarskie, również z tego tytułu będzie Pani pod ochroną. Pracodawca nie będzie miał możliwości wpłynąć w żaden sposób na Pani sytuację.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Elżbieta Kaczmarek
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu