Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyjazd rodzica za granicę a ograniczenie praw do dziecka

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 04.07.2018

Piszę książkę, w której moja bohaterka wyjeżdża za granicę, do Chin na kilka miesięcy (ale tego jeszcze nikt nie wie na ile) i pozostawia krótki list rodzinie. Po przyjeździe po kilku dniach kontaktuje się z rodziną i z e-maila dowiaduje się, że jej partner występuje o ograniczenie praw rodzicielskich. Chciałam zapytać, jak w takiej sytuacji działa prawo? Czy rzeczywiście partner może uzyskać ograniczenie praw do dziecka w związku z wyjazdem drugiego rodzica?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyjazd rodzica za granicę a ograniczenie praw do dziecka

Fot. Fotolia

W pierwszej kolejności należałoby sobie odpowiedzieć na pytanie, z kim małoletnie dziecko na co dzień na stałe zamieszkuje. Takiej informacji w treści pytania Pani nie podaje. Mniemam jednak, iż z ojcem. W takiej sytuacji zachowanie matki może zostać potraktowane przez sąd jako porzucenie dziecka.

 

Istotny z punktu widzenia Pani zapytania jest przepis art. 109 Kodeksu rodzinnego, który stanowi, iż jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia. Przesłanką podstawową, jak Pani zauważa, jest dobro dziecka. Owo dobro nie jest jednak nigdzie zdefiniowane. Powyższe skutkuje koniecznością każdorazowego ustalenia, na czym to dobro dziecka w danej sytuacji ma polegać. Każdy stan faktyczny wymaga zatem osobnej i indywidualnej oceny z punktu widzenia sytuacji rodzinnej dziecka.

 

Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Moim zdaniem sytuacja, która panuje w domu, zagraża dziecku, a to z kolei rodzi po stronie sądu prawo do wydania odpowiednich zarządzeń.

 

W mojej ocenie wyjazd jednego z rodziców do odległego kraju uzasadnia ograniczenie władzy rodzicielskiej matce dziecka, z uwagi na chociażby ochronę zdrowia dziecka. Załóżmy bowiem sytuację, kiedy dziecko musi być operowane i zgoda rodziców jest wymagana, a rodzica nie ma. Samo pozostawanie w rozłączeniu przez rodziców nie wystarcza do zastosowania art. 107 § 1 Kodeksu. Sposób wykonywania władzy rodzicielskiej powinien zostać określony wówczas, gdy istnieje co do tego spór pomiędzy rodzicami. Harmonijne wykonywanie władzy rodzicielskiej pomimo rozłączenia rodziców wskazuje na brak potrzeby ingerencji sądu opiekuńczego.

 

Ustawodawca, przyznając sądowi opiekuńczemu prawo do powierzenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców przy jednoczesnym ograniczeniu tej władzy drugiemu, nie wskazał kryteriów, którymi powinien kierować się sąd w tego rodzaju sprawach. W tym zakresie pomocny jest bogaty dorobek orzeczniczy Sądu Najwyższego, wskazujący na takie okoliczności, jak np. wiek dziecka, więź uczuciowa z rodzicem, rodzeństwem.

 

Rodzicom będącym w rozłączeniu sąd opiekuńczy może pozostawić władzę rodzicielską im obojgu, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Poza tym zasadnie można przyjąć, że rodzice będą współdziałać w sprawach dziecka. Sama już odległość powoduje, że znacznie utrudniony będzie kontakt matki z ojcem dziecka. Jak pokazuje moja praktyka, ograniczenie władzy rodzicielskiej w przypadku wyjazdu kilkumiesięcznego, owszem, jest możliwe, ale wymagałby to bardzo sprawnego działania sądu. Założenie sprawy z chwilą wyjazdu bohaterki powoduje, że istnieje szereg możliwości przeciągania sprawy.

 

Do czasu powrotu bohaterki (zakładając wyjazd na kilka miesięcy) sprawa może się więc nie skończyć, co z kole spowoduje, że argumenty do ograniczenia władzy rodzicielskiej upadną.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V plus jeden =

»Podobne materiały

Wyrobienie paszportu dziecku bez zgody sądu rodzinnego

Jestem pięć lat po rozwodzie. Potrzebuję wyrobić dziecku nowy paszport, bo zdjęcie w obecnym jest już nieaktualne. Ojciec dziecka od dwóch lat się z nami nie kontaktuje, nie odpowiada na moje wiadomości z prośbą o kontakt w sprawie paszportu. Wyrok dał mu prawo do decydowania o istotnych sprawach dz

 

Zakup mieszkania dla nieletniego dziecka

Jestem po rozwodzie. Z byłą żoną mamy 9-letniego syna. Chciałbym kupić na niego mieszkanie, w którym mieszkałby wraz z matką. Czy jest to możliwe? Jak rozwiązać kwestię opłat za mieszkanie? Czy można dokonać zapisu, że to matka powinna utrzymywać mieszkanie (ma przydzielone alimenty)?

 

Separacja – określenie kontaktów rodzica z dzieckiem w wieku niemowlęcym

Jestem ojcem zastraszonej mężatki z 6-miesięcznym dzieckiem. Nie mogę przejść obojętnie wobec sytuacji córki, dlatego piszę do Państwa. Przed tygodniem zięć wniósł sprawę do sądu o separację i ustalenie odwiedzin dziecka 3 razy w tygodniu i w każdy drugi dzień świąt z możliwością wywo

 

Opłaty za dom pomocy społecznej matki a otrzymanie mieszkania przez brata

Około 10 lat temu matka przepisała swoje mieszkanie na mojego brata (to był jej jedyny majątek). Zachorowała i trzeba było oddać ją do domu opieki. Obecnie nie ma za bardzo kontaktu z otoczeniem. Jej emerytura nie pokrywa kosztów domu opieki, więc z bratem dopłacamy po połowie brakującą sumę. Mieszk

 

Czy stalking może być powodem odebrania żonie praw rodzicielskich?

Jestem z żoną po rozwodzie. Mamy 7-letnie dziecko, które z nią mieszka. Obydwoje mamy takie same prawa rodzicielskie. Była żona od kilku miesięcy nęka mnie telefonicznie i sms-owo. Chcę zgłosić sprawę o nękanie na policję. Czy stalking może być powodem odebrania żonie praw rodzicielskich?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »