Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca na wakacje a stypendium socjalne i alimenty studenta

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 05.07.2018

Na początku najłatwiej będzie opisać sytuację. Jestem studentem pierwszego roku, otrzymuję alimenty od  ojca w wysokości 400 zł miesięcznie i od matki 300 zł (z FA) miesięcznie. Oprócz tego dochodzi stypendium socjalne w wysokości 450 zł (od stycznia do czerwca włącznie 550 zł). Do dochodu na stypendium wliczały  się tylko alimenty od ojca, gdyż od matki zasądzono później i nie wliczały się do dochodu. Czy mogę wybrać się do pracy na okres wakacji (ok. 2 miesiące)? Jaką umowę powinienem wybrać i co z pracą za granicą? Otrzymałem propozycję takiej pracy w Holandii na właśnie 2 miesiące. Czy podjęcie takiej pracy może mi „zabrać” alimenty lub uniemożliwić pobieranie stypendium socjalnego w następnym roku akademickim?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zanim przejdę do właściwych odpowiedzi – zacznę od regulacji, które w zakresie alimentacji podaje Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zawierając pewne kryteria oceny zasadności alimentacji, jak i miary zakresu alimentacji oraz co na to wpływa:

 

„Art. 133. [Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka]

§ 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

§ 2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

§ 3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się”.

 

Kluczowym przepisem, który pozwala na dokonanie zmiany wysokości alimentów, będzie norma mówiąca o zmianie sytuacji po stronie uprawnionej lub zobowiązanej:

 

„Art. 138. [Zmiana orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego]

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”.

 

Ponadto Kodeks przewiduje jeszcze, że:

 

„Art. 1441. [Uchylenie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego]

Zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie dotyczy to obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka”.

 

Jak się to ma do Pana sytuacji i kontekście postawionych pytań? Jeżeli chodzi o ryzyko utraty alimentów – oddzielnie należy oceniać sytuację wobec ojca, a oddzielnie wobec FA, który wypłaca za matkę alimenty.

 

W  przypadku ojca – to od niego zależy, czy Pana pracę uzna za spektakularny sposób przejścia w samodzielność. Jednak obiektywnie rzecz biorąc – jeśli miałaby to być tylko sezonowa wakacyjna forma dorobienia – sąd nie powinien (w razie roszczenia ojca) uznać tego za usamodzielnienie, bo wraz z początkiem roku akademickiego wróci Pan na uczelnię, by kontynuować naukę. Warto jednak o tym oficjalnie poinformować ojca wraz z prośbą o niepodejmowanie kroków w kierunku zmiany alimentów.

 

W przypadku alimentów z FA wypłacanych przez MOPS/GOPS sytuacja jest nieco odmienna, bowiem przepisy wskazują sztywne zmienne w czasie kryterium dochodowe. W takim przypadku najbezpieczniej jest skierować do GOPS-u/MOPS-u zapytanie jeszcze przed wyjazdem – ile może Pan dorobić do alimentów w swojej sytuacji. To jedyna bezpieczna forma asekuracji przed sytuacją, w której po fakcie będzie musiał Pan zwracać alimenty.

 

Co do stypendium – także powinien Pan zyskać z uczelni pisemną informację w odpowiedzi na skierowane zapytanie – czy letnie formy pracy sezonowej są wliczane w dochód do stypendium socjalnego oraz jaka jest kwota graniczna, która spowoduje jego utratę. Tylko tak będzie miał Pan w razie nieporozumień pisemny dowód w postaci odpowiedzi na Pana zapytanie.

 

Co do samej pracy – rodzaj umowy pozostaje bardzo często nie tyle wyborem, ile kwestią propozycji ze strony pracodawcy. Na pewno jednak należy wcześniej sprawdzić – czy to praca, na którą się Pan godził, czy posiada Pan ubezpieczenie i czy pracodawca jest wiarygodny. Już na etapie zatrudnienia – gdy dochodzi do podpisania umowy i załatwienia formalności, łatwo zorientować się, czy są one dopełniane od razu, czy też początkowo pracownicy zaczynają „na próbę” „na czarno” – brak zachowania formy pisemnej umowy od razu sugeruje, że jednak warto rozważyć takie zatrudnienie. Jednak to już Pana wybór – bo czasami przy pracach sezonowych nie cały zarobek jest wykazywany, co w Pana położeniu byłoby korzystne, ale z drugiej strony, gdy pracodawca postąpi nieuczciwie odmawiając wypłaty – nie ma Pan żadnego dokumentu na skłonienie go przymusem sądowym do realizacji wypłaty.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem + II =

»Podobne materiały

Wypłata alimentów a uzyskanie pełnoletności przez dzieci

Mam dwie pełnoletnie córki. Dotychczas alimenty wpłacałem na konto matki (występowała w imieniu nieletnich wówczas córek, bo to jej przyznano opiekę nad dziećmi). Czy obecnie, gdy są pełnoletnie, mogę wpłacać przyznane im alimenty na ich indywidualne konta bankowe? Jeśli tak, to czy musi to być zała

 

Podniesienie alimentów bez wiedzy zobowiązanego

Czy sąd może podnieść alimenty, nie informując osoby, która je płaci – tzn. nie podając informacji, że została wniesiona taka sprawa, nie sprawdzając, czy pozwanego stać na podwyższenie świadczenia?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »