.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dostarczenie odpisu aktu małżeńskiego w sprawie spadkowej

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 07.11.2019 • Zaktualizowane: 12.01.2021

Moja siostra po śmierci naszej mamy (półtora roku temu) teraz poinformowała mnie, że znalazła napisany odręczne przez mamę testament, w którym jest napisane, że w całości zapisuje nieruchomości córce mojej siostry. Teraz siostra żąda, żebym jej dostarczyła odpis aktu małżeństwa z USC, ponieważ jest jej to konieczne przy załatwieniu w sądzie wszystkich formalności w sprawie spadkowej. Czy ja jestem zobowiązana dostarczenia mojej siostrze odpisu aktu małżeństwa, a jeżeli tak to dlaczego i w jakim celu? Czy muszę być obecna w sądzie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dostarczenie odpisu aktu małżeńskiego w sprawie spadkowej

Fot. Fotolia

Ujawnienie testamentu i przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku

Pani siostra, po znalezieniu testamentu, chce zapewne przeprowadzić postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku. Wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku po osobie zmarłej może wnieść każdy ze spadkobierców. Sądem właściwym jest sąd rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania zmarłej. Wniosek taki powinien zawierać:

 

  1. imię, nazwisko i adres osoby składającej wniosek (wnioskodawca) oraz imiona, nazwiska i adresy potencjalnych spadkobierców ustawowych (uczestnicy postępowania);
  2. imię i nazwisko zmarłej, datę i miejsce (miejscowość) jej śmierci oraz jej ostatnie miejsce stałego zamieszkania;
  3. akt zgonu oraz inne akty stanu cywilnego wskazujące na pokrewieństwo ze zmarłą osób wskazanych we wniosku jako spadkobierców.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

  • odpis wniosku w tylu kopiach, ilu jest uczestników postępowania;
  • odpis skrócony aktu urodzenia dla mężczyzn i kobiet niezamężnych;
  • odpis skrócony aktu małżeństwa dla kobiet i mężczyzn zamężnych;
  • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy;
  • oświadczenia o przyjęciu, odrzuceniu spadku lub zrzeczeniu się dziedziczenia (jeśli były składane).
 

Do wniosku należy również dołączyć odpisy wniosku w ilości odpowiadającej liczbie uczestników postępowania. Odpisy aktów stanu cywilnego – muszą być nie starsze niż sprzed 3 miesięcy.

 

Wniosek należy opłacić znakami opłaty sądowej lub przelewem w kwocie 50 zł. Cała procedura stwierdzenia nabycia spadku kończy się wydaniem przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, w którym zostają ustalone udziały poszczególnych spadkobierców w spadku. Sąd na tym etapie nie dzieli jeszcze spadku między spadkobierców, a jedynie ustala, kto jest spadkobiercą i w jakiej części dziedziczy. Sprawdza również ważność i prawidłowość sporządzonego testamentu. Jeżeli testament okaże się prawidłowy, to dziedziczenie odbędzie się zgodnie z wolą zmarłej wskazaną w testamencie. 

Czy można odmówić doręczenia dokumentu na sprawę spadkową?

Jak zatem Pani widzi, odpis Pani aktu małżeństwa potrzebny jest Pani siostrze do przeprowadzenia sprawy spadkowej po matce. Oczywiście jeżeli się Pani uprze, to nie da Pani swojego aktu małżeństwa siostrze i nikt Panią do tego nie zmusi. Jednakże nie powstrzyma to siostry przed przeprowadzeniem sprawy spadkowej po mamie, bowiem może ona po pierwsze sama wystąpić do urzędu stanu cywilnego o wydanie odpisu Pani aktu małżeństwa z uwagi na ważny interes, jakim jest przeprowadzenie postępowania spadkowego, a po drugie może ona zwrócić się do sądu z wnioskiem, aby to sąd wystąpił do właściwego US o Pani akt małżeństwa. Wówczas USC ma obowiązek taki akt na żądanie sądu przesłać. 

 

Co się tyczy stawiennictwa na rozprawie, to odpowiednią informację o tym, czy ma się Pani stawić osobiście, czy też stawiennictwo będzie nieobowiązkowe, otrzyma Pani z sądu, kiedy już sąd wyznaczy termin rozprawy. Nie ma tutaj reguły, czasem uczestnicy postępowania otrzymują z sądu pismo z informacją, że muszą się stawić osobiście, a czasem, że nie mają takiego obowiązku. Z mojego doświadczenia wynika, że najczęściej uczestnicy postępowania spadkowego nie są wzywani do obowiązkowego stawiennictwa, ale wszystko zależy tu od decyzji konkretnego sędziego prowadzącego daną sprawę. 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 plus X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »