Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Koszty poniesione na remont domu teściów a rozwód

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 29.03.2019

Mieszkamy u teściów, dom jest ich własnością, jednak uzgodniliśmy z nimi i wielokrotnie to jeszcze powtarzali, że będzie on przepisany na nas. Podnosiliśmy część piętra, wiele inwestując w sam dom i posesję. Czy mam prawo ubiegać się o zwrot połowy poniesionych kosztów na remonty przy rozwodzie? W jaki sposób wycenia się wartość inwestycji, jeśli nie mam faktur, a jedynie dokumentację fotograficzną? Część remontu oraz położenie kostki miało miejsce 5 lat temu, czym kierować się przy wycenie – kosztem położenia na dzisiaj czy kosztem 5 lat temu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Koszty poniesione na remont domu teściów a rozwód

Fot. Fotolia

W pierwszej kolejności pozwoli Pan, iż wskażę, że zwrot nakładów w sprawie o rozwód w ramach przeprowadzanego w tym postępowaniu podziału majątku może być przeprowadzona jedynie na zasadzie porozumienia stron. Twierdzenie takie jest spowodowane tym, że żona nie ma żadnego prawa do nieruchomości, co z kolei powoduje, że nie tyle do żony ma Pan żądanie, co do teściów. Wskazuje Pan bowiem, że dom jest własnością teściów. To zatem oni, a nie żona są bezpodstawnie wzbogaceni.

 

Zgodnie z art. 405 Kodeksu cywilnego „kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości. Obowiązek wydania korzyści obejmuje nie tylko korzyść bezpośrednio uzyskaną, lecz także wszystko, co w razie zbycia, utraty lub uszkodzenia zostało uzyskane w zamian tej korzyści albo jako naprawienie szkody”.

 

Istotna z punktu widzenia Pani interesu jest treść art. 408 § 1, zgodnie z którym zobowiązany do wydania korzyści może żądać zwrotu nakładów koniecznych o tyle, o ile nie znalazły pokrycia w użytku, który z nich osiągnął. Zwrotu innych nakładów może żądać o tyle, o ile zwiększają wartość korzyści w chwili jej wydania; może jednak zabrać te nakłady, przywracając stan poprzedni. Innymi słowy koniecznym będzie ustalenie kiedy dokonywano zakupu poszczególnych rzeczy stanowiących wyposażenie mieszkania, nakładów na dom. Dobrze byłoby gdyby także udało się Panu wykazać, że teściowie obiecywali przeniesienie na Państwa prawa własności domu.

 

Jeżeli chodzi o brak faktur, to nie stanowi to problemu, pod warunkiem, że dysponuje Pan dokumentacją fotograficzną, z której wynika, jakie czynności były wykonywane. Nie ulega wątpliwości, iż jeżeli nie dojdziecie Państwo do porozumienia, to sąd w sprawie o zapłatę zmuszony będzie zlecić przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego na okoliczność wyceny czynionych przez Pana nakładów. Obowiązek wydania korzyści lub zwrotu jej wartości wygasa, jeżeli ten, kto korzyść uzyskał, zużył ją lub utracił w taki sposób, że nie jest już wzbogacony, chyba że wyzbywając się korzyści lub zużywając ją powinien był liczyć się z obowiązkiem zwrotu.

 

W mojej ocenie biegły winien liczyć nakłady czynione na dom w ten sposób, że winien wycenić, o ile wzrosła wartość nieruchomości poprzez czynione nakłady, pod warunkiem, że wyliczona w ten sposób wartość będzie uwzględniała pracę oraz zakup materiału. Nieodzownym elementem opinii będą zdjęcia, która Pan posiada, a na których przedstawiony jest zakres prac i ich postęp. Należy jednak zastanowić się nad jedną rzeczą, mianowicie, czy jest Pan w stanie wykazać w toku postępowania, że nakłady były wydatkowane przez Pana i żonę? Czy dysponuje Pan jakimikolwiek dowodami z rachunku bankowego na zakup materiałów budowlanych, wypłaty środków z bankomatu celem ich zakupu za gotówkę? Czy ktokolwiek widział jak Pan płaci środkami za zakup materiałów budowlanych?O ile bowiem bezpodstawne wzbogacenia występuje i zdjęcia na pewno będą pomocne, o tyle musi się Pan zastanowić, czy jest Pan w stanie wykazać, skąd pochodziły środki na zakup materiałów budowlanych. Nawet jeżeli uda się Panu wykazać, że były to środki z majątku wspólnego Pana i żony, wówczas Pana roszczenie obejmuje jedynie połowę nakładów.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć + jeden =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki