.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zaliczenie służby w policji do stażu pracy

• Autor: Marcin Górecki

Jestem emerytowanym policjantem, mam świadectwo służby. Po 5 latach od czasu przejścia w stan spoczynku mam zamiar podjąć pracę w samorządzie. Czy służba zostanie zaliczona do stażu pracy? W kadrach jednostki samorządowej zostałem poinformowany, że mogę mieć niezaliczoną służbę do stażu, ponieważ przerwa w podjęciu pracy jest dłuższa niż rok, chodzi o art. 80 ustawy o Policji. Czy artykuł dotyczy powrotu do służby w policji, czy obejmuje także jednostki spoza resortu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zaliczenie służby w policji do stażu pracy

Podjęcie zatrudnienia przez policjanta na emeryturze

Istotna z punktu widzenia Pana interesu jest treść przepis art. 80 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, zgodnie z którym:

 

„Art. 80. 1. Policjantowi, który podjął pracę w ciągu roku od dnia zwolnienia ze służby, a jeżeli pełnił służbę przygotowawczą – w ciągu 3 miesięcy od tego dnia, okres służby wlicza się do okresu zatrudnienia w zakresie wszelkich uprawnień wynikających z prawa pracy.

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli przepisy prawa pracy przewidują, że upływ okresów, o których mowa w ust. 1, nie stanowi przeszkody do korzystania przez pracownika z określonych świadczeń.

3. Jeżeli policjant nie może podjąć zatrudnienia w czasie określonym w ust. 1 ze względu na chorobę powodującą niezdolność do pracy lub inwalidztwo, zachowuje uprawnienia określone w ust. 1 w razie podjęcia zatrudnienia w ciągu 3 miesięcy od dnia ustania niezdolności do pracy lub inwalidztwa.

4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do policjantów zwolnionych ze służby w razie skazania prawomocnym wyrokiem sądu lub ukarania karą dyscyplinarną wydalenia ze służby”.

 

Zgodnie z komentarzem do ustawy o Policji autorstwa Wojciecha Kotowskiego, ABC Wolters Kluwer business z 2008 roku, wyd. 2, zastosowanie ma tu ustawa z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy.

 

W przedmiotowym przepisie mowa jest o podjęciu pracy. Zgodnie z art. 22 § 1 K.p. przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Kwestia wliczania okresu służby do okresu zatrudnienia w zakresie wszelkich uprawnień wynikających z przepisów prawa pracy

W przedmiotowej sprawie mamy bowiem do czynienia z pragmatyką służbową, która reguluje kwestię wliczania okresu służby do okresu zatrudnienia w zakresie wszelkich uprawnień wynikających z przepisów prawa pracy. Analogiczna sytuacja występuje w art. 84 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1991 r. o Policji.

 

Zgodnie z art. 5 K.p. „Jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, przepisy kodeksu stosuje się w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami”.

 

Zatem wszystko zależy od tego, do jakich uprawnień taki staż jest Panu potrzebny, albowiem jak wynika z art. 80 ust. 1 ustawy o Policji policjantowi, który podjął pracę w ciągu roku od dnia zwolnienia ze służby okres służby wlicza się do okresu zatrudnienia w zakresie wszelkich uprawnień wynikających z prawa pracy. Wyjątek przewiduje jednak ust. 2, w którym czytamy, iż przepis ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli przepisy prawa pracy przewidują, że upływ okresów, o których mowa w ust. 1, nie stanowi przeszkody do korzystania przez pracownika z określonych świadczeń. Należałoby zatem dokonać rozróżnienia uprawnień pracowniczych pod kątem Pana interesu. Nie można natomiast, tak jak czyni to pracownik z działu kadr, ogólnie stwierdzić, iż staż Pana służby w Policji nie podlega zaliczeniu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marcin Górecki

Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym (brał udział w wielu szkoleniach dotyczących zagadnień prawa karnego), bliskie jest mu też prawo handlowe oraz prawo pracy. Pomógł już setkom osób, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 plus IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu