.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przyznanie emerytury, zawieszenie i dalsza praca a ponowne przeliczenie emerytury

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 24.05.2020

Mam zawieszoną emeryturę. Pracuję dalej i chciałam się dowiedzieć, jak będzie obliczana moja emerytura w momencie przejścia na nią. Czy wszystkie składki na ubezpieczenie społeczne + zdrowotna będą wchodzić w już naliczoną podstawę emerytury i czy będzie waloryzowana? Czy na nowo będzie waloryzowany mój kapitał początkowy i wszystkie składki, czy tylko te z przepracowanych lat po otrzymaniu decyzji o przyznaniu emerytury i jej zawieszeniu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przyznanie emerytury, zawieszenie i dalsza praca a ponowne przeliczenie emerytury

Dopisanie składek wynikających z dalszego zatrudnienia

Po pierwsze zaznaczę, że nigdy składka zdrowotna nie jest wliczana do emerytury. Z opłacanych przez Panią składek tylko składki emerytalne dopisywane są do konta.

 

Oczywiście zostaną dopisane składki wynikające z Pani dalszego zatrudnienia, ale gdy wystąpiła Pani o emeryturę, została ona naliczona, a składki i kapitał zwaloryzowane zgodnie z przepisami na marzec 2017 r.

 

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury

Po zakończeniu stosunku pracy powinna Pani złożyć w ZUS-ie świadectwo pracy i wniosek o przeliczenie emerytury. Zwaloryzowane zostaną składki jedynie za okres od ostatniej przeprowadzonej waloryzacji, nie będzie to ponowne waloryzowanie tych samych (wszystkich składek). Ale waloryzacja składek zgromadzonych na koncie od marca oraz waloryzacja wcześniejszych składek od ostatniej waloryzacji. Kwartalnie lub rocznie w zależności od tego, kiedy złoży Pani wniosek.

 

Przeliczenie nowej emerytury przysługuje nie wcześniej niż po upływie roku kalendarzowego lub po ustaniu ubezpieczeń emerytalnego i rentowego. Waloryzacja składek polega na pomnożeniu zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składek na ubezpieczenie emerytalne przez wskaźnik waloryzacji. Waloryzacji podlega kwota składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego na dzień 31 stycznia roku, za który jest przeprowadzana, powiększona o kwoty z tytułu przeprowadzonych waloryzacji. Waloryzacja składek przeprowadzana jest corocznie, od dnia 1 czerwca każdego roku, poczynając od waloryzacji za rok 2000. Metoda rocznej waloryzacji nie uwzględnia jednak waloryzacji składek za ostatnie miesiące pracy przed przejściem na emeryturę, zewidencjonowanych po dniu 31 stycznia.

 

Waloryzacja składek

Waloryzację składek przeprowadza się systemem rocznym do czasu, gdy ubezpieczony zgłosi wniosek o emeryturę. Wówczas składki waloryzuje się dodatkowo kwartalnie za okres, za który nie były objęte waloryzacjami rocznymi. W konsekwencji w przypadku ustalania wysokości emerytury np. w kwietniu lub maju danego roku składki zapisane na koncie ubezpieczonego po dniu 31 stycznia roku, za który była przeprowadzona ostatnia waloryzacja roczna, jak również składki zewidencjonowane we wcześniejszym okresie, poddane ostatniej waloryzacji rocznej (przeprowadzonej w czerwcu poprzedniego roku), podlegają dodatkowo również waloryzacjom kwartalnym.

 

Kwartalna waloryzacja składek 

Waloryzacji kwartalnej podlega kwota składek zewidencjonowanych na ostatni dzień pierwszego miesiąca kwartału, za który przeprowadzana jest waloryzacja, powiększona o kwoty uzyskane w wyniku poprzednich waloryzacji kwartalnych (art. 25a ust. 3). Waloryzację kapitału początkowego prowadzi się na podstawie art. 173 ust. 4, 5 i 5a ustawy emerytalnej, który stanowi, iż pierwszej waloryzacji kapitału początkowego dokonuje się od dnia 1 czerwca 2000 r. przez pomnożenie tego kapitału wskaźnikiem wzrostu przeciętnego wynagrodzenia z 1999 r., pomniejszonego o naliczone i potrącone od ubezpieczonego składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia za 1998 r. Drugiej waloryzacji, przeprowadzanej od dnia 1 czerwca 2001 r., dokonuje się na zasadach określonych w art. 25 ust. 3-5, 9 i 10 oraz w art. 25a, natomiast trzeciej waloryzacji przeprowadzanej od dnia 1 czerwca 2002 r. oraz kolejnych dokonuje się na zasadach określonych w art. 25 ust. 3–8 i 10 oraz w art. 25a.

 

Natomiast zgodnie z art. 25a ustawy o emeryturach i rentach przy ustalaniu wysokości emerytury kwota składek na ubezpieczenie emerytalne zaewidencjonowanych po 31 stycznia, za który przeprowadzono ostatnią roczną waloryzację, jest waloryzowana kwartalnie. Mechanizm przewidziany w art. 25a ma zastosowanie tylko w przypadku naliczania emerytury, a formułę tę ustawodawca wprowadził jednorazowo w celu zapewnienia osobom przechodzącym na emeryturę w różnych miesiącach roku, że nie będą wyłączone z waloryzacji te okresy, które nie są objęte waloryzacją roczną – pomiędzy czerwcem jednego roku, a czerwcem roku następnego – przy czym nie wszystkie, gdyż nie podlegają waloryzacji kwartalnej składki za żaden miesiąc tego kwartału, w którym ustalana jest wysokość emerytury oraz w kwartale poprzednim.


Przepis art. 25a ust. 2 pkt 2 ustawy emerytalnej w praktyce nie znajduje zastosowania do osób przechodzących na emeryturę w czerwcu danego roku, gdyż ich składki i kapitał początkowy został zwaloryzowany na indywidualnym koncie wskaźnikiem rocznym, stosownie do treści art. 25 ust. 3 ustawy i nie ma możliwości zaniechania waloryzacji dokonywanej z mocy przepisu ustawy na dzień 1 czerwca. Przepis art. 25 ust. 3 ustawy emerytalnej przewiduje waloryzację składek i kapitału początkowego zgromadzonego na indywidualnym koncie, a więc przed naliczeniem emerytury, zaś przepis art. 25a ust. 2 pkt 2 przewiduje waloryzację kwartalną już przy ustalaniu emerytury, zatem są to dwa różne mechanizmy w sytuacjach po sobie następujących.


Proszę nie składać wniosku w czerwcu, bo straci Pani najwięcej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 + cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl