.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zawieszenie emerytury i powrót do pracy - jak zostanie wyliczone świadczenie?

• Data: 19-05-2024 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Mam zawieszoną emeryturę. Pracuję dalej i chciałam się dowiedzieć, jak będzie obliczana moja emerytura w momencie przejścia na nią. Czy wszystkie składki na ubezpieczenie społeczne + zdrowotna będą wchodzić w już naliczoną podstawę emerytury i czy będzie waloryzowana? Czy na nowo będzie waloryzowany mój kapitał początkowy i wszystkie składki, czy tylko te z przepracowanych lat po otrzymaniu decyzji o przyznaniu emerytury i jej zawieszeniu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zawieszenie emerytury i powrót do pracy - jak zostanie wyliczone świadczenie?

Dopisanie składek wynikających z dalszego zatrudnienia

Po pierwsze zaznaczę, że nigdy składka zdrowotna nie jest wliczana do emerytury. Z opłacanych przez Panią składek tylko składki emerytalne dopisywane są do konta.

Oczywiście zostaną dopisane składki wynikające z Pani dalszego zatrudnienia, ale gdy wystąpiła Pani o emeryturę, została ona naliczona, a składki i kapitał zwaloryzowane zgodnie z przepisami na marzec 2017 r.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury

Po zakończeniu stosunku pracy powinna Pani złożyć w ZUS-ie świadectwo pracy i wniosek o przeliczenie emerytury. Zwaloryzowane zostaną składki jedynie za okres od ostatniej przeprowadzonej waloryzacji, nie będzie to ponowne waloryzowanie tych samych (wszystkich składek). Ale waloryzacja składek zgromadzonych na koncie od marca oraz waloryzacja wcześniejszych składek od ostatniej waloryzacji. Kwartalnie lub rocznie w zależności od tego, kiedy złoży Pani wniosek.

Przeliczenie nowej emerytury przysługuje nie wcześniej niż po upływie roku kalendarzowego lub po ustaniu ubezpieczeń emerytalnego i rentowego. Waloryzacja składek polega na pomnożeniu zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składek na ubezpieczenie emerytalne przez wskaźnik waloryzacji. Waloryzacji podlega kwota składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego na dzień 31 stycznia roku, za który jest przeprowadzana, powiększona o kwoty z tytułu przeprowadzonych waloryzacji. Waloryzacja składek przeprowadzana jest corocznie, od dnia 1 czerwca każdego roku, poczynając od waloryzacji za rok 2000. Metoda rocznej waloryzacji nie uwzględnia jednak waloryzacji składek za ostatnie miesiące pracy przed przejściem na emeryturę, zewidencjonowanych po dniu 31 stycznia.

Waloryzacja składek

Waloryzację składek przeprowadza się systemem rocznym do czasu, gdy ubezpieczony zgłosi wniosek o emeryturę. Wówczas składki waloryzuje się dodatkowo kwartalnie za okres, za który nie były objęte waloryzacjami rocznymi. W konsekwencji w przypadku ustalania wysokości emerytury np. w kwietniu lub maju danego roku składki zapisane na koncie ubezpieczonego po dniu 31 stycznia roku, za który była przeprowadzona ostatnia waloryzacja roczna, jak również składki zewidencjonowane we wcześniejszym okresie, poddane ostatniej waloryzacji rocznej (przeprowadzonej w czerwcu poprzedniego roku), podlegają dodatkowo również waloryzacjom kwartalnym.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Kwartalna waloryzacja składek 

Waloryzacji kwartalnej podlega kwota składek zewidencjonowanych na ostatni dzień pierwszego miesiąca kwartału, za który przeprowadzana jest waloryzacja, powiększona o kwoty uzyskane w wyniku poprzednich waloryzacji kwartalnych (art. 25a ust. 3). Waloryzację kapitału początkowego prowadzi się na podstawie art. 173 ust. 4, 5 i 5a ustawy emerytalnej, który stanowi, iż pierwszej waloryzacji kapitału początkowego dokonuje się od dnia 1 czerwca 2000 r. przez pomnożenie tego kapitału wskaźnikiem wzrostu przeciętnego wynagrodzenia z 1999 r., pomniejszonego o naliczone i potrącone od ubezpieczonego składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia za 1998 r. Drugiej waloryzacji, przeprowadzanej od dnia 1 czerwca 2001 r., dokonuje się na zasadach określonych w art. 25 ust. 3-5, 9 i 10 oraz w art. 25a, natomiast trzeciej waloryzacji przeprowadzanej od dnia 1 czerwca 2002 r. oraz kolejnych dokonuje się na zasadach określonych w art. 25 ust. 3–8 i 10 oraz w art. 25a.

Natomiast zgodnie z art. 25a ustawy o emeryturach i rentach przy ustalaniu wysokości emerytury kwota składek na ubezpieczenie emerytalne zaewidencjonowanych po 31 stycznia, za który przeprowadzono ostatnią roczną waloryzację, jest waloryzowana kwartalnie. Mechanizm przewidziany w art. 25a ma zastosowanie tylko w przypadku naliczania emerytury, a formułę tę ustawodawca wprowadził jednorazowo w celu zapewnienia osobom przechodzącym na emeryturę w różnych miesiącach roku, że nie będą wyłączone z waloryzacji te okresy, które nie są objęte waloryzacją roczną – pomiędzy czerwcem jednego roku, a czerwcem roku następnego – przy czym nie wszystkie, gdyż nie podlegają waloryzacji kwartalnej składki za żaden miesiąc tego kwartału, w którym ustalana jest wysokość emerytury oraz w kwartale poprzednim.

Przepis art. 25a ust. 2 pkt 2 ustawy emerytalnej w praktyce nie znajduje zastosowania do osób przechodzących na emeryturę w czerwcu danego roku, gdyż ich składki i kapitał początkowy został zwaloryzowany na indywidualnym koncie wskaźnikiem rocznym, stosownie do treści art. 25 ust. 3 ustawy i nie ma możliwości zaniechania waloryzacji dokonywanej z mocy przepisu ustawy na dzień 1 czerwca. Przepis art. 25 ust. 3 ustawy emerytalnej przewiduje waloryzację składek i kapitału początkowego zgromadzonego na indywidualnym koncie, a więc przed naliczeniem emerytury, zaś przepis art. 25a ust. 2 pkt 2 przewiduje waloryzację kwartalną już przy ustalaniu emerytury, zatem są to dwa różne mechanizmy w sytuacjach po sobie następujących.
Proszę nie składać wniosku w czerwcu, bo straci Pani najwięcej.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Przykład Pana Jana

Pan Jan, mimo że osiągnął wiek emerytalny, zdecydował się kontynuować pracę. Gdy ostatecznie przeszedł na emeryturę, złożył wniosek o przeliczenie swojej emerytury. Składki, które odprowadził po otrzymaniu decyzji o przyznaniu emerytury, zostały dopisane do jego konta i podlegały waloryzacji za okres od ostatniej waloryzacji. Dzięki temu, jego ostateczna kwota emerytury była wyższa niż początkowo obliczona.

 

Przykład Pani Ewy

Pani Ewa, nauczycielka, zawiesiła swoją emeryturę, aby wrócić do nauczania na kolejne dwa lata. Po zakończeniu pracy, zwróciła się do ZUS z wnioskiem o przeliczenie emerytury, który uwzględnił składki zewidencjonowane od ostatniej waloryzacji. Składki te zostały waloryzowane, ale tylko za czas od ostatniego obliczenia, co pozwoliło jej na niewielki wzrost świadczenia emerytalnego.

 

Przykład Pana Krzysztofa

Pan Krzysztof, który kontynuował pracę jako konsultant po oficjalnym przejściu na emeryturę, postanowił złożyć wniosek o przeliczenie emerytury po zakończeniu kontraktu. W jego przypadku, składki emerytalne od momentu zawieszenia do ponownego przeliczenia emerytury zostały zwaloryzowane kwartalnie. Dzięki temu jego emerytura została odpowiednio dostosowana do dodatkowego kapitału, który zgromadził przez ten czas.

Podsumowanie

Podsumowując, kontynuacja pracy po oficjalnym przejściu na emeryturę i zawieszeniu świadczenia może pozytywnie wpłynąć na ostateczną wysokość emerytury poprzez dopisanie i waloryzację nowych składek emerytalnych. Ważne jest złożenie wniosku o przeliczenie emerytury po zakończeniu pracy, co umożliwi uwzględnienie dodatkowych składek oraz ich waloryzację, zwykle dokonywaną kwartalnie. To pozwala na uzyskanie korzyści finansowych z decyzji o dalszej aktywności zawodowej mimo osiągnięcia wieku emerytalnego.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz wsparcia prawno-emerytalnego? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online oraz pomocy w przygotowaniu wniosków do ZUS. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, które pomoże Ci zabezpieczyć Twoje interesy emerytalne. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu