.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo karne

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 1300 | Wyświetlono: 1-20

Wezwanie na policję w sprawie zakupu nielegalnego oprogramowania

Otrzymałem wezwanie na komisariat policji w charakterze świadka najprawdopodobniej w sprawie zakupu nielegalnego oprogramowania. Kupiłem licencję na oprogramowanie firmy Microsoft po okazyjnej cenie. Policja wzywa mnie w celu złożenia wyjaśnień, ale w piśmie nie podaje szczegółów....

Czy można zasądzoną karę rozłożyć na raty?

Otrzymałem po roku od ogłoszenia wyroku - „Odpis Wyroku w sprawie karnej”. Zostałem ukarany karą na okres próby 1,5 roku i karą grzywny: 140 stawek po 70 zł oraz koszty sądowe: 5200 zł, w tym 2260 tytułem wymierzonych kar. Czyli łączna zasądzona kara finansowa do...

Wezwanie w charakterze świadka z art. 299 o pranie brudnych pieniędzy

Otrzymałem wezwanie do policji jako świadek o przestępstwo z art. 299 § 1 i 5 Kodeksu karnego. O ile rozumiem, w tych paragrafach są opisane czynności związane z machinacjami pieniężnymi i praniem brudnych pieniędzy. Nawet nie mogę przypomnieć, żebym ja byłem świadkiem...

Nieprawidłowe zachowanie policjantów podczas interwencji

Sprawa dotyczy nieprawidłowego zachowania policjantów podczas interwencji. Na skrzyżowaniu zatrąbił na mnie kierowca samochodu zniecierpliwiony, że „za długo ustępuję pierwszeństwa”. Następnie ten sam kierowca jechał za mną aż do miejsca, w którym zaparkowałam, i...

Konsekwencje zakupu zaświadczenia o ukończeniu kursu na wózek widłowy

Chciałem kupić zaświadczenie o odbyciu kursu na wózki widłowe, przelałem pieniądze, ale nie dostałem zaświadczenia. Zostałem oszukany, ale sprawy nigdzie nie zgłaszałem. Dzisiaj dostałem wezwanie jako świadek, bo ktoś złożył doniesienie na policję. Czy grożą mi za to...

Znęcanie psychiczne nad rodziną, jak udowodnić winę żony?

Zachowania mojej żony bardzo negatywnie oddziaływają na naszą rodzinę. Sądzę, że można je określić jako znęcanie psychiczne nad rodziną. Prawdopodobnie jest osobowością narcystyczną, co u niej objawia się m.in. agresją, apodyktycznością, natarczywością, roszczeniami, do...

Wjechanie na skrzyżowaniu pod prąd - jaka grozi kara?

Znajomy wjechał na skrzyżowanie pod prąd. Było ciemno i padał deszcz. Jechał z prawej strony, zatrzymał się na światłach, a potem chciał skręcić w lewo. Jak się zmieniły światła, ruszył w lewo. Pasy oddzielała siatka. Wjechał przed, zamiast za siatkę, i trafił na pasy pod...

Kradzież w hotelu - jak dochodzić swoich praw?

W trakcie pobytu w hotelu zostałem okradziony. Dyrektor dysponuje nagraniem, na którym widać, jak drzwi do hotelu były zamknięte po moim wyjściu, a jakiś czas później osoba trzecia je otwiera i dokonuje kradzieży rzeczy. Sprawa została zgłoszona na policję, a dyrektor obiecał...

Niepłacone alimenty przez lata i duży dług alimentacyjny - czy grozi mi kara więzienia?

Od 18 lat nie płaciłem zasądzonych alimentów. W międzyczasie podwyższono je bez mojego udziału w sprawie. Sąd nie wziął pod uwagę, że byłem bezrobotny, a była żona nieźle zarabiała. Obecnie mieszkam za granicą i zacząłem płacić alimenty (nieco wyższe niż należne, żeby...

Nieprawdziwe dane w polisie na ubezpieczenie samochodu - co grozi?

Prowadzę biuro ubezpieczeniowe i zatrudniam pracowników oraz stażystów. Wystąpił poważny problem: pani będąca u mnie na stażu wystawiła polisę na ubezpieczenie samochodu na moich loginach człowiekowi, który podał się za właściciela pojazdu, ale nim nie był. Polisa została...

Zlecenie napisania pracy licencjackiej i szantaż zleceniobiorcy

Moja dziewczyna nawiązała kontakt z osobą, która miała jej pomóc pisać pracę licencjacką. W czasie niby wykonywania przez niego czynności przełożył termin 2 razy, za trzecim razem, gdy moja dziewczyna napisała do niego, że zrezygnuje, nagle na drugi dzień napisał, że już...

Wniosek o paszport w brytyjskim konsulacie a polski list gończy

Mieszkam w Wielkiej Brytanii od 15 lat. Mój paszport stracił ważność i muszę wyrobić nowy. Posiadam kartę stałego pobytu, aczkolwiek, żeby zostać w UK, muszę mieć settle status . A żeby mieć settle status , muszę mieć ważny paszport. Jestem poszukiwany w...

Zmiana sędziego w procesie karnym

Jestem oskarżonym w procesie karnym, który trwa od 2016 roku. W zeszłym roku zmienił się sędzia (sąd okręgowy), gdyż ten, który rozpatrywał moją sprawę, rozchorował się poważnie i odszedł na wcześniejszą emeryturę. Nowy sędzia nie przeprowadził od nowa postępowania...

Uznanie przez sąd kary za odbytą - a zatarcie wyroku

W 2016 r. zostałem skazany na 12 miesięcy po 25 godzin prac społecznych, w marcu 2017 rozpocząłem odbywanie kary, w październiku 2017 r. kara została uznana za sąd za odbytą. Kiedy wyrok zostanie zatarty?

Licencja na taksówkę a wyroki karne w przeszłości

Chciałbym zrobić licencję na taksówkę, jednak byłem w przeszłości karany. Czy w związku z tym mogę ubiegać się o licencję taksówkarza?

Warunkowe umorzenie postępowania z okresem próby a wyjazd za granicę

Chciałabym zadać kilka pytań odnośnie postępowania zakończonego warunkowym umorzeniem z okresem próby 1 roku. Ile wynosi czas uprawomocnienia się wyroku, jeśli nie został złożony wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku ani apelacja? Postanowienie takie zostało wydane w mojej...

Za niskie oszacowanie szkody mienia - sprzeciw od wyroku nakazowego

Były partner uszkodził drzwi do mieszkania, zrobił dziurę. Policja oszacowała szkodę na 250 zł. Za szybką naprawę zapłaciłam 90 zł, nowe drzwi takie same to koszt 450 zł, a montaż kolejne 100 zł. Doszło więc do za niskiego oszacowania szkody mienia. Policja twierdziła, że...

Oskarżenie o posiadanie pornografii zwierzęcej - jakie konsekwencje?

Miesiąc temu policja zapukała do moich drzwi z nakazem oddania telefonów i komputerów. Okazało się, że na koncie hostingu plików, na którym się logowałem, były filmiki ze zwierzęcą pornografią. Pliki zostały wrzucone na konto w 2013 roku. Z tego, co pamiętam, to konto kupiłem...

Sprawa z oskarżenia prywatnego - jak się bronić na posiedzeniu pojednawczym?

Podczas konwersacji SMS-owej napisałam do osoby, że jest złodziejką i bestią. Założyła mi sprawę z oskarżenia prywatnego. Ta osoba mnie okradła i mam na to dowody. Jak się bronić na posiedzeniu pojednawczym?

Nękanie przez byłego kochanka - co zrobić?

Przed laty, już jako mężatka, miałam krótki romans. Mąż o niczym się nie dowiedział, szybko zakończyłam tę znajomość i bardzo jej żałowałam. Kilka miesięcy temu przypadkowo spotkałam przypadkowo dawnego kochanka, a on opowiedział mi, że stracił pracę, nie ma z czego...

»Artykuły

Ilość: 34 | Wyświetlono: 1-20

Sprzedaż alkoholu na telefon

Dopuszczalność sprzedaży alkoholu przez telefon , jak i za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, jest wątpliwa z uwagi na niejasne przepisy. Decydujące znaczenie ma ich interpretacja przez poszczególne organy wydające zezwolenia na obrót...

Oskarżyciel posiłkowy

Pokrzywdzony w procesie karnym może występować jako oskarżyciel posiłkowy obok prokuratora lub zamiast niego. W przypadku śmierci pokrzywdzonego w prawa oskarżyciela posiłkowego może wstąpić jedna z jego osób najbliższych.

Stan po użyciu alkoholu a stan nietrzeźwości

Pojęcia „ stan po użyciu alkoholu ” oraz „ stan nietrzeźwości ” nie są w polskim prawie pojęciami tożsamymi. O tym, w którym z tych stanów znajduje się osoba, która spożywała alkohol, decyduje stężenie alkoholu we krwi lub...

Zniewaga a zniesławienie

Zarówno zniewaga , jak i zniesławienie są przestępstwami przeciwko czci. Przepisy je regulujące różnią się zarówno w dyspozycji jak i sankcji, chociaż często jeden czyn popełniony przez sprawcę może wypełniać znamiona obydwu tych czynów...

Prywatny akt oskarżenia

Niektóre z przestępstw nie są ścigane przez prokuratora z urzędu, ani na wniosek osoby pokrzywdzonej. Ma do nich zastosowanie tryb prywatnoskargowy, co oznacza, że osoba pokrzywdzona sama może dążyć do ukarania sprawcy wykroczenia, poprzez skierowanie do sądu prywatnego aktu...

Prawo do odmowy zeznań

Prawo do odmowy składania zeznań może przysługiwać różnym osobom zarówno w toku postępowania karnego, jak i cywilnego. Prawo to będzie przyjmowało różny kształt w zależności od charakteru, w jakim dana osoba w postępowaniu występuje.

Pomówienie a znieważenie w polskim prawie karnym

Artykuł omawia karnoprawne instytucje pomówienia oraz znieważenia , w tym przesłanki odpowiedzialności sprawcy za te przestępstwa, wskazując nadto podobieństwa i różnice pomiędzy tymi dwoma instytucjami.

Przedawnienie oraz zatarcie skazania w przypadku wykroczenia

Artykuł omawia kwestie przedawnienia oraz zatarcia skazania (usunięcia skutków) czynów zabronionych o mniejszym stopniu społecznej szkodliwości – wykroczeń.

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Artykuł omawia kwestię odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (stowarzyszeń, spółek, spółdzielni itp.) za czyny związanych z nimi osób fizycznych.

Obrona konieczna jako okoliczność wyłączająca odpowiedzialność karną

Artykuł omawia warunki wyłączenia odpowiedzialności karnej w sytuacji działania w obronie koniecznej.

Pozwolenie na broń – zagadnienia podstawowe

Artykuł omawia ogólne warunku uzyskania pozwolenia na broń oraz przesłanki jego utraty.

Przedawnienie w polskim Kodeksie karnym

Artykuł omawia kwestie przedawnienia w polskim Kodeksie karnym , w tym jego terminów oraz warunków.

Zatarcie skazania w polskim Kodeksie karnym

Artykuł omawia instytucję zatarcia (usunięcia skutków) skazania za przestępstwo.

Stan wyższej konieczności jako okoliczność wyłączająca bezprawność czynu

Artykuł omawia jedną z podstawowych okoliczności wyłączających bezprawność czynu zakazanego przez Kodeks karny – stan wyższej konieczności.

Zasady stosowania prawa łaski (ułaskawienia)

W artykule autorka omówiła zasady stosowania prawa łaski ( ułaskawienia ), w tym procedury obowiązujące przy składaniu wniosków.

Wykonanie kary grzywny

W artykule tym omówiono kwestie związane z wykonaniem kary grzywny, w tym zastępcze formy jej wykonania, takie jak możliwość odroczenia albo rozłożenia na raty, a także umorzenia.

Zasady wydawania, wymiany oraz unieważniania dowodów osobistych

W artykule omówiono zasady wydawania, wymiany oraz unieważniania dowodów osobistych.

Wniosek prokuratora o skazanie bez rozprawy

W artykule tym omówiono konsekwencje umieszczenia w akcie oskarżenia wniosku o skazanie oskarżonego bez rozprawy.

Skazanie bez przeprowadzania postępowania dowodowego.

W artykule tym omówiono zagadnienia związane ze złożeniem wniosku przez oskarżonego o skazanie bez przeprowadzania postępowania dowodowego.

Prawo oskarżonego do rozpatrzenia sprawy przez sąd II instancji

W artykule tym omówiono podstawowe reguły funkcjonowania zasady dwuinstancyjności postępowania karnego.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton