Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

List gończy i list żelazny

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 02.11.2009

Kilka lat temu zaciągnęłam kredyt, ale z upływem czasu nie dałam rady go spłacać. Wyjechałam do pracy za granicę i zostałam tu już na stałe. Jakiś czas temu wystawiono za mną list gończy. Postawiono mi zarzut przestępstwa z art. 297 § 1 K.k. Teraz mam już ugodę bankową i regularnie spłacam resztę pożyczki. Nigdy wcześniej nie byłam karana. Chciałabym spłacić do końca ten kredyt i zgłosić się do prokuratury. Czy istnieje możliwość przedawnienia w tej sprawie? Czy mogę się jakoś dogadać z prokuraturą w sprawie listu gończego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

List gończy i list żelazny

Przedawnienie ścigania przestępstw oraz przedawnienie wykonania kary już orzeczonej

Przepisy prawa przewidują przedawnienie ścigania przestępstw oraz przedawnienie wykonania kary już orzeczonej. Stosownie do art. 101 § 1 Kodeksu karnego: „Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:

 

 1. 30 – gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa,

 2. 20 – gdy czyn stanowi inną zbrodnię,

 2a. 15 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności powyżej 5 lat,

 3. 10 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata,

 4. 5 – gdy chodzi o pozostałe występki”.

Przestępstwo z art. 297 § 1 K.k

Jeżeli chodzi o przestępstwo z art. 297 § 1 K.k., to jako że jest to czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia od 3 miesięcy do lat 5, karalność tego przestępstwa ustaje z upływem 10 lat od daty jego popełnienia.

 

Jednak ze względu na to, że w Pani przypadku prokurator wszczął przeciwko Pani postępowanie, będzie miał zastosowanie przepis art. 102 K.k.: „Jeżeli w okresach przedawnienia karalności przewidzianych w art. 101 wszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność popełnionego przez nią przestępstwa określonego w § 1 pkt 1-3 ustaje z upływem 10 lat, a w pozostałych wypadkach – z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu”.

 

Tak więc w Pani przypadku przedawnienie karalności przestępstwa z art. 297 § 1 K.k. nastąpi po upływie 20 lat od daty jego popełnienia, a więc we wrześniu 2020 r.

 

Przedawnienie następuje z mocy prawa. Przedawnienie karalności powoduje zakaz wszczęcia postępowania i konieczność umorzenia postępowania już wszczętego w sprawie przestępstwa, które się przedawniło. Przedawnienie nie następuje na wniosek, lecz – jak już wspomniałem – z mocy prawa.

Europejski list gończy

Należ również pamiętać, że prokuratura może ścigać Panią poza granicami Polski, np. na podstawie europejskiego listu gończego.

 

W Pani sytuacji okoliczności sprawy, ewentualna wcześniejsza niekaralność, ugodowe załatwienie sprawy z bankiem – wszystko to może sprawić, że uniknie Pani kary (dojdzie np. do warunkowego umorzenia postępowania karnego lub zostaną wykorzystane środki probacyjne (poddanie sprawcy próbie), np. warunkowe zawieszenie wykonania kary). Okres przedawnienia ścigania w Pani sprawie jest długi i fakt, że jest Pani poszukiwana, z pewnością jest dla Pani dużym dyskomfortem. Dlatego też powinna Pani rozpatrzyć możliwość stawienia się w kraju w celu uczestniczenia w postępowaniu karnym.

Instytucja listu żelaznego

Jeżeli w chwili obecnej stawi się Pani w kraju i np. zgłosi w prokuraturze, to zostanie Pani zatrzymana, dlatego może Pani skorzystać z instytucji listu żelaznego.

 

Według art. 281 Kodeksu postępowania karnego: „Jeżeli oskarżony przebywający za granicą złoży oświadczenie, że stawi się do sądu lub do prokuratora w oznaczonym terminie pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy, właściwy miejscowo sąd okręgowy może wydać oskarżonemu list żelazny”.

 

Stosownie do art. 282 § 1 K.p.k.: „List żelazny zapewnia oskarżonemu pozostawanie na wolności aż do prawomocnego ukończenia postępowania, jeżeli oskarżony:

  1. będzie się stawiał w oznaczonym terminie na wezwanie sądu, a w postępowaniu przygotowawczym – także na wezwanie prokuratora,
  2. nie będzie się wydalał bez pozwolenia sądu z obranego miejsca pobytu w kraju,
  3. nie będzie nakłaniał do fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób starał się utrudniać postępowanie karne”.

„W razie nie usprawiedliwionego niestawienia się oskarżonego na wezwanie lub naruszenia innych warunków wymienionych powyżej, właściwy miejscowo sąd okręgowy orzeka o odwołaniu listu żelaznego” (art. 282 § 2 K.p.k.).

 

Sąd może uzależnić wydanie listu żelaznego od złożenia poręczenia majątkowego.

 

Wydanie listu żelaznego zapewni więc Pani możliwość odpowiadania z wolnej stopy, ale wiązać się będzie z koniecznością pobytu w Polsce w czasie trwania postępowania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV + 3 =

»Podobne materiały

Likwidacja stanowiska pracy pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim – gwarancje zatrudnienia

Od stycznia planuję powrót do pracy po urlopie macierzyńskim i wypoczynkowym. Jeszcze jednak podczas ciąży rozwiązano mój dział i zlikwidowano moje stanowisko pracy. Czy zatem firma może mnie zwolnić po powrocie z macierzyńskiego, czy też ma obowiązek zapewnienia mi innego stanowiska? Czy ewent

 

Alkoholik w rodzinie – jak wysłać go na odwyk?

Mój brat (42 lata) jest alkoholikiem. Kilka miesięcy temu został dyscyplinarnie zwolniony z pracy. Zauważyłem, że brat zaczyna wynosić z domu różne drogocenne przedmioty – sprzedaje owe rzeczy, aby mieć pieniądze na alkohol. Czy mogę coś zrobić, aby brat został skierowany na przymusowe leczeni

 

Rezygnacja z wycieczki z powodu zamieszek w Egipcie

Zrezygnowałem z wycieczki do Egiptu z powodu zamieszek społecznych w tym kraju. Organizator zdecydował wypłacić mi (zgodnie z umową) 10% wpłaconej przeze mnie kwoty. Czy mam prawo wbrew umowie, ale na podstawie obaw związanych z sytuacją w Egipcie, domagać się zwrotu wyższej kwoty?  

 

Nagrywanie wypowiedzi i publikowanie w internecie

Moja matka wraz z koleżanką nagrywają moje wypowiedzi, a następnie udostępniają je w internecie. Boję się, że niektóre wypowiedzi (szczególnie wyrwane z kontekstu) mogą narazić mnie na oskarżenia np. o znieważanie lub naruszenie czyichś dóbr osobistych. Problem jest tym większy, że mąż tej koleżanki

 

Czy o wyroku zostanie powiadomiony mój zakład pracy?

Postawiono mi zarzut z art. 178 § 1 w związku z art. 244 K.k. Poddałem się dobrowolnie karze. Otrzymałem odpowiedź od prokuratora: wyrok sądu 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 4 lat i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 4 lat oraz karę grzywny 2500 zł + pokryc

 

Kara dla nieletniego za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu

Mój szesnastoletni syn jadąc rowerem został zatrzymany przez patrol policji. Badanie alkomatem wykazało 0,23‰ alkoholu w wydychanym powietrzu. Sporządzono protokół i sprawę przekazano do sądu grodzkiego i rodzinnego. Chciałabym się dowiedzieć jaka kara grozi za takie wykroczenie? Według polic

 

Zatrzymanie przez policję – zażalenie

Między moim bratem, bratową i jej kochankiem doszło do poważnej awantury. Żona mojego brata zaczęła na niego krzyczeć – ktoś usłyszał te krzyki i wezwał policję. Zaznaczam, że brat był trzeźwy i nie zachowywał się agresywnie. Policjanci weszli, powalili go na ziemię, skuli, a następnie zabrali

 

Zażalenie na decyzję umorzenia śledztwa

Jedna ze stron złożyła zażalenie na decyzję umorzenia śledztwa. Zażalenie rozpatruje nadrzędny prokurator. Ile ma czasu na rozpatrzenie zasadności zażalenia? Czy jak uzna zażalenie za bezzasadne, to przekazuje sprawę do sądu? Wiem też, że jak nadrzędny prokurator uzna zażalenie za niezasadne, to str

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »