.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Samorządy, prawo miejscowe, BIP

W podkategorii: Artykuły | Pytania i odpowiedzi |

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 22 | Wyświetlono: 1-20

Opublikowane: 20.02.2024

Jak zmusić gminę do naprawy drogi?

Artykuł ten ma na celu przybliżenie metod działania i prawnych środków nacisku, które mieszkańcy mogą zastosować, aby skłonić samorząd, tu gminę, do naprawy drogi, opierając się na obowiązujących przepisach i procedurach administracyjnych. Kanwą naszych rozważań...

Opublikowane: 10.02.2024

Czy gmina musi zapewnić dojazd do działki budowlanej?

Kwestia dostępu do własnej działki przez drogę gminną często wiąże się z prawnymi i administracyjnymi wyzwaniami. W artykule zajmiemy się problemem, gdy jedyna legalna droga dojazdowa do działki, zarządzana przez gminę, jest nieprzejezdna. Poruszymy kwestię prawnych...

Opublikowane: 08.02.2024

Wynajem świetlicy wiejskiej i pobieranie opłat

W niniejszym artykule zajmiemy się analizą zasad wynajmu świetlic wiejskich i pobierania za to opłat z perspektywy obowiązującego prawa oraz regulacji lokalnych. Poruymy kwestie związane z ustalaniem opłat, zarządzaniem środkami z wynajmu i odpowiedzialnością prawną za...

Opublikowane: 02.10.2023

Jakie informacje powinien zawierać wypis z MPZP?

Jakie informacje powinien zawierać wypis z MPZP? Czy powinna zostać w nim zamieszczona informacja o wysokości opłaty planistycznej na mocy prawa? Czy są jakieś rozporządzenia lub ustawy regulujące tę kwestię?

Opublikowane: 29.03.2022

Zatrudnienie bliskiej rodziny w urzędzie przez starostę - czy jest to zgodne z prawem?

W starostwie powiatowym zatrudniona jest córka starosty. W związku z potrzebami kadrowymi miałaby teraz zmienić stanowisko pracy z zajmowanego w jednym z wydziałów na samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych. Stanowisko to bezpośrednio podlega sekretarzowi powiatu. Pojawiły...


Czy gmina może wybudować drogę mimo sprzeciwu mieszkańców - jak zablokować budowę drogi?

Zaistniał problem z wyznaczeniem w nowej wersji drogi gminnej. Według planu sprzed 3 lat miała ona przebiegać przez grunty rolne, ale ostatnio jeden z rolników odmówił sprzedaży fragmentu swojego gruntu pod drogę. W tym roku gmina zaczęła wytyczać tę drogę w innym miejscu. Teraz...


Nieuregulowany stan prawny drogi gminnej i problemy z przejazdem

W jaki sposób zmusić gminę do uregulowania stanu prawnego należącej do niej drogi? Część tej drogi zajął mieszkaniec, stawiając w jej przebiegu płot. Wszedł w drogę na ok. 70 cm wzdłuż całej swojej działki, co sprawiło, że droga ma 1,60 m szerokości. W związku z tym my...


Dysponowanie mieniem w Ochotniczej Straży Pożarnej

Jestem prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej, piszę w imieniu swojej jednostki. Naszą remizę wybudowali na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku strażacy, dzięki własnym środkom i własnej pracy. Grunt pod budowę przekazał mieszkaniec właśnie na ten cel. Chociaż...


Problem z dostępem do sieci kanalizacyjnej

Mam problem z uzyskaniem dostępu do sieci kanalizacyjnej. Pięć lata temu w mojej miejscowości zakończono budowę kanalizacji. W roku 2003 rozpocząłem swoją inwestycją, czyli budowę domu, którą zakończyłem w roku 2006. W momencie zakupu działki i rozpoczęcia budowy zgłosiłem...


Radny prezesem stowarzyszenia a konflikt interesów

Jestem prezesem zarządu stowarzyszenia, które prowadzi społeczną szkołę podstawową. Dzierżawimy od gminy budynek, w którym mieści się szkoła, i utrzymujemy się z dotacji otrzymywanej od gminy. Stowarzyszenie ma status organizacji pożytku publicznego, ale nie prowadzi...


Mandat radnego gminy a członkostwo w zarządzie OSP

Jestem członkiem zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej, kandydowałem do rady gminy i zostałem wybrany. Czy wobec tego muszę zrezygnować z członkostwa w zarządzie jednostki OSP? Jednostka nie prowadzi działalności gospodarczej, ale w KRS ma wpis, że może prowadzić działalność.


Czy mogę dowiedzieć się o donosach na mnie?

Czy mam prawo iść do komendanta policji z pytaniem o donosy na moja osobę? Ostatnio inspektor budowlany zapowiedział się na kontrolę nielegalnych budów na mojej posesji. Pan inspektor pokazał mi dokument, w którym było napisane, że komisariat i komenda powiatowa kazała sprawdzić...


Zatrudnienie w urzędzie gminy a podział etatu

Jestem pracownikiem samorządowym w jednostce organizacyjnej urzędu gminy, posiadam umowę o pracę na czas nieokreślony, stanowisko otrzymałem w drodze konkursu. Od 1 stycznia 2018 r. przełożeni, w związku z przeniesieniem pewnej puli obowiązków z jednostki urzędu gminy, w której...


Czy radny prowadzący sklep może wystawić fakturę gminie?

Radny ma sklep. Czy to oznacza, że nie może wystawić gminie faktury za sprzedane jej produkty? Konkretnie – koło gospodyń, przygotowując poczęstunek dla gości, zakupiło produkty w sklepie radnego, a faktura miała być na gminę. Czy to nie narusza artykułów ustawy o...


Zrzeczenie się mandatu radnego

Z przyczyn osobistych muszę zrzec się mandatu radnego. Planuję nie złożyć oświadczenia majątkowego za ubiegły rok. Jakie grożą mi konsekwencje?


Czy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego może prowadzić działalność gospodarczą niezwiązaną z pełnioną funkcją urzędnika?

Czy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego może prowadzić działalność gospodarczą niezwiązaną z pełnioną funkcją urzędnika państwowego (np. wypożyczalnia narzędzi)?


Protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej jako informacja publiczna

Do szkoły wpłynął wniosek osoby fizycznej (nie nauczyciela ani nie pracownika tej szkoły) o udostępnienie informacji publicznej, tj. kopii protokołów z posiedzeń rad pedagogicznych, które odbyły sie w okresie ostatnich 7 lat. Biorąc pod uwagę ograniczenia określone w ustawie o...


Dostęp do informacji publicznej a tajemnica przedsiębiorstwa

Została zawarta umowa w sprawie sprzątania pomieszczeń biurowych pomiędzy komunalną spółką z o.o. (kapitał 100% gminy) a firmą sprzątającą. Umowa ta określa zasady świadczonej usługi, obowiązki stron, jak również wysokość odpłatności za usługę. W ramach dostępu do...


Redakcja podstawy prawnej zarządzenia

Czy w podstawie prawnej np. zarządzenia burmistrza czy dyrektora jednostki samorządowej można powoływać całą ustawę np. o finansach publicznych, rachunkowości czy jakąkolwiek inną, zamiast wskazania konkretnego artykułu ustawy czy paragrafu rozporządzenia wykonawczego?...


Czy radny gminy może być prezesem OSP?

Czy wygrywając wybory samorządowe, mogę pełnić jednocześnie obowiązki prezesa zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości, w której mam mandat radnego? Pragnę dodać, że OSP działa na podstawie standardowego statutu, w którym jest zapis, że OSP może...

»Artykuły

Ilość: 1 | Wyświetlono: wszystkie

Informacja publiczna a spółki komunalne

Spółka komunalna, jako podmiot wykonujący zadania publiczne, zobowiązana jest do udostępniania informacji publicznej jej dotyczącej zarówno na wniosek, jak i w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja taka może być jednak ograniczona ze względu na tajemnicę...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu