.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Samorządy, prawo miejscowe, BIP

W podkategorii: Artykuły | Pytania i odpowiedzi |

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 51 | Wyświetlono: 1-20

Aktywność zawodowa radnego gminy

Jestem radnym w jednej z gmin. Zawodowo pracuję w firmie A na pełen etat. A dodatkowo jestem zatrudniony w firmie B mojej żony na umowę-zlecenie (jednoosobowa działalność). Firma B mojej żony dostała zapytanie ofertowe i złożyła ofertę na wykonanie prac projektowych od firmy C,...

Zatrudnienie bliskiej rodziny w urzędzie przez starostę - czy jest to zgodne z prawem?

W starostwie powiatowym zatrudniona jest córka starosty. W związku z potrzebami kadrowymi miałaby teraz zmienić stanowisko pracy z zajmowanego w jednym z wydziałów na samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych. Stanowisko to bezpośrednio podlega sekretarzowi powiatu. Pojawiły...

Oświadczenie majątkowe dyrektora szkoły a umowa użyczenia mieszkania

Od niedawna jestem dyrektorem szkoły. Mam pytanie co do mojego oświadczenia majątkowego. Od urodzenia mieszkam w mieszkaniu mojej mamy. Czy mam obowiązek zawrzeć tę informację w oświadczeniu majątkowych, podając, że korzystam z mieszkania na zasadzie użyczenia? Czy garaż blaszany,...

Czy gmina może wybudować drogę mimo sprzeciwu mieszkańców - jak zablokować budowę drogi?

Zaistniał problem z wyznaczeniem w nowej wersji drogi gminnej. Według planu sprzed 3 lat miała ona przebiegać przez grunty rolne, ale ostatnio jeden z rolników odmówił sprzedaży fragmentu swojego gruntu pod drogę. W tym roku gmina zaczęła wytyczać tę drogę w innym miejscu. Teraz...

Nieuregulowany stan prawny drogi gminnej i problemy z przejazdem

W jaki sposób zmusić gminę do uregulowania stanu prawnego należącej do niej drogi? Część tej drogi zajął mieszkaniec, stawiając w jej przebiegu płot. Wszedł w drogę na ok. 70 cm wzdłuż całej swojej działki, co sprawiło, że droga ma 1,60 m szerokości. W związku z tym my...

Wynajem świetlicy wiejskiej i pobieranie opłat

Moje pytanie dotyczy działalności samorządu, a konkretnie zasad wynajmu świetlic wiejskich i pobierania za to opłat. W mojej gminie przewodniczący rady gminy i zarazem sołtys miejscowości, w której mieszkam, odpowiada za wynajem sali wiejskiej na różne uroczystości. Gminny...

Dysponowanie mieniem w Ochotniczej Straży Pożarnej

Jestem prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej, piszę w imieniu swojej jednostki. Naszą remizę wybudowali na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku strażacy, dzięki własnym środkom i własnej pracy. Grunt pod budowę przekazał mieszkaniec właśnie na ten cel. Chociaż...

Problem z dostępem do sieci kanalizacyjnej

Mam problem z uzyskaniem dostępu do sieci kanalizacyjnej. Pięć lata temu w mojej miejscowości zakończono budowę kanalizacji. W roku 2003 rozpocząłem swoją inwestycją, czyli budowę domu, którą zakończyłem w roku 2006. W momencie zakupu działki i rozpoczęcia budowy zgłosiłem...

Radny prezesem stowarzyszenia a konflikt interesów

Jestem prezesem zarządu stowarzyszenia, które prowadzi społeczną szkołę podstawową. Dzierżawimy od gminy budynek, w którym mieści się szkoła, i utrzymujemy się z dotacji otrzymywanej od gminy. Stowarzyszenie ma status organizacji pożytku publicznego, ale nie prowadzi...

Wykup lokalu użytkowego od gminy - zmiana uchwały o wykupie

Mam pytanie co do wykupu lokalu użytkowego od gminy. Kiedy przed 7 laty podpisywałem z gminą umowę najmu, obowiązywała uchwała rady miejskiej, która stanowiła, że wykup lokalu w trybie bezprzetargowym jest możliwy po 5 latach wynajmu. W 2017 r. rada miejska, kolejną uchwałą,...

Działalność gospodarcza w zakresie pośrednictwa finansowego pracownika urzędu pracy

Czy zastępca dyrektora powiatowego urzędu pracy jako pracownik samorządowy działający i podpisujący dokumenty i decyzje z upoważnienia starosty może (poza obowiązkami służbowymi) prowadzić działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa finansowego?

Udostępnienie rejestru czynności przetwarzania na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Czy organ administracji publicznej, będący administratorem, ma ma obowiązek udostępnić rejestr czynności przetwarzania na wniosek o udostępnienie informacji publicznej? Jeżeli nie, to proszę o wskazanie podstawy prawnej oraz uzasadnienia prawnego do wydania decyzji odmownej. Czy...

Mandat radnego gminy a członkostwo w zarządzie OSP

Jestem członkiem zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej, kandydowałem do rady gminy i zostałem wybrany. Czy wobec tego muszę zrezygnować z członkostwa w zarządzie jednostki OSP? Jednostka nie prowadzi działalności gospodarczej, ale w KRS ma wpis, że może prowadzić działalność.

Jak zmusić gminę do naprawy drogi?

Mieszkamy w małej miejscowości, w jednej z biedniejszych gmin. Mamy problem z drogą dojazdową do naszych domostw (6 rodzin). Droga należy do gminy, ale ponieważ działki, które zakupiliśmy na budowę domków jednorodzinnych, były wydzielone z pola ornego, gminnego, żeby jakoś...

Utworzenie publicznego przedszkola przez gminę a obowiązek informowania rodziców

Gmina chce utworzyć publiczne przedszkole. Czy jest obowiązek informowania o takim zamiarze rodziców?

Tworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przez gminę

Wójt gminy, u którego jestem zatrudniona w jednostce organizacyjnej gminy, w GOPS-ie, obecnie poprosił mnie o wyrażenie zgody na tworzenie jednostki organizacyjnej gminy – Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS-u). Czy mogę być zatrudniona na jeden etat w GOPS-ie i na pół etatu...

Zrzeczenie się diety przez radną

Od września do czerwca 2019 będę na urlopie dla poratowania zdrowia, równocześnie pełnię funkcję radnej miasta, chciałabym startować również w wyborach (nowa kadencja). Czy mogę zrzec się diety, aby nie wykonywać innej pracy zarobkowej?

Kandydowanie do rady gminy a wyrok

Chcę kandydować do rady gminy, ale 3 lata temu zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu wodnym, powoduję nieumyślne obrażenia ciała u pasażera, który leczył się powyżej 7 dni, na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności w...

Czy mogę dowiedzieć się o donosach na mnie?

Czy mam prawo iść do komendanta policji z pytaniem o donosy na moja osobę? Ostatnio inspektor budowlany zapowiedział się na kontrolę nielegalnych budów na mojej posesji. Pan inspektor pokazał mi dokument, w którym było napisane, że komisariat i komenda powiatowa kazała sprawdzić...

Nieprawidłowości w sprawozdaniu komitetu wyborczego kandydata

W ubiegłym tygodniu na zasadzie dostępu do informacji publicznej otrzymałem od komisarza wyborczego sprawozdanie komitetu wyborczego kandydata, który był moim przeciwnikiem w wyborach. Ze zdziwieniem stwierdziłem, że w sprawozdaniu nie ma nigdzie wydatków za reklamę w internecie...

»Artykuły

Ilość: 4 | Wyświetlono: wszystkie

Informacja publiczna a spółki komunalne

Spółka komunalna, jako podmiot wykonujący zadania publiczne, zobowiązana jest do udostępniania informacji publicznej jej dotyczącej zarówno na wniosek, jak i w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja taka może być jednak ograniczona ze względu na tajemnicę...

Zasady dostępu do informacji publicznej

Informacja publiczna, czyli każda informacja o sprawach publicznych, podlega udostępnieniu każdej zainteresowanej osobie. Nie ma przy tym znaczenia, czy osoba ta ma interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu dostępu do informacji publicznej. Różne mogą być jednak formy udostępniania...

Udzielenie informacji publicznej

Każdemu obywatelowi, a nawet cudzoziemcom, przysługuje prawo dostępu do informacji o sprawach publicznych, związanych z działalnością władz publicznych oraz innych podmiotów wykonujących zadania publiczne. Udzielanie informacji publicznej może następować w drodze...

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to uchwała rady gminy, która określa przeznaczenie terenu, sposób jego zagospodarowania oraz warunki zabudowy, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Określenie w planie działki jako przeznaczonej pod zabudowę...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl