Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej jako informacja publiczna

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 06.03.2017

Do szkoły wpłynął wniosek osoby fizycznej (nie nauczyciela ani nie pracownika tej szkoły) o udostępnienie informacji publicznej, tj. kopii protokołów z posiedzeń rad pedagogicznych, które odbyły sie w okresie ostatnich 7 lat. Biorąc pod uwagę ograniczenia określone w ustawie o dostępie do informacji publicznej (ochrona danych osobowych, ochrona dóbr osobistych uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły), a także tajemnicę służbową (zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy o systemie oświaty) – czy można odmówić udzielenia takiej informacji publicznej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) informacja publiczna jest udostępniana na wniosek.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 2 grudnia 2015 r. (IV SAM/Po 135/15) wskazał, iż protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej gimnazjum publicznego wraz z uchwałami i wnioskami; protokoły z posiedzenia „komisji” powołanej przez dyrektora gimnazjum z udziałem przedstawicieli organizacji związkowych działających w szkole; projekt aneksu arkusza organizacyjnego oraz dokumentu zawierającego szczegółowy przydział nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; imienny wykaz, z podaniem kwoty i procentu wynagrodzenia zasadniczego, dodatku motywacyjnego otrzymanego przez dyrektora i dwóch wicedyrektorów, a także imienny wykaz wysokości kwot dofinansowania do doskonalenia zawodowego odnosi się bezpośrednio do działania podmiotu publicznego wykonującego powierzone mu zadania ze środków pochodzących ze środków publicznych.

 

Takie samo stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, który w wyroku z dnia 26 września 2014 r., (II SAB/Łd 102/14) stwierdził, że posiedzenia rad pedagogicznych stanowią ważny element w działalności szkoły w zakresie realizacji ustawowych zadań i niewątpliwie protokoły z tych posiedzeń stanowią dane publiczne podlegające udostępnieniu.

 

Pamiętać należy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniu m.in. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o tajemnicy ustawowo chronionej oraz ze względu na prywatność osoby fizycznej. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, jeśli żądane informacje mają związek z pełnieniem tych funkcji publicznych.

 

Dlatego też Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 26 lipca 2011 r., (VIII SAB/Wa 22/11) stwierdził, że protokoły z rad pedagogicznych są danymi publicznymi stanowiącymi informację publiczną. Jako takie winny więc zostać udostępnione na żądanie, chyba że zachodzą podstawy z art. 5 ustawy, a stanowisko organu powinno przybrać postać decyzji odmawiającej dostępu do informacji publicznej.

 

W związku z powyższym, jeżeli obrady rady pedagogicznej nie dotyczyły takich danych uczniów, ich rodziców lub pracowników szkoły jak przykładowo: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, twórczość naukowa, artystyczna itp., protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej powinny zostać udostępnione. W przypadku zaś tych protokołów, których udostępnienie naruszyłoby dobra osobiste – dyrektor szkoły powinien wydać decyzję odmowną, powołując się na art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II minus 7 =

»Podobne materiały

Czy zastępca wójta może zostać prezesem stowarzyszenia?

Czy zastępca wójta może zostać prezesem stowarzyszenia lokalnego? Stowarzyszenie to, zgodnie ze statutem i KRS, może prowadzić działalność gospodarczą (z której dochód może być przeznaczony tylko na działalność statutową), ale jeszcze jej nie podjęło. Prezes pełni swoją funkcję nieodpłatnie. 

 

Wyprowadzanie psów – przepisy

Mieszkam na zamkniętym osiedlu. Niedawno na trawnikach pojawiły się tabliczki zakazujące wyprowadzania psów. Administracja osiedla wywiesza też informacje, że psy na osiedlu mają być wyprowadzane na smyczy (zgodnie z uchwałą Rady Miasta, którą załączam). Czy te regulacje są zgodne z przepisami prawa

 

Czy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego może prowadzić działalność gospodarczą niezwiązaną z pełnioną funkcją urzędnika?

Czy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego może prowadzić działalność gospodarczą niezwiązaną z pełnioną funkcją urzędnika państwowego (np. wypożyczalnia narzędzi)?

 

Radny wykonawcą prac na rzecz jednostki organizacyjnej gminy?

Pytanie dotyczy radnego gminy, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób. Wykonał on usługę transportową polegającą na przewiezieniu pracowników szkoły będącej jednostką organizacyjną gminy, w której jest radnym. Czy w tym wypadku został złamany zakaz łączenia funkcji radnego z

 

Czy radny gminy może być prezesem OSP?

Czy wygrywając wybory samorządowe, mogę pełnić jednocześnie obowiązki prezesa zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości, w której mam mandat radnego? Pragnę dodać, że OSP działa na podstawie standardowego statutu, w którym jest zapis, że OSP może prowadzić działalność gospodarczą. Działalno

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »