.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej jako informacja publiczna

Do szkoły wpłynął wniosek osoby fizycznej (nie nauczyciela ani nie pracownika tej szkoły) o udostępnienie informacji publicznej, tj. kopii protokołów z posiedzeń rad pedagogicznych, które odbyły sie w okresie ostatnich 7 lat. Biorąc pod uwagę ograniczenia określone w ustawie o dostępie do informacji publicznej (ochrona danych osobowych, ochrona dóbr osobistych uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły), a także tajemnicę służbową (zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy o systemie oświaty) – czy można odmówić udzielenia takiej informacji publicznej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej jako informacja publiczna

Czy szkoła może udostępnić protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej?

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) informacja publiczna jest udostępniana na wniosek.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 2 grudnia 2015 r. (IV SAM/Po 135/15) wskazał, iż protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej gimnazjum publicznego wraz z uchwałami i wnioskami; protokoły z posiedzenia „komisji” powołanej przez dyrektora gimnazjum z udziałem przedstawicieli organizacji związkowych działających w szkole; projekt aneksu arkusza organizacyjnego oraz dokumentu zawierającego szczegółowy przydział nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; imienny wykaz, z podaniem kwoty i procentu wynagrodzenia zasadniczego, dodatku motywacyjnego otrzymanego przez dyrektora i dwóch wicedyrektorów, a także imienny wykaz wysokości kwot dofinansowania do doskonalenia zawodowego odnosi się bezpośrednio do działania podmiotu publicznego wykonującego powierzone mu zadania ze środków pochodzących ze środków publicznych.

Udostępnianie protokołów z posiedzeń rady pedagogicznej a dane wrażliwe

Takie samo stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, który w wyroku z dnia 26 września 2014 r., (II SAB/Łd 102/14) stwierdził, że posiedzenia rad pedagogicznych stanowią ważny element w działalności szkoły w zakresie realizacji ustawowych zadań i niewątpliwie protokoły z tych posiedzeń stanowią dane publiczne podlegające udostępnieniu.

 

Pamiętać należy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniu m.in. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o tajemnicy ustawowo chronionej oraz ze względu na prywatność osoby fizycznej. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, jeśli żądane informacje mają związek z pełnieniem tych funkcji publicznych.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Odmowa udostępnienia protokołów z posiedzeń rady pedagogicznej

Dlatego też Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 26 lipca 2011 r., (VIII SAB/Wa 22/11) stwierdził, że protokoły z rad pedagogicznych są danymi publicznymi stanowiącymi informację publiczną. Jako takie winny więc zostać udostępnione na żądanie, chyba że zachodzą podstawy z art. 5 ustawy, a stanowisko organu powinno przybrać postać decyzji odmawiającej dostępu do informacji publicznej.

 

W związku z powyższym, jeżeli obrady rady pedagogicznej nie dotyczyły takich danych uczniów, ich rodziców lub pracowników szkoły jak przykładowo: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, twórczość naukowa, artystyczna itp., protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej powinny zostać udostępnione. W przypadku zaś tych protokołów, których udostępnienie naruszyłoby dobra osobiste – dyrektor szkoły powinien wydać decyzję odmowną, powołując się na art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 + pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu