.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Jakie informacje powinien zawierać wypis z MPZP?

• Opublikowano: 02-10-2023 • Autor: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Jakie informacje powinien zawierać wypis z MPZP? Czy powinna zostać w nim zamieszczona informacja o wysokości opłaty planistycznej na mocy prawa? Czy są jakieś rozporządzenia lub ustawy regulujące tę kwestię?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jakie informacje powinien zawierać wypis z MPZP?

Udostępnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z art. 30 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „każdy ma prawo wglądu do planu miejscowego oraz otrzymania z niego wypisów i wyrysów”. Zarówno wyrysy, jak i wypisy z planu miejscowego są informacją publiczną, więc ich wydawanie reguluje ustawa o dostępie do informacji publicznej. O wydanie wypisu lub wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego może wystąpić każdy i może to uczynić w każdym celu. Organ administracji nie może zaś odmówić ich wydania.

 

Udostępnianie tekstu planu miejscowego, w tym do wglądu, odbywa się na zasadach przewidzianych w art. 28 ust. 2 i 3 oraz art. 28b ust. 1a ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Informacje zwarte w wypisie z MPZP

Nie ma przepisów wskazujących, co ma zawierać wypis z MPZP. W wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 6.05.2010 r. (sygn. akt II SAB/Go 15/10) sąd wskazał, że: „Organ administracji, udzielając informacji, może podać tylko te dane, które wynikają z treści aktów prawa; nie jest on obowiązany ani uprawniony do wyjaśniania pojęć użytych w części tekstowej planu. Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego, tak więc wykluczone jest interpretowanie jego zapisów czy części graficznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej”.

 

Wypis i wyrys z MPZP musi zawierać niewątpliwie informacje na temat możliwości wykorzystania danego obszaru.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Opłata planistyczna

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości”.

 

Jeśli więc są spełnione ww. przesłanki, to opłatę wskazuje się w planie.

Wypis i wyrys z MPZP

Z kolei wypis i wyrys z planu to de facto nic innego jak dokument, który określa ustalenia zawarte w MPZP w zakresie działki. Nie bez powodu mówi się na niego, że jest to opinia z MPZP. W praktyce najczęściej ma on formę cytatu z MPZP, tyle że jest to ten fragment, który odnosi się do działki objętej wnioskiem strony wnoszącej o wypis.

 

Biorąc powyższe pod uwagę, w mojej ocenie, ilekroć dana osoba wystąpi o wypis z MPZP dla swojej działki, to obowiązkiem gminy jest podać również wysokość opłaty planistycznej dla tej części działki, którą obejmuje ów wypis z MPZP. Niemniej ani wypis, ani wyrys nie są decyzjami administracyjnymi kształtującymi prawa i obowiązki, więc przesądza zawsze to, co w treści MPZP.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I plus 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu