.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup domu w Hiszpanii pod wynajem a zwrot VAT

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 19.04.2018

Zamierzam kupić dom pod wynajem w Hiszpanii od dewelopera hiszpańskiego z rynku pierwotnego. Chcę to nabyć na potrzeby mojej polskiej działalności gospodarczej. Czy i jak mogę odzyskać VAT od zakupu domu w Hiszpanii? Jak później będą wyglądały moje rozliczenia wynajmu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup domu w Hiszpanii pod wynajem a zwrot VAT

Fot. Fotolia

PIT

 

Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Zasada ta doznaje jednak ograniczenia, bowiem stosuje się ją z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

 

Jedną z takich umów jest umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Madrycie dnia 15 listopada 1979 r. Zgodnie z art. 6 ust. 1 umowy dochody z majątku nieruchomego, włączając dochody z eksploatacji gospodarstw rolnych i leśnych, mogą być opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym ten majątek jest położony, reguła ta znajduje zastosowanie do dowodów z bezpośredniego użytkowania, najmu, jak również każdego rodzaju użytkowania majątku nieruchomego, a ponadto stosuje się ją również do dochodu z majątku nieruchomego przedsiębiorstwa i do dochodu z majątku nieruchomego, który służy do wykonywania wolnego zawodu.

 

Zatem dochody z najmu majątku nieruchomego położonego w Hiszpanii mogą być opodatkowane w Hiszpanii, jako kraju, w którym ten majątek jest położony, co nie wyłącza opodatkowania ich w Polsce. By do podwójnego opodatkowania nie doszło stosuje się art. 23 ust. 1 lit. a), zgodnie z którym, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami ww. umowy może być opodatkowany w Hiszpanii, to Polska będzie (z pewnymi zastrzeżeniami i wyjątkami), zwalniać taki dochód lub majątek spod opodatkowania, ale może, przy obliczaniu od pozostałej części dochodu lub majątku takiej osoby, stosować stopę podatkową, która byłaby zastosowana w wypadku, gdyby zwolniona część dochodu lub majątku nie była tak zwolniona.

 

Innymi słowy, podatek dochodowy zapłaci Pan w Hiszpanii, według prawa hiszpańskiego dokona Pan rozliczenia zgodnie z wewnętrznym prawem, ale w Polsce kwota dochodu wpłynie na stawkę podatku od pozostałych dochodów (jeśli zastosowanie znajduje progresja).

 

VAT

 

Zgodnie z art. 28e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221 j.t.) miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.

 

Skoro polskiemu VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, to odpłatne świadczenie usług poza terytorium kraju nie podlega w Polsce opodatkowaniu. Towary i usługi nabywane, by świadczyć takie usługi (jak wydatki na nabycie nieruchomości) nie są wydatkami na towary i usługi wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych krajowym VAT, zatem nie można odliczyć od krajowego VAT należnego hiszpańskiego VAT naliczonego. Można jednak wystąpić o zwrot VAT hiszpańskiego w Hiszpanii, jeśli nieruchomość będzie służyła świadczeniu usług opodatkowanych hiszpańskim VAT, oczywiście wszystko to musi odbyć się zgodnie z prawem wewnętrznym Hiszpanii.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 + siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »