.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Strzelanie z broni myśliwskiej bez pozwolenia

Mam pytanie dotyczące strzelania z broni myśliwskiej bez pozwolenia. Policja przeszukała dom na podstawie doniesienia (mają dowody w postaci łuski znalezionej w lesie). Co grozi za wzięcie komuś broni myśliwskiej (np. komuś z rodziny), strzelanie z niej i przypadkowe trafienie sarny? Co można zrobić w takiej sytuacji? Przyznać się czy zaprzeczać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Strzelanie z broni myśliwskiej bez pozwolenia

Fot. Fotolia

Przedstawiona przez Pana sytuacja jest dość trudna i delikatna, wymaga sięgnięcia do przepisów szczególnych, jaką jest m.in. ustawa o broni i amunicji (zwana dalej ustawą). W Polsce posiadanie i posługiwanie się bronią jest ściśle reglamentowane i nie można tego czynić w sposób dowolny.

 

Zawarto to wprost w art. 2 ustawy, zgodnie z którym poza przypadkami określonymi w ustawie nabywanie, posiadanie oraz zbywanie broni jest zabronione. Ustawa nie dotyczy jedynie broni dla sił zbrojnych oraz innych, podobnych formacji. Pojęcie broni obejmuje zaś również broń myśliwską.

 

Jedną z bardzo ważnych kwestii, jaka może mieć wpływ na ewentualne konsekwencje jest to, czy osoba, która się tego dopuściła, ma pozwolenie na broń czy też nie.

 

Pozwolenia na broń nie wymaga się w następujących przypadkach:

 

1) gromadzenia broni w zbiorach muzealnych na podstawie odrębnych przepisów;

2) używania broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy działającej na podstawie zezwolenia właściwego organu;

3) używania broni palnej sygnałowej i alarmowej do celów wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych oraz przez osoby uprawnione do sygnalizacji zawodnikom rozpoczęcia konkurencji sportowej w trakcie zawodów sportowych, jeżeli wymaga ona takiej sygnalizacji;

4) dysponowania bronią przez przedsiębiorców dokonujących obrotu bronią i amunicją na podstawie koncesji lub świadczących usługi rusznikarskie na podstawie odrębnych przepisów, o ile jest to związane bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej;

5) dysponowania bronią przekazaną w celu pozbawienia lub potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych;

6) posiadania broni palnej pozbawionej cech użytkowych;

7) posiadania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10 mA;

8) posiadania ręcznych miotaczy gazu obezwładniającego;

9) posiadania broni pneumatycznej;

10) posiadania broni palnej rozdzielnego ładowania, wytworzonej przed rokiem 1885 oraz replik tej broni;

11) posiadania broni palnej alarmowej o kalibrze do 6 mm.

 

Jak rozumiem, chodziło o broń myśliwską, czyli niewymienioną w tych wyjątkach, a więc konieczne jest zdobycie zezwolenia. Z drugiej jednak strony w ustawie określono, iż nabywanie i posiadanie jest zabronione, a nie korzystanie czy używanie. Na końcu tej ustawy znajdują się przepisy karne, które dotyczą głównie posiadaczy, właścicieli broni. M.in. zgodnie z art. 51 pkt 7 ustawy, kto przechowuje oraz nosi broń i amunicję w sposób umożliwiający do niej dostęp osób nieuprawnionych, podlega karze aresztu lub grzywny. Na podstawie więc tych przepisów kara dotyczy głównie właściciela broni. Są to wykroczenia, a w przypadku ich popełnienia, można orzec przepadek broni i amunicji, nawet gdyby nie stanowiły one własności sprawcy.

 

Jednakże nie można bazować jedynie na tej ustawie, a trzeba również sięgnąć do Kodeksu karnego (dalej K.k.).

 

Zgodnie z art. 263 § 2 K.k., kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

Jak widać kara jest tutaj już zdecydowanie poważniejsza. Nie określono, o jakie konkretnie posiadanie chodzi, ale nie jest wymagane, aby było to rzeczywiste, długotrwałe posiadanie jakiejś rzeczy, wystarczające jest po prostu, iż sprawca ma ją w swoim posiadaniu, dysponuje nią, nawet jeśli jest to przez krótki czas. Potwierdził to również Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 24 września 2009 r., sygnatura II KK 170/09.

 

Niestety nie ma możliwości np. warunkowego zawieszenia postępowania ze względu na to, że wysokość górnej granicy zagrożenia karą jest już zbyt wysoka, jednakże w tej sytuacji chyba najlepszym wyjściem byłoby przyznanie się do winy i złożenie wniosku o dobrowolne poddanie się karze, która zostanie wcześniej uzgodniona. W takich przypadkach z reguły zasądzana jest kara w zawieszeniu. Okoliczności zresztą są takie, że kara raczej nie powinna być zbyt wysoka, jednakże w ten sposób można ją zminimalizować. Prawdopodobnie zostałby wydany wyrok skazujący, gdyż pewnie dowody są dość jednoznaczne, a trudno byłoby znaleźć argumenty na swoją obronę.

 

Oprócz tego mogło dojść do naruszenia ustawy prawo łowieckie, a konkretnie art. 53, czyli, kto poluje nie posiadając do tego uprawnień, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

 

Jak widać konsekwencje niestety mogą być poważne, zwłaszcza w świetle przepisów Kodeksu karnego. Prawdopodobnie policja zebrała już potrzebne dowody, dlatego samo zaprzeczenie pewnie i tak nic nie zmieni, więc mimo wszystko mogłoby dojść do wyroku skazującego. Dlatego też współpraca i przyznanie mogłyby być już lepszym rozwiązaniem.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII - dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl