Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wymeldowanie bez zgody zameldowanego

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 19.11.2017

Jestem współwłaścicielką (razem z moją siostrą) nieruchomości po naszych rodzicach. Jest w tej nieruchomości zameldowana córka mojej siostry, która dobrowolnie nie chce się wymeldować. Dodam, że od ponad 10 lat nie mieszka pod tym adresem, gdyż wyjechała za granicę. Jak można wymeldować zameldowanego z pobytu stałego bez jego zgody?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wymeldowanie bez zgody zameldowanego

Fot. Fotolia

Kiedy należy dokonać wymeldowania z miejsca pobytu stałego?

Co do zasady ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności przewidywała pierwotnie, że od tego roku mieliśmy mieć spokój z tzw. „meldunkami”. Niestety – urzędnicy lubią nas liczyć i ewidencjować – dlatego przedłużono obowiązywanie tychże przepisów w zakresie zameldowania i wymeldowania najpierw do końca 2018 r., a teraz bezterminowo. Dlatego nadal temat „meldunków” pozostaje żywy i uciążliwy. Nie ma więc sensu, aby Pani dłużej na stanie swojej nieruchomości tolerowała meldunek administracyjny osób, które same zgodnie z ustawą powinny dokonać do urzędu gminy/miasta odpowiedniego zgłoszenia.

 

Przepisy ustawy o ewidencji ludności stanowią bowiem:

 

„Art. 33.

1. Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.

2. Obywatel polski dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca pobytu czasowego:

1) w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo

2) w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, o którym mowa w pkt 1, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.”

 

A także:

 

„Art. 36.

1. Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.

2. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

3. Zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego:

1) w formie pisemnej w organie gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 1, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo

2) w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 1, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.”

 

Wymieniona przez Panią osoba (siostrzenica) tychże oświadczeń zapewne nie złożyła skoro nadal mimo wyjazdu za granicę figuruje jako osoba zameldowana. Nie ma ona żadnych praw na Pani nieruchomości, bo meldunek to czynność technicznoprawna potwierdzająca pobyt stały lub czasowy pod danym adresem. Jak widać – siostrzenica nie spełnia warunku utrzymania meldunku.

Czy do wymeldowania osoby która opuściła miejsce pobytu stałego jest potrzebna jej zgoda?

Wracając do „wymeldowania” – nie jest do tego potrzebna jej zgoda – w takiej sytuacji przysługuje Pani prawo przewidziane w poniższym przepisie cytowanej ustawy:

 

„Art. 35.

Organ gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 1, wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu wskazanych w art. 28 ust. 2, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.”

 

W tym celu proszę udać się do właściwego z uwagi na miejsce zameldowania urzędu gminy/miasta i złożyć wniosek o wymeldowanie wskazanych osób. Proszę pamiętać, że Pani nie musi znać dokładnego adresu tej osoby, ale jego podanie ułatwiłoby procedurę wymeldowania. Jednak brak tych danych nie może być podstawą do odmowy wymeldowania. Pani ma obowiązek jedynie wykazać się tytułem własności do nieruchomości (akt notarialny, wypis z KW lub RG, itp.) oraz wskazać, od kiedy siostrzenica tam nie mieszka. Wniosek może złożyć Pani sama lub z siostrą.

 

W oparciu o to – organ meldunkowy przeprowadzi postępowanie i ma obowiązek wydać decyzję.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV minus dziewięć =

»Podobne materiały

Podwójna wypłata wynagrodzenia a roszczenia byłego pracodawcy

Trzy miesiące temu za porozumieniem stron rozwiązałem umowę o pracę. Oczekiwałem na ostatnią pensję oraz na ekwiwalent za urlop i zaległy dodatek. Pod koniec kwietnia otrzymałem przelew pt. „wynagrodzenie za marzec”. Tydzień później na koncie pojawił się taki sam przelew (kwota i tytuł).

 

Zmniejszenie lub uchylenie alimentów po przejściu na emeryturę

Mam pełnoletniego syna. Płacę na niego 700 zł alimentów na konto matki. Syn nie chce się uczyć, nie zdaje matury. Miałem zasądzone te alimenty, kiedy pracowałem. Teraz mam obniżony dochód, bo przeszedłem na emeryturę. Czy jest możliwość zmniejszenia i uchylenia alimentów w tej sytuacji?

 

Ogrodzenie na granicy działek

Jestem właścicielką działki rolnej (łąki), którą wykorzystuję, kosząc trawę na siano. Właściciel sąsiedniego pola postawił ogrodzenie (w postaci drewnianych bali) na granicy działki, co spowodowało, że nie mogę skosić około 2 m łąki. Czy mogę coś zrobić w tej sprawie?

 

Ujawnienie osobom postronnym wyciągów bankowych

Mam proces o spadek po byłej żonie wytoczony przez pasierba. Sędzia udostępnił wyciągi bankowe stronie (pasierb i pełnomocnik). Ostatnio zeznawała konkubina pasierba, która stwierdziła, że przeglądała moje wyciągi bankowe. Sędzia na to zareagował i zapytał, jakim prawem to zrobiła. Sędzia podkreślił

 

Jak podzielić działkę rolną na mniejsze?

Czy jest możliwe podzielenie działki o powierzchni 0,3240 ha na cztery mniejsze działki po 800 m2? Jest to działka RIVa (0,1235 ha plus łąki trwałe LIII, obszar łączny jw.). Z tego co wiem, można skorzystać z drogi sądowej. Chcę, aby każdy w rodzinie miał swój kawałek ziemi. Poza mną

 

Jak mogę odzyskać dokumenty z uczelni?

W jaki sposób mogę odzyskać dokumenty z uczelni tj. świadectwo maturalne, indeks, oraz kartę przebiegu studiów? Jedyny dokument, jaki mam, to legitymacja studenta z numerem albumu. Studia przerwałam 9 lat temu, będąc na drugim roku. Powodem rezygnacji był wyjazd do Kanady, nie korzystałam z urlopu d

 

Import towarów z krajów trzecich a procedury celne i VAT

Wiele osób zajmujących się sprzedażą rzeczy przez internet, sprowadza je również z krajów niebędących członkami UE. Jak w takich sytuacjach wyglądają procedury celne? Często zdarza się również sytuacja, gdy towar, który powinien być oclony, trafia do rąk osoby sprzedającej go na terytorium RP bez cł

 

Powrót z emigracji do Polski a rozliczenie z urzędem skarbowym

Od początku 2005 r. przebywam w Wielkiej Brytanii, gdzie mam pracę. Od czerwca 2006 r. mam status rezydenta. Za kilka miesięcy planuję powrót do Polski na stałe. Jakie mam zobowiązania wobec urzędu skarbowego? Dodam, że moje miejsce zameldowania cały czas jest w Polsce, gdzie mam mieszkanie.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »