Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kto może zostać kierownikiem środowiskowego domu samopomocy

Autor: Marek Kowalski • Opublikowane: 17.11.2017

Czy zgodnie z Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy osoba, która ukończyła 5-letnie studia wydział chemii kierunek chemia środowiska, może zostać kierownikiem takiego środowiskowego domu samopomocy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Stosownie do wskazanego przez Pana Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy:

 

„§ 9. 1. Kierownik domu jest obowiązany posiadać wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w domu oraz co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku, na którym miał bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

 

2. Do stażu pracy, o którym mowa w ust. 1, zalicza się okres zatrudnienia w domu”.

 

Pan wskazuje, że dana osoba posiada wykształcenie wyższe, ukończyła 5-letnie studia. W języku nauki to: magisterium na kierunku chemia, specjalność chemia środowiskowa.

 

Absolwent posiada wiedzę w zakresie podstawowych zagadnień chemii opartą na szerokich podstawach matematyki i nauk przyrodniczych, znajomość procesów i współzależności zachodzących w środowisku, znajomość zagadnień związanych z gospodarką surowcami i odpadami, umiejętność pobierania próbek, znajomość i umiejętność przeprowadzania podstawowych pojęć analitycznych, świadomość i umiejętność korzystania z uwarunkowań prawno-ekonomicznych, umiejętność doboru technik analitycznych i przeprowadzenia podstawowych analiz stosowanych w badaniach środowiska, umiejętność napisania raportu końcowego i jego ocenę merytoryczną, umiejętność posługiwania się metodami statystycznymi w ocenie badań środowiskowych.

 

Rozporządzenie wymaga od kierownika takiego ośrodka, o jakim Pan pisze:

 

  • wykształcenia wyższego na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w domu oraz
  • co najmniej półrocznego stażu pracy na stanowisku, na którym miał bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

 

Staż nie może być w dowolnej jednostce ,ale ma to być staż na stanowisku, na którym potencjalny kierownik miał bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Wykształcenie zaś wyższe na odpowiednik kierunku – takim jaki ma zastosowanie przy świadczeniu usług w środowiskowym domu samopomocy.

 

Do zadań ŚDS należy budowanie sieci oparcia społecznego, przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku:

 

  • osób przewlekle psychicznie chorych,
  • niepełnosprawnych intelektualnie.

 

Biorąc pod uwagę zakres, w jakim uzyskuje się wiedzę po ukończeniu studiów chemia w specjalności chemia środowiskowa – nie sposób uznać, że jest to wykształcenie będące przydatne oraz mające zastosowanie przy świadczeniu usług w ŚDS; zwłaszcza dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz niepełnosprawnych intelektualnie.

 

Reasumując – osoba, która ukończyła takie studia, nie może zostać kierownikiem środowiskowego domu samopomocy z tego powodu, że jej wykształcenie nie ma zastosowania przy świadczeniu usług w ŚDS dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz niepełnosprawnych intelektualnie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć minus 3 =

»Podobne materiały

Czy można wpisać w umowie o pracę dwa miejsca jej wykonywania?

Czy będzie zgodny z prawem poniższy zapis w umowie o pracę na czas nieokreślony takiej treści: „Miejsce wykonywania pracy: siedziba firmy ..., ul. ... lub miejsce zamieszkania Pracownika, o ile Pracodawca wyrazi zgodę na świadczenie pracy przez Pracownika w miejscu jego zamieszkania”? Cz

 

Wykonywanie zlecenia przez podwykonawcę

Wykonując roboty budowlane itp., muszę zleceniodawcę powiadamiać o moim podwykonawcy, a jednocześnie muszę uzyskać zgodę na podwykonawcę. Czy jest jakiś rodzaj umowy, który pozwoli mi przyjąć dane zlecenie, zlecić to podwykonawcy i dostać wynagrodzenie za to, iż usługa została zrealizowana?

 

Częściowy zwrot kosztów za remont drogi służebnej

Kilka lat temu kupiłem działkę, przez którą przechodzi droga służebna dla dwóch działek rekreacyjnych. Wspomniana droga nie była utwardzona, wobec czego przeprowadziłem odpowiedni remont. Ogrodziłem też działkę i postawiłem bramę wjazdową na drogę służebną. Zaznaczam, że służebność została ustalona

 

Obietnice za życia a spadek

W tym roku zmarła moja mama (tata nie żyje od 7 lat), na którą zapisane było mieszkanie, w którym mieszkała razem z moją siostrą (więcej rodzeństwa nie posiadam) oraz dziećmi siostry. Niedługo ma się odbyć sprawa spadkowa, siostra chce, żebym zrzekła się praw do mieszkania, powołując się na umowę us

 

Odzyskanie prawa jazdy za jazdę po alkoholu za granicą

Mam problem z odzyskaniem utraconego prawa jazdy w Holandii. Zostało zatrzymane za prowadzenie pod wpływem alkoholu oraz prędkość. Nie mieszkam w Holandii ani tam nie pracuję. Dziś poszedłem do urzędu dowiedzieć się, co się dzieje z moim prawem jazdy, gdyż okres 11 miesięcy kary, która została na mn

 

Import towarów z krajów trzecich a procedury celne i VAT

Wiele osób zajmujących się sprzedażą rzeczy przez internet, sprowadza je również z krajów niebędących członkami UE. Jak w takich sytuacjach wyglądają procedury celne? Często zdarza się również sytuacja, gdy towar, który powinien być oclony, trafia do rąk osoby sprzedającej go na terytorium RP bez cł

 

Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych

Czy mogę prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą (polegającą na udzielaniu korepetycji) w mieszkaniu, które zakupiłam, korzystając z dopłat z programu „Rodzina na swoim”? Lokal nadal będzie zaspokajać potrzeby mieszkaniowe (tylko jeden pokój zostanie przeznaczony na biuro).

 

List przewozowy CMR a żądanie dostarczenia 2 egzemplarzy listu przewozowego

Mamy pytanie o list przewozowy CMR. Jesteśmy firmą spedycyjną, w spornej sprawie dostarczyliśmy towar. Firma, która nam to zleciła, chce 2 oryginalne listy przewozowe CMR, i w dodatku jeden z podpisem odbioru. Te dokumenty są oczywiście nie do zdobycia, co więc zrobić? Podali, że chcą

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »