.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kto może zostać kierownikiem środowiskowego domu samopomocy

Autor: Marek Kowalski • Opublikowane: 17.11.2017

Czy zgodnie z Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy osoba, która ukończyła 5-letnie studia wydział chemii kierunek chemia środowiska, może zostać kierownikiem takiego środowiskowego domu samopomocy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Stosownie do wskazanego przez Pana Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy:

 

„§ 9. 1. Kierownik domu jest obowiązany posiadać wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w domu oraz co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku, na którym miał bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

 

2. Do stażu pracy, o którym mowa w ust. 1, zalicza się okres zatrudnienia w domu”.

 

Pan wskazuje, że dana osoba posiada wykształcenie wyższe, ukończyła 5-letnie studia. W języku nauki to: magisterium na kierunku chemia, specjalność chemia środowiskowa.

 

Absolwent posiada wiedzę w zakresie podstawowych zagadnień chemii opartą na szerokich podstawach matematyki i nauk przyrodniczych, znajomość procesów i współzależności zachodzących w środowisku, znajomość zagadnień związanych z gospodarką surowcami i odpadami, umiejętność pobierania próbek, znajomość i umiejętność przeprowadzania podstawowych pojęć analitycznych, świadomość i umiejętność korzystania z uwarunkowań prawno-ekonomicznych, umiejętność doboru technik analitycznych i przeprowadzenia podstawowych analiz stosowanych w badaniach środowiska, umiejętność napisania raportu końcowego i jego ocenę merytoryczną, umiejętność posługiwania się metodami statystycznymi w ocenie badań środowiskowych.

 

Rozporządzenie wymaga od kierownika takiego ośrodka, o jakim Pan pisze:

 

  • wykształcenia wyższego na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w domu oraz
  • co najmniej półrocznego stażu pracy na stanowisku, na którym miał bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

 

Staż nie może być w dowolnej jednostce ,ale ma to być staż na stanowisku, na którym potencjalny kierownik miał bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Wykształcenie zaś wyższe na odpowiednik kierunku – takim jaki ma zastosowanie przy świadczeniu usług w środowiskowym domu samopomocy.

 

Do zadań ŚDS należy budowanie sieci oparcia społecznego, przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku:

 

  • osób przewlekle psychicznie chorych,
  • niepełnosprawnych intelektualnie.

 

Biorąc pod uwagę zakres, w jakim uzyskuje się wiedzę po ukończeniu studiów chemia w specjalności chemia środowiskowa – nie sposób uznać, że jest to wykształcenie będące przydatne oraz mające zastosowanie przy świadczeniu usług w ŚDS; zwłaszcza dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz niepełnosprawnych intelektualnie.

 

Reasumując – osoba, która ukończyła takie studia, nie może zostać kierownikiem środowiskowego domu samopomocy z tego powodu, że jej wykształcenie nie ma zastosowania przy świadczeniu usług w ŚDS dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz niepełnosprawnych intelektualnie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy minus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton