Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odzyskanie prawa jazdy za jazdę po alkoholu za granicą

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 08.10.2019

Mam problem z odzyskaniem utraconego prawa jazdy w Holandii. Zostało zatrzymane za prowadzenie pod wpływem alkoholu oraz prędkość. Nie mieszkam w Holandii ani tam nie pracuję. Dziś poszedłem do urzędu dowiedzieć się, co się dzieje z moim prawem jazdy, gdyż okres 11 miesięcy kary, która została na mnie nałożona przez holenderski sąd, własnie się skończył. Pani w urzędzie powiedziała, że czekają na tłumaczenie wyroku i grozi mi wysłanie na badania psychologiczne oraz powtórna sprawa w Polskim sądzie. Czy możliwe jest podwójne ukaranie kierowcy, tj. jeszcze raz w Polsce? Nie dostałem również żadnego pisma z wyrokiem sądu holenderskiego.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odzyskanie prawa jazdy za jazdę po alkoholu za granicą

Fot. Fotolia

Zgodnie z art. 42 konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu 8 listopada 1968 r., podpisanej również przez Polskę, organy terenowe państwa obcego mogą zatrzymać dokument prawa jazdy kierującemu, który na ich terytoriach popełnił wykroczenie.

 

Odsyłając prawo jazdy do polskiego urzędu, organy administracji obcej dołączają do polskiego prawa jazdy informację, z której wynika okres, na który orzeczony został zakaz prowadzenia pojazdów. W celu możliwości weryfikacji do prawa jazdy powinien być dołączony wyrok, z którego wynika okres orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów.

 

Nie wiem, czemu tak długo trwa procedura tłumaczenia, ale zgodnie z art. 12 ust. 1 „prawo jazdy nie może być wydane osobie, w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu”. Muszą więc stwierdzić, że okres zakazu się zakończył.

 

Zakaz prowadzenia dotyczy tylko kraju, w którym doszło do przewinienia?. Nie dotyczy Polski. Jednak zgodnie z art. 11 pkt 4 ww. dyrektywy: „państwo członkowskie odmawia wydania prawa jazdy osobie, której prawo jazdy podlega ograniczeniu, zawieszeniu lub cofnięciu w innym państwie członkowskim”.

 

W artykule 11 w pkt 2 zawarta jest klauzula o wzajemnym przestrzeganiu i respektowaniu konsekwencji wynikających w prawa karnego krajowego i jego stosowania na danym terytorium.

 

Nie utracił Pan prawa jazdy na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Nie będzie Pan zdawał ponownie egzaminu, a prawo jazdy powinno zostać zwrócone po okresie karencji. Jednak prowadził Pan auto pod wpływem alkoholu i to – w zależności od zawartości alkoholu we krwi – może spowodować wydanie przez Polskie organy zakazu prowadzenia pojazdów.

 

W myśl art. 178a Kodeksu karnego „jazda po alkoholu – czyli gdy kierowca ma więcej niż 0,5 promila alkoholu we krwi lub gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez niego wynosi powyżej 0,25 mg/l – zagrożona jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności do lat 2”.

 

Jeśli nawet nie zostanie wszczęte postępowanie karne, to nadal mamy możliwości stojące po stronie starosty – skierowanie na badania psychologiczne oraz kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdem w zakresie posiadanych uprawnień. Zgodnie z art. 140 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy Prawo o ruchu drogowym starosta zobligowany jest do wydania decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami w razie niepoddania się przez kierowcę sprawdzeniu kwalifikacji w trybie określonym w art. 114 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. 

 

Z przepisu art. 114 pkt 2 lit. b Prawa o ruchu drogowym wynika, że pozbawienie ponad rok możliwości prowadzenia pojazdu jest już wystarczającą podstawą do kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji. Taki długi okres przerwy w prowadzeniu pojazdów mechanicznych wymaga niewątpliwie sprawdzenia kwalifikacji kierowcy. Z użytego sformułowania „podlega” wynika, że decyzje podejmowane na jego podstawie nie zostały pozostawione uznaniu organu orzekającego. Z kolei przez pojęcie „pozbawiony prawa jazdy” należy rozumieć kategorie prawne przewidziane w kodeksach karnym i wykroczeń oraz we wskazanej wyżej ustawie (jak zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, zatrzymanie i cofnięcie prawa jazdy).

 

Z art. 103 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami wynika, iż starosta wydaje decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami w sytuacjach określonych w tym przepisie. W art. 103 ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami ustawodawca stwierdził, że starosta wydaje decyzję administracyjną o przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej.

 

Po ustaniu przyczyn zatrzymania prawa jazdy organ winien je zwrócić osobie uprawnionej. Jeżeli ustawodawca uzależnia powyższą czynność od spełnienia dodatkowych przesłanek, to winien to uczynić po ich spełnieniu (np. po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, po uzyskaniu pozytywnego wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji). Przepisy ustawy o kierujących pojazdami nie określają formy prawnej takiej czynności. Zachowanie organu poprzez „zwrot zatrzymanego prawa jazdy”, czyli działanie w formie zwrotu – inaczej mówiąc: oddanie prawa jazdy – jest czynnością materialno-techniczną. Przez zwrot zatrzymanego prawa jazdy, jego oddanie osobie uprawnionej, organ podejmuje działanie (zachowanie) w ramach sprawy administracyjnej, w drodze czynności materialno-technicznej. W takich okolicznościach zwrot zatrzymanego prawa jazdy umożliwia uprawnionemu prowadzenie pojazdów bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków i umożliwia kontynuowanie uprawnienia wynikającego z prawa jazdy.

 

Odnosząc się do Pana pytania – może Pan zostać wyrokiem sądu pozbawiony kierowania pojazdami, może Pan zdawać ponownie egzamin albo być zobligowany do poddania się badaniom w ramach postępowania w celu sprawdzenia kwalifikacji.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 plus sześć =

»Podobne materiały

Wniosek o postawienie znaku drogowego

Jakiś czas temu utwardzono drogę gminną biegnącą wzdłuż mojej posesji. Droga jest długa i prosta, dlatego kierowcy często przekraczają dozwoloną prędkość. Przez tę drogę muszę przepędzać swoje zwierzęta gospodarskie, co stwarza realne zagrożenie. Jak i do kogo mogę się zwrócić o postawienie na

 

Przewóz młodzieży szkolnej busem

Młodzież szkolna w mojej miejscowości przewożona jest busem, który ma 25 miejsc siedzących. Pojazd zabiera jednak więcej osób (ok. 35), które muszą więc całą drogę stać. Czy jest to zgodne z prawem? Dodam, że kilkakrotnie prosiłem policję o kontrolę busa oraz zgłaszałem sprawę do dyrektora szkoły &n

 

Czy ukraińskie prawo jazdy jest ważne w Polsce?

Jestem obywatelem Polski mieszkającym na Ukrainie, dysponuję ukraińskim prawem jazdy. Na Ukrainie jestem zameldowany i prowadzę spółkę handlową. Czy mogę posługiwać się ukraińskim prawem jazdy na terenie Polski?

 

Obowiązek wykupienia OC najpóźniej w dniu rejestracji

5 lutego tego roku kupiłem auto z Niemiec. Rejestrację zleciłem firmie, która się takimi sprawami trudni. Ku mojemu zdumieniu, z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego otrzymałem teraz wezwanie do zapłaty kary w wysokości 1850 zł za brak OC. Data pierwszej rejestracji wpisana w dowodzie

 

Czy mogę jeździć microcarem na dowód?

Czy mogę jeździć microcarem na dowód? Jest to pojazd inny o wadze 330 kg.

 

Czy potrzebna jest licencja na wynajem i dzierżawę samochodów osobowych?

Mam w firmie (jednoosobowa działalność gospodarcza) samochód poniżej 3,5 t. Czy do świadczenia usługi PKiD 77.11.Z – wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek bez kierowcy – potrzebuję jakiekolwiek pozwolenia lub licencje?

 

Jak szybko odzyskać prawo jazdy zabrane za nadmierną prędkość?

Potrzebuje porady prawnej na temat odebrania prawa jazdy za nadmierną prędkość. Dwa dni temu z powodu przekroczenia prędkości o 59 km/h w terenie zabudowanym zatrzymano mi prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Proszę o informację, co zrobić, aby odzyskać prawo jazdy jak najszybciej?

 

Wymiana ukraińskiego prawa jazdy na polskie

Jestem Polakiem, a posiadam ukraińskie prawo jazdy kategorii b, chciałbym te uprawnienia wymienić na polskie. Jakich dokumentów potrzebuję do wymiany? Czy paszport jest wymagany w wydziale komunikacji przy wymianie?

 

Najem ciężarówki wraz z kierowcą a licencja

Czy wynajmując samochód ciężarowy (tir) wraz z kierowcą do innej firmy, która ma licencje na przewóz towarów, muszę ja też mieć licencję? Moja firma zajmuje się najmem nieruchomości, ale posiadam ciężarówki.

 

Jak ma wyglądać droga gminna wewnętrzna?

Czy istnieje prawny opis tego, jak ma wyglądać droga gminna wewnętrzna? Jaką ma mieć szerokość minimalną? I czy gmina może postawić znak ograniczenia tonażu (nie wyłączając spod tego zakazu mieszkańców i właścicieli gruntów rolnych znajdujących się wzdłuż tej drogi)? Jest to jedyna droga prowadząca

 

Licencja na transport w testamencie

Czy w drodze testamentu (zapis w testamencie) mogę przejąć licencję na transport po zmarłym ojcu? Oboje z tatą prowadziliśmy firmy transportowe. Tata posiadał licencje na transport, ale w momencie kiedy dowiedział się, że jest śmiertelnie chory, sporządził u notariusza testament, w którym w całości

 

Badania lekarskie i psychologiczne po zatrzymaniu prawa jazdy na pół roku

Prawo jazdy miałem zatrzymane w maju 2014 r. Alkomat wykazał 0,11 mg/l. Okres zatrzymania na pół roku minął w listopadzie 2014 r. Sąd nie uwzględnił błędu alkomatu. Prawomocny wyrok wydany był w marcu 2015 r. Prawo jazdy odebrałem 29 marca 2015 r. Dokument został zatrzymany i przetrzymany. Starosta

 

Ponad 24 punkty karne i wszczęcie procedury administracyjnej przez starostwo

Mam ponad 24 punkty karne. Byłem na kursie obniżającym punkty karne o 6 i tam dowiedziałem się, że to mi nic nie pomoże. Pierwsze punkty w ilości 6 mijają mi 23 czerwca. Teraz starostwo wszczęło procedurę administracyjną, ale mnie nie było w kraju, bo szukam pracy. Jeżeli nadal mam prawo jazdy, to c

 

Kolizja a nieważne prawo jazdy

Jestem sprawcą kolizji. Feralnego dnia nie posiadałem ważnego prawa jazdy, tzn. posiadałem dokument terminowy (przez wzgląd na wzrok), którego ważność wygasła. W dniu kolizji posiadałem jednak badanie od lekarza okulisty, z którym bezproblemowo otrzymałem nowe prawo jazdy. Jakie mam szanse wygrać z

 

Procedura odzyskania prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu

Zakończyła mi się kara za jazdę pod wpływem alkoholu w 2015 r. Od czego mam zacząć, aby odzyskać prawo jazdy? Wiem, że muszą być badania, ale minęło już piec lat, czy to coś zmienia? Czy czeka mnie egzamin albo powtórny kurs? 

 

Prawo jazdy a niepłacone alimenty

Zostało mi odebrane na 2 lata prawo jazdy za jazdę po alkoholu. W tym czasie wójt złożył wniosek o odebranie go za niepłacone alimenty. Obecnie zdałem ponownie egzamin, płacę alimenty, jednak w wydziale komunikacji nie chcą mi wydać dokumentu. Co mam robić?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »