Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykreślenie z KW byłych właścicieli nieruchomości

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 09.06.2020

Jestem w sytuacji dziedziczenia majątku po zmarłym w 2011 roku ojcu. Dzieje się to tak długo, dlatego że mój ojciec i jego siostra nie przeprowadzili sprawy po swoich rodzicach. Babcia zmarła w 2006 roku. Kwestią sporną jest dom, który stoi na działce, która w księdze wieczystej jest własnością mojego ojca, a dziadkowie posiadają budynki. Więc w wyniku sprawy spadkowej otrzymaliśmy połowę po dziadkach, a połowa została przekazana ciotce. Czy ciotka ma prawo do dziedziczenia połowy domu, chociaż ziemia nie należy do niej? I co należy zrobić, aby wykreślić dziadków z księgi wieczystej jako właścicieli budynków? Czy trzeba zrobić to sądownie, czy wystarczy udać się z wyrokiem sądu do wydziału ksiąg wieczystych i rodzice ojca (byli właściciele) zostaną wykreśleni z księgi wieczystej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wykreślenie z KW byłych właścicieli nieruchomości

Prawo do działki a prawo do budynku

Ogólnie panująca na gruncie naszego prawa zasada superficies solo cedit wskazuje, że budynki oraz inne urządzenia trwale związane z gruntem uważane są za część składową tego gruntu i w związku z tym stanowią własność właściciela gruntu.

Od tej zasady ustawodawca wprowadził w artykule 231 Kodeksu cywilnego pewne odstępstwo. Przepis ten przyznaje posiadaczowi budynku, który wzniósł ten budynek, a także właścicielowi gruntu roszczenie o przeniesienie (nabycie) własności zajętej pod budowę działki, za stosownym wynagrodzeniem. Przy tym przepisy ściśle limitują przypadki, kiedy inna osoba inwestująca na cudzym gruncie może uzyskać prawo nabycia zabudowanego gruntu. Dodatkowo należy jeszcze spełnić drugą przesłankę do ubiegania się o wykup gruntu zajętego pod budowę budynku, którą jest wartość wzniesionego budynku, która znacznie przewyższa wartość zajętej na ten cel działki. Ponadto uprawnienie takie przysługuje wyłącznie osobie w dobrej wierze. O dobrej wierze można z kolei mówić tylko wtedy, gdy posiadacz budynku jest przekonany, że posiada rzecz zgodnie z przysługującym mu prawem, a to przekonanie jest uzasadnione okolicznościami danego przypadku.

 

Innymi słowy osoba, która władając dobrej wierze gruntem jak właściciel, wzniosła na tym gruncie budynek, którego wartość znacznie przewyższa wartość zajętej działki, może żądać, aby właściciel przeniósł na nią własność tej działki za wynagrodzeniem.

 

Jak z powyższego wynika, Pana ciotka z racji opisanych okoliczności dziedziczenia, skoro nie wzniosła budynku swoim kosztem, w dobrej wierze, nie była więc nigdy posiadaczem samoistnym tego budynku, to tym samym wyłącza to jej roszczenia wobec Pana co do tego budynku posadowionego na dziedziczonej przez Pana nieruchomości w postaci gruntu.

Wykreślenie z księgi wieczystej byłych właścicieli

Co do wykreślenia z księgi wieczystej, to wykreślenie to należy wnioskować na formularzu KW-WPIS „Wniosek o wpis w księdze wieczystej” (ma on zastosowanie zarówno dla wpisu, jak i dla wykreślenia). Formularz można bezpłatnie pobrać w siedzibie sądu (w gablotach sądowych znajdzie Pan wzór wypełnienia takiego wniosku). Wniosek ten składa się w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego miejsca położenia nieruchomości, do biura podawczego. Wniosek trzeba opłacić w kasie sądu albo przelewem na odpowiednie konto sądu.

 

Wpis (wykreślenie) może być dokonany na podstawie dokumentu z podpisem notarialnie poświadczonym. Wpis potrzebny do usunięcia niezgodności między treścią księgi wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym (w przypadku śmierci dotychczasowych właścicieli nieruchomości powstała właśnie taka niezgodność) może nastąpić, gdy niezgodność ta będzie wykazana orzeczeniem sądu innymi odpowiednimi dokumentami, np. przedstawionym aktem zgonu, które należy dołączyć do wniosku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - 2 =

»Podobne materiały

Kto dziedziczy po osobie rozwiedzionej?

Jestem rozwódką, mam jedną dorosłą, niezamężną i bezdzietną córkę. Nie mam rodzeństwa. Moja mama żyje, jest rozwiedziona z moim już nieżyjącym ojcem. Mama ma troje rodzeństwa przyrodniego, każde z nich ma dzieci i wnuki. Nie mam dziadków. Kto, poza moją córką i jej ewentualną rodziną, może po mnie d

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »